Re: gdm2 igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-05 23:55:11

Göran Uddeborg wrote:
> > #: daemon/gdm.c:205
> > msgid "gdm_config_parse: Root cannot be autologged in, turing off timed login"
> > msgstr ""
> > "gdm_config_parse: root kan inte loggas in automatiskt, slår av "
> > "tidsbaseradinlogging"
> 
> "tidsbaserad" och "inloggning" vill jag inte ha ihopskrivet.

Oj! Tack.


> ("Turning" är felstavat på engelska dessutom.)

Är du säker på att det inte är en Turingmaskin? :-)


> > #: daemon/gdm.c:211
> > msgid "gdm_config_parse: TimedLoginDelay less then 10, so I will just use 10."
> > msgstr ""
> > "gdm_config_parse: TimedLoginDelay är mindre än 10, så jag kommer helt enkelt "
> > "att bara använda 10."
> 
> Du kan hoppa över "bara".

Som du vill. *poof*


> > #: daemon/server.c:306
> > #, c-format
> > msgid "gdm_server_spawn: Could not open logfile for display %s!"
> > msgstr "gdm_server_spawn: Kunde inte öppna loggfilen för displayen %s!"
> 
> Displayer har ju nummer, inte namn, och då trodde jag att du också
> gick med på obestämd form "display 0" respektive "buss 312".

Bra iakktagelse. Jag ändrar överallt där det ser ut på samma sätt.


> > #: daemon/verify-crypt.c:124 daemon/verify-pam.c:224
> > #: daemon/verify-shadow.c:131
> > msgid "Login disabled"
> > msgstr "Kontot är avstängt"
> 
> Det SKULLE också kunna betyda att all inloggning är avstängd. Typ att
> /etc/nologin existerar. Vet du vilket det är? Eller vet gdm det? I
> båda fallen så säger ju PAM nej.

Jag vet inte vilket det är, men det är nog som du säger. Tycker du jag
ska ändra och till vad?


> > #: gui/gdmchooser.c:61
> > msgid "No serving hosts were found."
> > msgstr "Inga värdar hittades."
> 
> Du översätter inte "serving" alls. Är det en miss?

"Inga betjänande värdar" får det bli.


> > #: gui/gdmchooser.c:534
> > msgid ""
> > "Cannot find the glade interface description\n"
> > "file, cannot run gdmchooser.\n"
> > "Please check your installation and the\n"
> > "location of the gdmchooser.glade file."
> > msgstr ""
> > "Kan inte hitta gränssnittsbeskrivningsfilen\n"
> > "för glade. Kan inte köra gdmchooser.\n"
> > "Kontrollera din installation och platsen\n"
> > "för filen gdmchooser.glade."
> >
> > #: gui/gdmchooser.c:555
> > msgid ""
> > "The glade interface description file\n"
> > "appears to be corrupted.\n"
> > "Please check your installation."
> > msgstr ""
> > "Gränssnittsbeskrivningsfilen för glade\n"
> > "verkar vara trasig.\n"
> > "Kotrollera din installation."
> 
> "... FÖR glade", är det riktigt? Jag trodde Glade var ett verktyg som
> BESKREV gränssnitt. Och en sådan här fil alltså en beskrivninga av
> hur, i det här fallet, väljarens gränssnitt skulle se ut. Men när du
> säger "... för glade" känns det som om filen var till för att Glade
> skulle använda den själv.
> 
> Men jag har inte använt Glade, så jag kan ha missförstått något.

Det är precis som du säger.

Jag ändrar till glade-gränssnittsbeskrivningsfilen, även om det bär mig
emot.


> Sedan saknas det ett "n" i "kontrollera" på sista raden.

Tack! Fixat.


> > #: gui/gdmlogin.c:2639
> > msgid "Please enter your login"
> > msgstr "Var vänlig och skriv in ditt användarnamn"
> 
> Har du medvetet valt att ha med "var vänlig" här, eller blev det bara
> så i hastigheten.

Det har hängt med sedan tidigare. Jag tar bort det. "Skriv in ditt
användarnamn" blir det nu.


> > "Choose \"System\" to change fundamental options in GDM."
> > "Välj \"System\" för att ändra grundläggande alternativ i GDM."
> 
> > "This panel displays GDM's fundamental system settings.\n"
> > "Denna panel visar GDMs grundläggande systeminställningar.\n"
> 
> "Grundläggande" kan också betyda "enklare", vilket det inte rör sig om
> här. Man kanske skulle översätta mer nära till "fundamentala", eller
> något annat istället?

Som du vill. Ändrar till "fundamentala".


> > #: gui/gdmconfig.c:105
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "The glade ui description file doesn't seem to contain the\n"
> > "widget \"%s\". Unfortunately I cannot continue.\n"
> > "Please check your installation."
> > msgstr ""
> > "Gränssnittsbeskrivningsfilen för glade verkar inte\n"
> > "innehålla widgeten \"%s\". Tyvärr kan jag inte fortsätta.\n"
> > "Kontrollera din installation."
> 
> Samma kommentar om "för glade" som ovan.

Har ändrat enligt ovan.


> > #: gui/gdmconfig.c:196
> > msgid ""
> > "Cannot find the glade interface description\n"
> > "file, cannot run gdmconfig.\n"
> > "Please check your installation and the\n"
> > "location of the gdmconfig.glade file."
> > msgstr ""
> > "Kan inte hitta gränssnittsbeskrivningsfilen\n"
> > "för glade. Kan inte köra gdmconfig.\n"
> > "Kontrollera din installation och platsen\n"
> > "för filen gdmconfig.glade."
> >
> > #: gui/gdmconfig.c:225
> > msgid ""
> > "Cannot find the gdmconfigurator widget in\n"
> > "the glade interface description file\n"
> > "Please check your installation."
> > msgstr ""
> > "Kan inte hitta gdmconfigurator-widgeten i\n"
> > "gränssnittsbeskrivningsfilen för glade.\n"
> > "Kontrollera din installation."
> 
> D:o.

Samma.


> > #: gui/gdmconfig-strings.c:104
> > msgid ""
> > "The number of seconds before a login is allowed after an unsuccesful try."
> > msgstr ""
> > "Det antal sekunder som en inloggning tillåts efter ett misslyckat "
> > "inloggningsförsök."
> 
> Du har väl vänt på det där? "Antalet sekunder INNAN en inloggning
> tillåts ..." bör det väl vara?

Hoppsan. Jag ändrar. Tack!


> > #: gui/gdmconfig-strings.c:105
> > msgid ""
> > "The maximum size of a file that gdm will attempt to read. This is for files "
> > "that are read into memory and so you don't want users \"attacking\" gdm by "
> > "having large files."
> > msgstr ""
> > "Det största värdet på en fil som gdm kommer att försöka läsa. Detta är för "
> > "filer som läses in i minnet, och om du inte vill att användare ska "
> > "\"attackera\" gdm genom att ha stora filer."
> 
> Säg hellre "storlek" än "värde". Det senare är för diffust, minst
> sagt.

Det ligger rätt mycket i det. Jag ändrar.


> > #: gui/gdmconfig-strings.c:117
> > msgid "Max pending indirect requests: "
> > msgstr "Maximalt antal indirekta förfrågningar: "
> 
> "pending" är oöversatt.

"väntande"? Jag lägger till.


> > "Please submit any bugs or feature requests at http://bugzilla.gnome.org "
> > "under the `gdm' product."
> > "Rapportera buggar eller föreslå förbättringar på http://bugzilla.gnome.org "
> > "på produkten \"gdm\"."
> 
> Vill du ha en kommentar om vart översättningskommentarer skall
> skickas?

:-)
Lägger till "Synpunkter på översättningen kan skickas till sändlistan
sv@li.org."


> > #: gui/gdmconfig.c:271
> > msgid "GNOME Display Manager Configurator"
> > msgstr "Konfigurationsprogram för GNOME Display Manager"
> 
> Du har översatt "Display Manager" på andra ställen.

Ja, just det, tack!

Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gdm2.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.