Re: burma/myanmar

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-05-01 09:34:26

Jag skulle nog säga att det som är intressant är vad folk i allmänhet 
skulle känna igen?
För att öka chansen att alla förstår vad som menas så borde det väl vara 
befogat att
ange båda namnen med ett inom parantes. Om man nu är intresserad av vad 
som är
"praxis" så skulle jag föreslå frekvenssökning i svenska medier. 
För den intresserade finns databaserna MedieArkivet och PressText 
tillgängliga från
många större bibliotek.
När det gäller riksdagens användande av namn
på länder så skulle jag föreslå en sökning i Rixlex 
(http://www.riksdagen.se/debatt/Index.asp)
Jag hittade följande artiklar:
http://www.riksdagen.se/eu/riksdagen/9798/faktapm/ud/ud00%5F299.htm
http://www.riksdagen.se/debatt/0001/prot/90/90s00049.asp

Utrikesdepartementets sökfunktion verkar vara nere:
www.ud.se


/Veronica

>> 
> Det är väl bara att kolla vad riksdagen har sagt i frågan. Någon som har bra 
> koll. Jag har för mig att praxis i Sverige brukar vara att länderna själva 
> får bestämma vad de ska heta. Jag har inte hört att det skulle vara något 
> undantag i detta sammanhang.
> 
> /Per Lindström
> 
> 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.