Re: gabber

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-01 22:50:33

Göran Uddeborg wrote:
> > #. Update dummy node text
> > #: src/AgentInterface.cc:170
> > msgid "Error occurred querying this agent. Please try again later."
> > msgstr "Ett fel inträffade vid frågande av denna agent. Försök igen senare."
> 
> Det låter inte bra. Kanske något i den här stilen:
> 
>  Fel inträffade när agenten tillfrågades. Försök senare.

Var tog "igen" vägen? Jag tycker att det fortfarande ska vara kvar. Men
annars gillar jag ditt förslag skarpt. Jag ändrar.


> > #: src/AgentInterface.cc:399
> > msgid "Loading registration information..."
> > msgstr "Läser in registrationsinformation..."
> 
> > #: src/AgentInterface.cc:521
> > msgid "Sending registration information..."
> > msgstr "Skickar registrationsinformation..."
> 
> "registreringsinformation" bör det väl bli.

Ok, ändrar. Tack.


> > #: src/AgentInterface.cc:477
> > msgid "Error attempting to register with agent."
> > msgstr "Fel vid försök att registrera med agenten."
> 
> Vad är agenten här? Den som utför en registrering någonstans, eller
> där man registrerar. OM det är det senare så registrerar man sig HOS
> någon, inte MED någon.

Som jag förstår är det där man registerar sig. Jag ändrar alltså till
"hos". Tack!


> > #: src/GabberApp.cc:426
> > msgid ""
> > "\n"
> > ". Please select a different user name or verify your \n"
> > "login information."
> > msgstr ""
> > "\n"
> > ". Var vänlig och välj ett annat användarnamn eller \n"
> > "verifiera din inloggningsinformation"
> 
> Skulle ni inte hoppa över de där "var vänlig". Jag tyckte ni skrev ni
> kommit överens om det. Och här är ett tillfälle där det känns ganska
> onödigt.

Du har rätt. Jag ändrar.


> > #: src/GabberGPG.cc:474
> > msgid "The signature was not valid"
> > msgstr "Signaturen är inte giltig"
> 
> "Var", inte "är", väl?

Det är helt rätt. Förlåt, "var". :)


> > #: src/GabberGPG.cc:478
> > msgid "Could not determine key information"
> > msgstr "Kunde inte bestämma nyckelinformation"
> 
> Här passar nog "avgöra" bättre än "bestämma" tror jag.

Ja. Tack!


> > #: src/GabberUtility.cc:162 ui/ContactInfo_dlg.glade.h:21 ui/TransInfo_dlg.glade.h:10
> > msgid "Neither of you can see the other's presence."
> > msgstr "Ingen av er kan se varandras närvaro."
> 
> Möjligen är jag petig, men jag tycker inte att "av er" och "varandras"
> skall användas så. Antingen
> 
>  Ni kan inte se varandras närvaro.
> 
> eller
> 
>  Ingen av er kan se den andres närvaro.

Jättebra. Jag kör med den andra varianten.


> > #. Setup a message object
> > #: src/MessageViews.cc:1453
> > msgid "/me has changed the subject to: "
> > msgstr "/me har ändrat ämnet till: "
> 
> Det där "/me", vad är egentligen det? Jag har sett det ibland, men
> aldrig tagit reda på bakgrunden. Det är inte någon variation på det
> vanliga ordet "me", och alltså något som skall översättas?

Det kommer från IRC. /me <meddelande> är ett kommando som skickar ett
meddelande och som placerar ens eget smeknamn framför.

Jag kan rekommendera att du bekantar dig med IRC... jag kan rekommendera
servern irc.se.gimp.org och kanalen #swedesex.


> > #: src/MessageViews.cc:1673
> > #, c-format
> > msgid "%d members"
> > msgstr "%d medlemmar"
> 
> I en chatt? Hellre "deltagare" då. Eller är det något annat?

Ja, jag ändrar till "deltagare". Tack!


> > #: src/RosterView.cc:393
> > msgid " went offline"
> > msgstr " kopplade nu ifrån"
> 
> Är du helt säker på "nu"? Meddelandet står inte kvar ett tag?
> Om du inte vill kolla det kan du ta bort "nu", det blir inte fel.

Nu tar jag bort "nu". Nöjd nu? :)


> > #: ui/AgentBrowser_dlg.glade.h:4 ui/TransInfo_dlg.glade.h:12
> > msgid "Register..."
> > msgstr "Registrera..."
> 
> Skulle även kunna betyda "register"? Har du kollat?

Tycker jag verkar högst otroligt. På engelska finns det inget "register"
i Gabber och vad man gör på många ställen är att man registrerar sig hos
en "agent" (ett servernät, vad jag har förstått) för att få ett
jabber-användarid.


> > #: ui/ContactInfo_dlg.glade.h:29 ui/MyContactInfo_win.glade.h:18
> > msgid "Role:"
> > msgstr "Funktion:"
> 
> Kanske, kanske inte. Varför inte en direktöversättning till "roll"?

Hmm... Jag är tveksam, men okej då.


> > #: ui/Filter_dlg.glade.h:1
> > msgid "Action"
> > msgstr "Händelse"
> 
> "Åtgärd" skulle jag tro vore bättre.

Jag ändrar. Lustigt nog hade jag redan använt "åtgärd" i ett annat
meddelande... Tack!


> > #: ui/GC_win.glade.h:1
> > msgid "0 members"
> > msgstr "0 medlemmar"
> 
> Gärna "deltagare" igen.

Varsågod.


> > #: ui/RegDruid_win.glade.h:8
> > msgid "Please wait while Gabber tries to load the information needed to register with this agent."
> > msgstr "Var vänlig och vänta medan Gabber försöker att läsa in informationen som behövs för att registrera med denna klient."
> >
> > #: ui/RegDruid_win.glade.h:9
> > msgid "Register with an Agent"
> > msgstr "Registrera med en agent"
> 
> > #: ui/RegDruid_win.glade.h:11
> > msgid "Registration with this agent has been successful."
> > msgstr "Registreringen med denna agent lyckades."
> 
> Registrera HOS eller MED enligt ovan.

Jao. Ändrar till HOS (hos denna agent, hos en agent, hos denna agent).
Tack!


> > #: ui/RegDruid_win.glade.h:16
> > msgid "This druid will step you through registering with an agent."
> > msgstr "Denna guide kommer att hjälpa dig med att registrera hos en agent."
> 
> Hmm, här säger du HOS.

Ja, ser man på =)


> > "Most people either describe their location or their client, such as \"Work\", \"Home\", or \"Gabber.\" Other people put their real name there. It's entirely up to you."
> 
> > "De flesta beskriver antingen deras platser eller deras klient, som till exempel \"Arbetet\", \"Hemma\" eller \"Gabber\". Andra anger deras verkliga namn här. Det är helt och hållet upp till dig."
> 
> Det skulle kunna betyda "Andra anger sina verkliga namn ..." också.
> Jag är osäker på vilket som avses.

"sina" är rätt. Jag ändrar. Tack!


> > "The JabberID which Gabber is going to try to register (Or try to login with if you already have an account) is displayed to the right, along with the full JabberID including the resource.\n"
> 
> > "Det Jabber-id som Gabber kommer att registrera (eller försöka logga in med om du redan har ett konto) visas till höger, tillsammans med det fullständiga Jabber-id:t inklusive resursen.\n"
> 
> "Det Jabber-id som Gabber kommer FÖRSÖKA registrera ..." står det
> egentligen

Ja. Jag ändrar dock till "Det Jabber-id som Gabber kommer ATT försöka
registrera".


> > #: ui/Welcome_win.glade.h:63
> > msgid ""
> > "You may now start using Gabber.\n"
> > "Further information can be found under\n"
> > "Help -> Gabber Manual..."
> > msgstr ""
> > "Du kan nu starta Gabber.\n"
> > "Ytterligare information kan hittas\n"
> > "under Hjälp -> Gabber-manual..."
> 
> Jag får intrycket att de mera menar "Du kan nu börja använda Gabber.",
> som ju har en annan betydelse.

Hoppsan, ja. Jag ändrar till ditt förslag.

Du ska ha tack för din granskning. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gabber/sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.