Re: gnome-media

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-01-10 01:10:59

2001-01-09T15:16:57+0100, Christian Rose ->
> > #: grecord/src/main.c:71
> > msgid "Specify a file to start recording"
> > msgstr "Ange en fil att börja spela in på"
> > 
> > Spelar man inte in till en fil?
> > dvs: "Ange en fil att börja spela in till"
> 
> Man spelar ju in "på" ett kasettband, till exempel. Bör man inte säga
> spela in "på" en fil då? Jag vet inte, men det är så jag resonerar.

Spela in till ett kassettband kan man väl säga?
Absolut inte _på_ en fil.

> > #: grecord/src/sound.c:101
> > msgid " untitled.wav"
> > msgstr " namnlös.wav"
> > 
> > hmm .. är detta någon form av defaultnamn när man ska spara?
> > Jag är emot filnamn med åäö (men det kanske bara är jag) men det kanske
> > bara är jag.
> 
> Det är nog standardnamn, ja. Och åäö vet jag inte varför man ska undvika
> i filnamn - de flesta program klarar det alldeles utmärkt (även bash)
> och det fåtal där det inte fungerar är det helt klart en bugg... =)
> 
> "Namnlös mapp" är standardnamnet på mappar i Nautilus också, och vi
> översätter generellt "untitled" med "namnlös" (se
> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml).

Problemet med åäö i filnamn är att vissa inte kan visa dem, att vissa
använder till exempel UTF-8 för filnamn och att de då blir fel. Bäst att
undvika.

> > msgid "random"
> > msgstr "slump"
> > 
> > antar att det har att göra med i vilken ordning låtarna ska spelas upp?
> > Låter isåfall inte "slumpmässig" bättre?
> 
> Jovisst. Ändrar. Tack.

Jag tycker fortfarande att "blanda" är bättre, det talar bättre om
vilken sorts slump det är frågan om.

> > > #: gmix/device_labels_linux.h:10
> > > msgid "PhoneIn"
> > > msgstr "PhonoIn"
> > >
> > > #: gmix/device_labels_linux.h:10
> > > msgid "PhoneOut"
> > > msgstr "PhonoUt"
> > 
> > Är det rätt?  "Phone" skulle jag tolkat som "telephone" medan "phono"
> > associerar jag grammofon.  Men jag vet inte precis vad det här
> > programmet gör, så jag har lite svårt att avgöra vilket som avses.
> 
> Programmet gmix är en mixer. Det är alltså en "grammofoningång" det
> handlar om här. Betyder detta att du tycker att "PhonoIn"/"PhonoUt" är
> ok?

Men den engelska strängen är ju Phone, inte Phono. Det finns ju ljudkort
med telefoningång också, förmodligen är det en sån som avses. (Annars
bör man ju rapportera ett fel i originaltexten. Tele in och tele ut
föreslår jag.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
<!-- If your reader parses HTML you won't see this, you stupid, ugly person -->
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.