Re: links

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-16 14:56:25

2001-04-15T22:25:07+0200, Peter Karlsson ->
> On Sat, 14 Apr 2001, Göran Uddeborg wrote:
> 
> > > #. T_CODEPAGE
> > > msgid  "Codepage"
> > > msgstr  "teckenuppsättning"
> > 
> > Begynnelsebokstav?
> 
> Dessutom brukar "codepage" översättas "teckentabell".

Ja, kanske det, speciellt som "character set" finns på ett annat ställe.
Ändrar.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.