Bibliotek eller länkbibliotek?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-14 11:20:33

> -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library
> 
> hat jag för tillfället översatt till
> 
> -print-libgcc-file-name  Visa namnet på kompilatorns medföljande bibliotek
> 
> Frågan är vad man skall översätta library till. Bibliotek eller
> länkbibliotek är de två alternativen jag kommer på. Synpunkter?

Jag tycker det räcker med "bibliotek".  Ingen lär missförstå vad det
handlar om.  Det ordet brukar jag använda.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.