Re: guikachu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-29 23:37:10

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/mainwin.cc:65
> > msgid "Export _RCP..."
> > msgstr "Exportera _RCP..."
> >
> > #: src/mainwin.cc:67
> > msgid "Create an RCP file for compilation"
> > msgstr "Skapa en RCP-fil för kompilering"
> 
> > #: src/mainwin-io.cc:140
> > msgid "Export to RCP"
> > msgstr "Exportera till RCP"
> 
> Vad är "RCP"?

Jag vet faktiskt inte. "Resource ..." någonting gissar jag. Hursomhelst,
de som använder programmet får man hoppas vet vad det är.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.