Ny help-screens-sv och text-help-sv

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-02 16:08:22

Hej!

Här är uppdateringar av help-screens-sv och text-help-sv i Red Hat. Det är
dessa som är hjälp under installationen. Alla kommentarer mottages
tacksamt!

Original:	http://www.menthos.com/po/redhat/help-screens-C/book.html
Översättning:	http://www.menthos.com/po/redhat/help-screens-sv/book.html

Original:	http://www.menthos.com/po/redhat/text-help-C/book.html
Översättning:	http://www.menthos.com/po/redhat/text-help-sv/book.html


Avsnitten om brandväggskonfiguration och bootpartitionsvarning är helt
nya, så jag ser helst att dessa granskas noggrannt:

Original:
http://www.menthos.com/po/redhat/help-screens-C/s1-help-screens-securitylevel.html
Översättning:
http://www.menthos.com/po/redhat/help-screens-sv/s1-help-screens-securitylevel.html

Original:
http://www.menthos.com/po/redhat/help-screens-C/s1-help-screens-lba32warning.html
Översättning:
http://www.menthos.com/po/redhat/help-screens-sv/s1-help-screens-lba32warning.html


Tack på förhand för all hjälp!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.