Re: Mandrake initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-18 20:30:12

Christian Rose writes:
> Jag gjorde originalet som finns i Red Hat. Jag rekommenderade
> Mandrake-översättarna att använda min översättning som utgångspunkt för
> deras anpassning till Mandrake, och det gjorde Fuad också.

Jag hade det på känn.

> Fuads namn ska
> nog också finnas med omedelbart under mitt.

Ja, det tycker jag.

> Visst är det underbart med fri programvara? :-)

Jovisst! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.