Nautilus, del 6 av flera.

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-03 20:32:28

> #: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1941
> msgid "You cannot copy a file over itself."
> msgstr "Du kan inte kopiera en fil till sig själv."
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:1943
> msgid "Can't Move Onto Self"
> msgstr "Kan inte flytta till sig själv"

Det står "över/på" på engelska, och det kan väl passa på svenska
också, tycker jag.

> #: libnautilus-extensions/nautilus-file-operations.c:2377
> msgid "foo foo (100000000000000th copy).txt"
> msgstr "test test (kopia nummer 100000000000000).txt"

Snälla nå'n, vad är det här för slags meddelanden egentligen.

(Här brukar vi ofta översätta "foo" med "apa", men det är nog lite
lokalt tror jag. :-)

> #. localizers: These strings are part of the strftime
> #. * self-check code and must be changed to match what strtfime
> #. * yields -- usually just omitting the AM part is all that's
> #. * needed.

strftime() med vilket argument, tro? Det är ju ganska amerikanskt
format på datumet. Men de kanske har ett formatargument som motsvarar
det? Vet du? 

> #: libnautilus-extensions/nautilus-glib-extensions.c:1221
> msgid "01/01/00, 01:00 AM"
> msgstr "01/01/00, 01:00"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-glib-extensions.c:1222
> msgid "1/1/00, 1:00 AM"
> msgstr "1/1/00, 1:00"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-glib-extensions.c:1223
> msgid " 1/ 1/00, 1:00 AM"
> msgstr " 1/ 1/00, 1:00"

Det är alltså de här formaten jag menar.

> #: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:148
> msgid "Use smoother (but slower) graphics"
> msgstr "Använd mjukare (men långsammare) grafik"

"Jämnare" passar nog bättre på svenska.

> #: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:187
> msgid "Search Web Location"
> msgstr "Sökwebbplats"

Av sammanhanget skulle jag gissat "Sök webbplats". (D.v.s. "Sök EFTER
webbplats".) Men jag kanske gissar fel?

> #: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:527
> msgid "Smoother Graphics"
> msgstr "Mjukare grafik"

Om du ändrade ovan så gör det här också.

> #: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:607
> msgid "Show/Hide Options"
> msgstr "Visa/Göm alternativ"

"Visa-/gömalternativ" väl? Det är väl inte själva alternativen som
skall visas eller gömmas?

> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:309
> #, c-format
> msgid "[Items ]larger than %s bytes"
> msgstr "[Objekt ]som är större än %s byte"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:312
> #, c-format
> msgid "[Items ]smaller than %s bytes"
> msgstr "[Objekt ]som är mindre än %s byte"

Här skulle jag hoppat över "som är". (Men jag vill ju skriva lite mer
kortfattat än du, så du kanske inte håller med?)

> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:326
> msgid "[Items ]modified today"
> msgstr "[Objekt ]som är ändrade idag"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:329
> msgid "[Items ]modified yesterday"
> msgstr "[Objekt ]som ändrades igår"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:332
> #, c-format
> msgid "[Items ]modified on %s"
> msgstr "[Objekt ]som ändrades %s"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:334
> #, c-format
> msgid "[Items ]not modified on %s"
> msgstr "[Objekt ]som inte ändrades %s"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:337
> #, c-format
> msgid "[Items ]modified before %s"
> msgstr "[Objekt ]som ändrades innan %s"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:340
> #, c-format
> msgid "[Items ]modified after %s"
> msgstr "[Objekt ]som ändrades efter %s"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:343
> #, c-format
> msgid "[Items ]modified within a week of %s"
> msgstr "[Objekt ]som ändrades inom en vecka från %s"
> 
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:346
> #, c-format
> msgid "[Items ]modified within a month of %s"
> msgstr "[Objekt ]som ändrades inom en månad från %s"
> 
> #. "%s" here is the name of an Emblem
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:359
> #, c-format
> msgid "[Items ]marked with \"%s\""
> msgstr "[Objekt ]som är märkta med \"%s\""
> 
> #. "%s" here is the name of an Emblem
> #: libnautilus-extensions/nautilus-search-uri.c:363
> #, c-format
> msgid "[Items ]not marked with \"%s\""
> msgstr "[Objekt ]som inte är märkta med \"%s\""

De här skulle jag också skrivit utan "som". Även om du inte nappar på
det, tycker jag du skall ändra "som ändrades" till "som ändrats".

> #. Note to translators: If it's hard to compose a good home
> #. * icon name from the user name, you can use a string without
> #. * an "%s" here, in which case the home icon name will not
> #. * include the user's name, which should be fine. To avoid a
> #. * warning, put "%.0s" somewhere in the string, which will
> #. * match the user name string passed by the C code, but not
> #. * put the user name in the final string.
> #.
> #: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:731
> #, c-format
> msgid "%s's Home"
> msgstr "%.0sHemkatalog"

Det är väl inte svårt att komponera en bra översättning till svenska
som innehåller namnet? "%ss hem" eller "%ss hemkatalog" blir väl bra.

> #: src/file-manager/fm-error-reporting.c:56
> #, c-format
> msgid ""
> "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
> msgstr "Du har inte de rättigheter som krävs för att se innehållet i \"%s\"."

Lite kortare och enklare alternativ:

 Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att se innehållet i %s.

> #: src/file-manager/fm-error-reporting.c:99
> #, c-format
> msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
> msgstr "Du har inte de rättigheter som krävs för att byta namn på \"%s\"."

Kan i så fall skrivas om på samma sätt, om du gillade förslaget.

> #: src/file-manager/fm-error-reporting.c:299
> msgid "Cancel Rename?"
> msgstr "Avbryt namnbytning?"

Hellre "namnbyte".

> #: src/file-manager/fm-icon-view.c:158
> #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:17
> msgid "Keep icons sorted by name in rows"
> msgstr "Behåll ikoner sorterade i rader"

Du har tappat bort att det är efter namn de är sorterade.

> #: src/file-manager/fm-properties-window.c:1865
> msgid "Sticky"
> msgstr "Klistrig"

Om det handlar om "sticky" i meningen "sticky bit" i en fils
rättigheter så kom vi någon gång överens om att översätta det med
"fastbit", eller bara "fast" i det här fallet.

> #: src/file-manager/fm-search-list-view.c:159
> msgid ""
> "Sorry, but the Medusa search service is not available because it is not "
> "installed."
> msgstr ""
> "Tyvärr, sökningstjänsten Medusa är inte tillgänglig eftersom den inte "
> "ärinstallerad."

Ett litet mellanrum mellan "är" och "installerad" kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.