Re: discalmer

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-16 20:21:05

> Men detta är något som jag inte tar så hårt på när det gäller e-post.

Jag hoppas att du förstod att jag inte heller tog hårt på det.  Jag
tyckte bara det blev ett roligt ord av det, inte bara en felskrivning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.