Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 22:26:49

Jörgen Tegnér wrote:
> > #: gshell.c:69
> > msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
> > msgstr "Citerad text börjar inte med citationstecken"
> >
> > #: gshell.c:159
> > msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
> > msgstr "Ensamt citattecken på kommandoraden eller annan skalciterad text"
> 
> Kan vara trevligt att hålla sig till citationstecken genom hela texten.

Ja, det har jag ändrat.


> > #: gshell.c:519
> > #, c-format
> > msgid "Text ended just after a '' character. (The text was '%s')"
> > msgstr "Texten slutade efter ett \"\"-tecken (texten var \"%s\")."
> 
> '' != ""

Men "a '' character"? Det är två tecken, eller så symboliserar det som
är mellan, vilket i detta fallet är ingenting. Så texten slutade efter
ett ingentingtecken?

Eller så menar de med '' egentligen ", och i så fall är det en bugg i
meddelandet som jag tror jag bad norpan rapportera.

Hur som helst, jag ändrar till "ett ''-tecken" i svenska översättningen
då.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.