Re: Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-11-15 12:24:29

On Wed, Nov 15, 2000 at 11:51:35AM +0100, Anders Bohman wrote:
> Varför skulle det vara krångligare med underordnad process än med 
> barnprocess? För att det är längre
> och tar längre tid att skriva? Själv tycker jag att det blir mer 
> lättförstått, och inte heller så tvetydigt som
> barnprocess/föräldraprocess.
> Att ändra "kompilatorns bibliotek" till "det medföljande o s v " är bara 
> ett vanligt sätt att skriva den typen
> av uttryck för att undvika personifiering. D v s längre, men knappast 
> krångligare.
> Och vad är det för krångligt med att skriva filtillägg i stället för 
> filändelse?

Jag kan inte göra så mycket mer än att kontra med samma fråga fast
tvärtom. Jag förstår inte varför de uttryck som du anser vara
krångligare är det. T ex, barnprocess/underordnad process, där anser
jag att barnprocess är mycket tydligare och en mer korrekt
översättning av originalet. "Underordnad" skulle kunna betyda så
mycket mer, men "barnprocess" betyder att processen är en process som
är skapad av sin förälderprocess, och man förstår kopplingen mycket
tydligt genom denna finfina metafor.

Vad gäller kompilatorexemplet så är det inte lika klart, men då det
avser en översättning i den hjälptext som dyker upp i skalet när man
skriver gcc --help så är det viktigast att man får en kortfattad och
överskådlig hjälp, alltså en kort och koncis text för varje flagga.

Jag förstår inte varför "filändelse" är krångligare än
"filtillägg". Filändelse förklarar mycket mer specifikt vad som avses,
nämligen den ändelse som filen har. Filtillägg tycker jag är en dålig
översättning och ett misstag i den svenska översättningen av
DOS/Windows eller var det nu kommer från. Vi ska inte ta en
översättning bara för att den finns i windows, när det finns en bra
översättning som förklarar bättre vad som avses.

> Min invändelse mot att krångla till saker är att det för det mesta inom 
> datorsammanhang finns det
> relativt vedertagna översättningar i diverse översatta OS, framför allt i 

Jag håller med dig rent allmänt, och vi försöker också att använda
vedertagna uttryck och begrepp, just för att man faktiskt ska kunna
förstå vad som menas. MEN, i de tre fall som du tar upp tycker jag
faktiskt att samtliga dina förslag var krångligare än
originalöversättningarna.

>     Det hänger också ihop med det jag skrev om vem man översätter för. Om 
> man bara översätter
> för sig själv kan man strunta i allt vad regler heter, men inte om man 
> översätter för andra, däribland
> presumtiva nya Linux-användare.

Precis, man får tänka på VEM man översätter åt. Tag till exempel gcc,
en kompilator. När vi översätter den, är det åt utvecklare. Som
utvecklare tror jag att man har mycket lättare att förstå
"barnprocess" än "underordnad process". Sen förstår jag inte riktigt
hur man kan tycka att "barnprocess" är mer flertydigt än "underordnad
process".

Summa summarum är väl att alla tre exemplen kan översättas på flera
sätt, där smaken som vanligt är som baken :)

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.