Re: nautilus: Sidorad eller sidopanel?

From: Johan Dahlin (zilch.am_at_home.se)
Date: 2001-02-21 15:23:01

Den 21 Feb 2001 12:43:59 +0100 skrev Christian Rose:
> Hej!
> 
> I Nautilus har jag nu stött på ett problem. Det finns en "sidebar" som jag
> tidigare har översatt till "sidorad". Jag funderar nu på om inte
> "sidopanel" skulle vara bättre. Vad tycker ni?
> 
> Anledningen till att detta vållar bekymmer är att jag måste bestämma mig
> för ett av alternativen, eftersom det ska göras dokumentation nu. Så om
> folk kunde meddela sin åsikt så snart som möjligt idag vore det bra.
> Jag bifogar en bild som förklarar vad termerna står för; så här är det
> översatt just nu:
> 
> Menu Bar   Menyrad
> Toolbar        Verktygsrad
> Location Bar Platsrad
> Sidebar        Sidorad
> Main panel  Huvudpanel

Jag tycker platsrad låter lite fel.
Låter inte Adressrad, eller Sökvägsrad bättre.
Eller är det jag som är helt ute och seglar?


> 
> 
> Tack på förhand!
> 
> Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.