ghex

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-29 22:34:20

> #: src/findreplace.c:414 src/findreplace.c:451
> msgid "Strange find or replace string!"
> msgstr "Konstig sök- eller ersätt-sträng!"

Varför bindestreck efter "ersätt"?

> #: src/hex-document-ui.c:51
> msgid "Group data by 8 bits"
> msgstr "Gruppera data per 8 bitar"

"Gruppera data om 8 bitar" hade jag nog formulerat det.  Eller
egentligen hade jag nog sagt "Gruppera data i grupper om 8 bitar"
eller något i den stilen.  Kanske bytt utt det första "gruppera" mot
något som "samla" för att inte upprepa så.

Tja, funder ett ögonblick och gör som du tycker blir bäst.

> #: src/hex-document-ui.c:53
> msgid "Group data by 16 bits"
> msgstr "Gruppera data per 16 bitar"

Motsvarande.

> #: src/hex-document-ui.c:55
> msgid "Group data by 32 bits"
> msgstr "Gruppera data per 32 bitar"

Och igen.

> #: src/preferences.c:172
> msgid "Custom"
> msgstr "Valfri"

Hmm, stämmer det?  Ofta översätter ni ju "custom" med "anpassad/t".
Vilket är sammanhanget här?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.