Re: links

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-16 14:55:18

2001-04-14T22:50:48+0200, Göran Uddeborg ->
> Martin =?iso-8859-1?Q?Norb=E4ck?= writes:
> > #. T_KEYS_DESC
> > msgid "ESC   display menu\n^C, q  quit\n^P, ^N  scroll up, down\n[, ]   scroll left, right\nup, down select link\n->    follow link\n<-    go back\ng    go to url\nG    go to url based on current url\n/    search\n?    search back\nn    find next\nN    find previous\n=    document info\n|    header info\n\\    document source\nd    download"
> > msgstr "ESC   visa meny\n^C, q  avsluta\n^P, ^N  bläddra upp/ner\n[, ]   bläddra vänster/höger\nupp,ner välj länk\n->    följ länk\n<-    gå tillbaka\ng    gå till URL\nG    gå till URL baserat på nuvarande URL\n/    sök\n?    sök bakåt\nn    sök nästa\nN    sök föregående\n=    dokumentinformation\n\\    dokumentkällkod\nd    hämta"
> 
> "| huvudinformation" saknas i översättningen.

Tack, så går det när programmet inte använder gettext, då finns det
ingen chans att se vad som är nytt...

> > #. T_CONNECTIONS
> > msgid "Connections"
> > msgstr "uppkopplingar"
> 
> Har du avsiktligt bytt till gemen begynnelsebokstav? Det finns några
> liknande exempel nedan. Det är möjligt att du ändrat med avsikt, men
> jag tänkte det var bättre att fråga än att eventuellt missa det.

Nej, jag vet inte. Detta är ju en uppdaterad översättning, men eftersom
programmet inte använder gettext, utan T_CONNECTIONS som nyckel, så ser
man inte om det engelska strängen ändrats. Jag jobbar på ett litet
script.

> > #. T_LINUX_OR_OS2_FRAMES
> > msgid "Linux or OS/2 frames"
> > msgstr "Linux eller OS/2-ramar"
> 
> Ett bindestreck efter Linux kanske?

Jajamensan.

> > #. T_RETRIES
> > msgid "Retries"
> > msgstr "Antal försök"
> 
> Blir det rätt? Jag skulle ju trott att 
>  Retries = Antal försök - 1

Tja, det verkar som om retries faktiskt är antal försök.

> > #. T_RECEIVE_TIMEOUT
> > msgid "Receive timeout"
> > msgstr "För lång väntan vid hämtning"
> 
> I övrigt har du använt "hämtning" som en översättning av "download".
> Här är det mer generellt. Det kanske minskar risken för missförstånd
> om du skriver "mottagning" eller något sådant här.

Ja, möjligen, jag ändrar.

> > #. T_ERROR_DOWNLOADING
> > msgid "Error downloading"
> > msgstr "Fel vid hämtning av"
> 
> Du har kollat att det man hämtar följer direkt efter denna sträng,
> antar jag?

Ja, det har jag kollat :)

> > #. T_NAME
> > msgid "name"
> > msgstr "Namn"
> > 
> > #. T_VALUE
> > msgid "value"
> > msgstr "Värde"
> 
> Här funderar jag på om det verkligen var meningen med versal
> begynnelsebokstav.

Jag vet inte, jag lyckas inte få upp strängen för att se.

> > #. T_CODEPAGE
> > msgid "Codepage"
> > msgstr "teckenuppsättning"
> 
> Begynnelsebokstav?

Jag ändrar alla.

> > #. T_IGNORING_SERVER_SETTING
> > msgid "ignoring server setting"
> > msgstr "Ignorerar serverinställning"
> 
> D:o
> 
> > #. T_SCREEN
> > msgid "Obrazovka"
> > msgstr "Skärm"
> 
> Vad är det här egentligen?

Ja, inte vet jag, mitt script hämtade strängar från den engelska
språkfilen och då var det där med. Förmodligen ett misstag från
programförfattaren.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
  Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.