Re: discalmer

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-11-16 11:06:42

2000-11-16T09:35:54+0100, Dennis Bjorklund ->
> > http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/aspell/
> 
> Ok!
> 
> Jag har bara tittat på aspells hemsida och där får man intrycket att det
> inte finns något stöd öht för svenska. Jag antar att du skickat iväg dina
> filer så att de distribueras med aspell i framtiden?

Om du tittar på http://aspell.sourceforge.net/ så ser du att det finns
en rubrik "Alternate Dictionary Package".

> > Se http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/sfo/
> > du är inte den första som har den idén. Danskarna har redan kommit
> > igång, se http://da.speling.org/
> 
> Det absolut viktigaste i början är att fundera igenom vad som skall
> sparas, utgående ifrån vad man skall ha den till. Jag kan tänka mig massor
> med information som man kan spara. T.ex. en hierarki över olika sorters
> ord. Så att man kan kategorisera inte bara ordklasser utan även saker som
> att skruvmejsel tillhör klassen verktyg, osv.. Men man får nog akta sig
> för att överarbeta det hela.

Ja, vi kan nog sno danskarnas koncept rätt av till en början.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.