Re: glossary

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-01 23:31:40

Christian Rose:

> Men ta först reda på hur många i din omgivning som inte förstår vad
> "chatt" eller "att chatta" är.

Min omgivning är nog inte så representativ i sammanhanget (jag bor i
Oslo)... :)

> Jag tycker det här liknar en diskussion där vi diskuterar om "dator"
> istället ska kallas "beräkningsmaskin"

"Dator" är ju ett svenskuppfunnet ord för att passa in på sammanhanget,
och är inarbetat i språket sedan de senaste 30 åren, minst. Varför du
försöker dra in det i frågan att göra ett korkat inlån förstår jag
inte. Hade vi, som danskarna, använt "computer" på svenska hade jag
förstått resonemanget (och jag hade arbetat för att få in ett svenskt
ord). (Danskarna har förresten ett eget ord, "datamat", men det är
extremt sällsynt.)

> "Programvara" hade vi då kunnat kalla
> "beräkningsenhetsinstruktionsschema" för att fortsätta på samma linje,

Det är inte ord, det där är ordboksdefinitionerna av orden. Några ord
måste vi ha. I fallet "chat" så säger min ordbok

*chat* [tSæt] *I* /vb/ /itr/ prata *II* /vb/ /tr/ (sl.), */~ up/* snacka med,
snacka in sig hos; flirta med *III* /s/ *1* prat, pratande, småprat,
kallprat; pratstund [/have a nice (cosy) ~/]; */~ show/* (radio el.
TV.) pratshow (intervju med kändisar) *2* (zool.) stenskvätta

Alltså har vi redan översatt ordet till svenska, varför det då skall
lånas in för att beteckna den variant av "chat" som försiggår med
datorer förstår jag inte.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.