gabber

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-01 20:09:36

> #. Update dummy node text
> #: src/AgentInterface.cc:170
> msgid "Error occurred querying this agent. Please try again later."
> msgstr "Ett fel inträffade vid frågande av denna agent. Försök igen senare."

Det låter inte bra. Kanske något i den här stilen:

 Fel inträffade när agenten tillfrågades. Försök senare.

> #: src/AgentInterface.cc:399
> msgid "Loading registration information..."
> msgstr "Läser in registrationsinformation..."

> #: src/AgentInterface.cc:521
> msgid "Sending registration information..."
> msgstr "Skickar registrationsinformation..."

"registreringsinformation" bör det väl bli.

> #: src/AgentInterface.cc:477
> msgid "Error attempting to register with agent."
> msgstr "Fel vid försök att registrera med agenten."

Vad är agenten här? Den som utför en registrering någonstans, eller
där man registrerar. OM det är det senare så registrerar man sig HOS
någon, inte MED någon.

> #: src/GabberApp.cc:426
> msgid ""
> "\n"
> ". Please select a different user name or verify your \n"
> "login information."
> msgstr ""
> "\n"
> ". Var vänlig och välj ett annat användarnamn eller \n"
> "verifiera din inloggningsinformation"

Skulle ni inte hoppa över de där "var vänlig". Jag tyckte ni skrev ni
kommit överens om det. Och här är ett tillfälle där det känns ganska
onödigt.

> #: src/GabberGPG.cc:474
> msgid "The signature was not valid"
> msgstr "Signaturen är inte giltig"

"Var", inte "är", väl?

> #: src/GabberGPG.cc:478
> msgid "Could not determine key information"
> msgstr "Kunde inte bestämma nyckelinformation"

Här passar nog "avgöra" bättre än "bestämma" tror jag.

> #: src/GabberUtility.cc:162 ui/ContactInfo_dlg.glade.h:21 ui/TransInfo_dlg.glade.h:10
> msgid "Neither of you can see the other's presence."
> msgstr "Ingen av er kan se varandras närvaro."

Möjligen är jag petig, men jag tycker inte att "av er" och "varandras"
skall användas så. Antingen

 Ni kan inte se varandras närvaro.

eller

 Ingen av er kan se den andres närvaro.

> #. Setup a message object
> #: src/MessageViews.cc:1453
> msgid "/me has changed the subject to: "
> msgstr "/me har ändrat ämnet till: "

Det där "/me", vad är egentligen det? Jag har sett det ibland, men
aldrig tagit reda på bakgrunden. Det är inte någon variation på det
vanliga ordet "me", och alltså något som skall översättas?

> #: src/MessageViews.cc:1673
> #, c-format
> msgid "%d members"
> msgstr "%d medlemmar"

I en chatt? Hellre "deltagare" då. Eller är det något annat?

> #: src/RosterView.cc:393
> msgid " went offline"
> msgstr " kopplade nu ifrån"

Är du helt säker på "nu"? Meddelandet står inte kvar ett tag?

Om du inte vill kolla det kan du ta bort "nu", det blir inte fel.

> #: ui/AgentBrowser_dlg.glade.h:4 ui/TransInfo_dlg.glade.h:12
> msgid "Register..."
> msgstr "Registrera..."

Skulle även kunna betyda "register"? Har du kollat?

> #: ui/ContactInfo_dlg.glade.h:29 ui/MyContactInfo_win.glade.h:18
> msgid "Role:"
> msgstr "Funktion:"

Kanske, kanske inte. Varför inte en direktöversättning till "roll"?

> #: ui/Filter_dlg.glade.h:1
> msgid "Action"
> msgstr "Händelse"

"Åtgärd" skulle jag tro vore bättre.

> #: ui/GC_win.glade.h:1
> msgid "0 members"
> msgstr "0 medlemmar"

Gärna "deltagare" igen.

> #: ui/RegDruid_win.glade.h:8
> msgid "Please wait while Gabber tries to load the information needed to register with this agent."
> msgstr "Var vänlig och vänta medan Gabber försöker att läsa in informationen som behövs för att registrera med denna klient."
> 
> #: ui/RegDruid_win.glade.h:9
> msgid "Register with an Agent"
> msgstr "Registrera med en agent"

> #: ui/RegDruid_win.glade.h:11
> msgid "Registration with this agent has been successful."
> msgstr "Registreringen med denna agent lyckades."

Registrera HOS eller MED enligt ovan.

> #: ui/RegDruid_win.glade.h:16
> msgid "This druid will step you through registering with an agent."
> msgstr "Denna guide kommer att hjälpa dig med att registrera hos en agent."

Hmm, här säger du HOS.

> "Most people either describe their location or their client, such as \"Work\", \"Home\", or \"Gabber.\" Other people put their real name there. It's entirely up to you."

> "De flesta beskriver antingen deras platser eller deras klient, som till exempel \"Arbetet\", \"Hemma\" eller \"Gabber\". Andra anger deras verkliga namn här. Det är helt och hållet upp till dig."

Det skulle kunna betyda "Andra anger sina verkliga namn ..." också.
Jag är osäker på vilket som avses.


> "The JabberID which Gabber is going to try to register (Or try to login with if you already have an account) is displayed to the right, along with the full JabberID including the resource.\n"

> "Det Jabber-id som Gabber kommer att registrera (eller försöka logga in med om du redan har ett konto) visas till höger, tillsammans med det fullständiga Jabber-id:t inklusive resursen.\n"

"Det Jabber-id som Gabber kommer FÖRSÖKA registrera ..." står det
egentligen

> #: ui/Welcome_win.glade.h:63
> msgid ""
> "You may now start using Gabber.\n"
> "Further information can be found under\n"
> "Help -> Gabber Manual..."
> msgstr ""
> "Du kan nu starta Gabber.\n"
> "Ytterligare information kan hittas\n"
> "under Hjälp -> Gabber-manual..."

Jag får intrycket att de mera menar "Du kan nu börja använda Gabber.",
som ju har en annan betydelse.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.