gdm2 podiff

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-22 22:12:15

Jag hittade inga fel.  Nedan är ett par saker som jag skulle skrivit
annorlunda, men det är smaksaker.

Martin Norbäck skrev:
> N "You should only change these paths if you really know what you are doing, as "
> N "an incorrect setup could stop your machine from booting properly.\n"
> N "Du bör endast ändra dessa sökvägar om du vet vad du gör, eftersom en "
> N "felaktig inställning kan göra att din dator inte längre startar korrekt.\n"

Om man översätter noggrannare skulle man skriva "... dessa sökvägar om
du verkligen vet vad du gör, en felaktig ...".  Jag tycker inte det
skadar att ha med det förstärkande "verkligen" på svenska också.

> N "The applied settings cannot take effect until gdm\n"
> N "is restarted or your computer is rebooted.\n"
> N "De verkställda ändringarna kommer inte att gälla\n"
> N "förrän gdm eller din dator har startats om.\n"

Jag skulle hellre säga "... startas om."

> N msgid ""
> N "The greeter settings will take effect the next time\n"
> N "it is displayed.  The rest of the settings will not\n"
> N "take effect until gdm is restarted or the computer is\n"
> N "rebooted"
> N msgstr ""
> N "Hälsningsinställningarna kommer att gälla från och\n"
> N "med nästa gång de visas. Resterande inställningar\n"
> N "kommer inte att gälla förrän gdm eller datorn har\n"
> N "startats om"

Här också i så fall.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.