Re: Mandrake initscripts

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-20 14:53:48

2001-04-20T13:57:22+0200, Dennis Bjorklund ->
> On Wed, 18 Apr 2001, Martin Norbäck wrote:
> 
> > Vad sägs om "snällhetsnivå"? Smaka på den ni.
> 
> Bara om vi också får "ln -s /bin/nice /bin/snällhetsnivå" som standard.

/bin/snällhet menar du väl?

Vore ju inte speciellt svårt att modifiera skalet så att det letar i
till exempel /usr/bin-sv/ om man har LC_MESSAGES=sv_SE.

där finns sedan symlänkar i stil med
bk -> cd
tbkat -> rmdir
snällhet -> nice
tb -> rm
stängav -> shutdown

osv.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.