Re: Bibliotek eller länkbibliotek ?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-15 13:39:59

Anders Bohman wrote:

> Varför skulle det vara krångligare med underordnad process än med 
> barnprocess? För att det är längre och tar längre tid att skriva?

Nej, för att föräldraskapsterminologin är den terminologi som används på 
svenska. I datalogiska sammanhang använder man "förälder" för att 
beteckna något som skapar eller har skapat någonting annat, och "barn" 
för att beteckna det som skapades. Jag tycker att det kan vara värt att 
behålla den terminologi som faktiskt används i stället för att hitta på 
någonting annat "för att inte krångla till det".


> Själv tycker jag att det blir mer lättförstått, och inte heller så tvetydigt som
> barnprocess/föräldraprocess.

På vilket sätt är det tvetydigt?


> Att ändra "kompilatorns bibliotek" till "det medföljande o s v " är bara 
> ett vanligt sätt att skriva den typen av uttryck för att undvika personifiering.

> D v s längre, men knappast krångligare.

Ofta är en längre översättning sämre än motsvarande korta variant, helt 
enkelt av den enkla anledningen att vid översättning av konsollprogram 
får man vackert hålla sig till 80 tecken i bredd, oavsett vad man tycker 
om det. Detta problem finns naturligtvis inte på samma sätt i grafiska 
program, men gcc är i högsta grad ett konsollprogram. Då är valet mellan 
en kort översättning som får plats, och en längre som inte får plats men 
med (omtvistbart) vackrare svenska, ganska enkelt. Det ena fungerar, det 
andra inte.


> Och vad är det för krångligt med att skriva filtillägg i stället för 
> filändelse?

Det är inte krångligt mer än att det är en term som jag och tydligen ett 
par andra också upplever inte används.


> Min invändelse mot att krångla till saker är att det för det mesta inom 
> datorsammanhang finns det relativt vedertagna översättningar i diverse översatta OS, framför allt 
> i Windows, men även en hel del i Mac OS. Så varför inte använda de översättningarna? För Windows vet 
> jag att det går att hämta svenska ordlistor för i princip alla MS-program, det finns säkert 
> någonstans man kan göra det för Mac OS också.

Tyvärr stämmer ibland inte termer i Mac OS och Windows överens heller. 
Då ser jag ingen poäng att försöka "blint" efterlikna dem heller i alla 
situationer oavsett vad.


> Det hänger också ihop med det jag skrev om vem man översätter för. 
> Om man bara översätter
> för sig själv kan man strunta i allt vad regler heter, men inte om man 
> översätter för andra, däribland presumtiva nya Linux-användare.

Här tycker jag att argumentet haltar lite. Jag upplever själv inte att 
jag översätter enbart för Windowsanvändare som tänker migrera till 
Linux, utan jag översätter för Linuxanvändare, för det är ju trots allt 
de som använder det som produceras. Jag tycker att det är en liten 
nyansskillnad där. Användare som kommer till Linux från Windows tycker 
jag inte ska ha någon högre prioritet än användare som kommer till Linux 
från Mac OS eller för den delen OS/2, eller någonting annat.
Däremot så är det självklart bra om termerna är samma, men jag upplever 
att det inte är ett lika högprioriterat mål som att använda termer som 
faktiskt är de som används av användare, och som råkar vara bra också.

Det här med att underlätta för användare av Windows till varje pris 
tycker jag är en missuppfattning. Målet med varken GNU eller Linux har 
aldrig varit att skapa en kopia av Windows, oavsett hur många som tror 
att detta är fallet. Huvudmålet har varit att skapa ett bra 
operativsystem helt enkelt, och alla likheter med andra operativsystem 
är för att underlätta interoperabilitet (*), inte för att kloning av 
andra operativsystem med såväl dåliga som bra egenskaper har varit ett 
mål. Bra idéer lånas, dåliga idéer förkastas. Huvudmålet är att det ska 
vara bra, och likhet med andra system är ett mål underordnat detta.

På samma sätt tycker jag det är med översättningar. Självklart är det 
bra om vi använder samma översättningar som används på andra ställen, 
men det får inte gå ut över att vi använder olämpliga översättningar 
eller översättningar som faktiskt inte används av användare. Då är 
översättningen inte längre bra, och det var ju det som var huvudmålet.

Slutligen vill jag säga att ingen blir lyckligare än jag om vi faktiskt 
använder och kommer överens om en översättning som faktiskt är 
standardöversättningen i andra operativsystem också. Så är det också i 
säkert 95% av fallen. I detta fallet har du hittat en översättning som 
tillhör de där 5 procenten som gör att vi skiljer oss från exempelvis 
den vedertagna standardöversättningen i DOS eller Windows. Därför tycker 
jag att det inte är någonting att hänga upp sig på.

(*) Personer som är bekanta med historien om GNU vet att det 
ursprungliga målet var att skapa ett fritt alternativ till UNIX, men det 
handlade också om att skapa ett _alternativ_, inte en kopia rakt upp och 
ner utan eftertanke.


> I alla fall, vad gäller filtillägg: Jag har _aldrig_ under alla de år jag hållt på med datorer hört någon använda uttrycket
> filändelse för extension, men däremot har jag hört uttrycket filtillägg miljoner (nåja, kanske lite överdrivet ;-) gånger,
> oavsett om det har gällt Windows eller Mac OS.

Där skiljer sig våra erfarenheter. Jag vet att folk i min omgivning 
använder "filändelse".


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.