Re: nautilus: Sidorad eller sidopanel?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-21 15:40:18

Johan Dahlin wrote:
> Jag tycker platsrad låter lite fel.
> Låter inte Adressrad, eller Sökvägsrad bättre.
> Eller är det jag som är helt ute och seglar?

Vi översätter "Location" med "Plats" på många andra ställen, så jag
tycker att någonting annat än "Platsrad" skulle vara dumt.

Men, det här är givetvis också upp till diskussion. Vad tycker andra?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.