Re: Proprietary software

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-02 12:02:12

Christian Rose writes:
> "Proprietär programvara"? Jag har hört andra använda det, och använder
> det själv.

Har jag aldrig hört.  Konstigt språk ni har ... :-)

"Ägd" eller kanske "privatägd" skulle jag föreslå.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.