Re: bindconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-11 22:50:57

Göran Uddeborg wrote:
> > #: ../bindconf.py:119
> > msgid "Slave zone"
> > msgstr "Slave-zon"
> 
> Utan "e" på svenska.
> 
> > #: ../bindconf.py:591
> > msgid "Slave"
> > msgstr "Slave"
> 
> Och här.

Det där var avsiktligt.
http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f71 :
"En enhet som kan ta initiativ till en överföring på bussen kallas på
engelska master. En enhet som inte kan ta initiativ till en överföring
på bussen kallas på engelska slave. I tekniska sammanhang brukar de
engelska termerna användas även på svenska, även om herre och slav är
fullt tänkbara svenska alternativ."

Nu handlar detta inte om bussar, men det används i liknande betydelse.
Anledningen till att jag lät det vara "slave" är att "master" och
"slave" är rätt inarbetade termer i DNS. "Slave" kan man enkelt
översätta till "slav", men "master" är knepigare, och för att inte göra
mig till åtlöje och förvilla lät jag båda vara oöversatta.

Men ditt påpekande orsakade lite extra hjärnaktivitet här nu. Såvitt jag
vet är "master" och "primary" synonyma i DNS-sammanhang och används
omväxlande, och samma sak gäller "slave" och "secondary". "Primär" och
"sekundär" är ju bra och lättförståeliga översättningar av dessa, så jag
använder "primärzon" och "sekundärzon".

Några synpunkter på detta?

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/bindconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.