glimmer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-06 17:50:15

Här är glimmer, även tidigare känt som CodeCommander. Luskamma nu gärna
filen efter otäcka fel...

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/glimmer.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for glimmer.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glimmer\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-25 18:28+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2000-11-06 17:44+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/dialogs.c:18 src/dialogs.c:266 src/dialogs.c:341
msgid "Read Error!"
msgstr "Läsfel!"

#: src/dialogs.c:33
msgid ""
" does not exist.\n"
"Would you like to create it?"
msgstr ""
" finns inte.\n"
"Vill du skapa den?"

#: src/dialogs.c:65
msgid "Write Error!"
msgstr "Skrivfel!"

#: src/dialogs.c:80
msgid ""
" already exists.\n"
"Would you like to overwrite it?"
msgstr ""
" finns redan.\n"
"Vill du skriva över den?"

#: src/dialogs.c:106 src/dialogs.c:152 src/dialogs.c:199 src/dialogs.c:303
msgid "Save Error!"
msgstr "Sparandefel!"

#: src/dialogs.c:121 src/dialogs.c:167 src/dialogs.c:214
msgid ""
" has been changed.\n"
"Would you like to save it now it?"
msgstr ""
" har ändrats.\n"
"Vill du spara den nu?"

#: src/dialogs.c:236 src/file-io.c:213 src/file-io.c:349
msgid "Save file with new name..."
msgstr "Spara fil med nytt namn..."

#: src/dialogs.c:281
msgid " could not be read."
msgstr " kunde inte läsas."

#: src/dialogs.c:318
msgid " could not be saved!"
msgstr " kunde inte sparas!"

#: src/dialogs.c:356
msgid " opened as read-only!"
msgstr " öppnad som skrivskyddad!"

#: src/dialogs.c:379
msgid "Create Error!"
msgstr "Skapandefel!"

#: src/dialogs.c:394
msgid " could not be created!"
msgstr " kunde inte skapas!"

#: src/dialogs.c:415
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: src/file-io.c:29
msgid "Open File..."
msgstr "Öppna fil..."

#: src/file-io.c:73
msgid "Open Files..."
msgstr "Öppna filer..."

#: src/findbar.c:25
msgid "Find Text"
msgstr "Sök text"

#: src/findbar.c:32
msgid "Find some text."
msgstr "Sök någon text."

#: src/highlightbar.c:21
msgid "Highlight style."
msgstr "Markera stil."

#: src/highlightbar.c:26
msgid "Re-Highlight the current buffer."
msgstr "Återmarkera den aktuella bufferten."

#: src/main.c:43
msgid "Specify the session file to use."
msgstr "Ange sessionsfilen att använda."

#: src/main.c:47
msgid "Open a specific file."
msgstr "Öppna en specifik fil."

#: src/main.c:51
msgid "Jump to a line in the file specified by -f."
msgstr "Hoppa till en rad i filen som anges med -f."

#: src/main.c:550
msgid "Creating ~/"
msgstr "Skapar ~/"

#: src/main.c:554 src/main.c:558
msgid "Creating ~/."
msgstr "Skapar ~/."

#: src/menus.c:60
msgid "_Save Current Session"
msgstr "_Spara aktuell session"

#: src/menus.c:60
msgid "Save the current session"
msgstr "Spara den aktuella sessionen"

#: src/menus.c:61
msgid "Save Session _As..."
msgstr "Spara session so_m..."

#: src/menus.c:61
msgid "Save the current session with a different name"
msgstr "Spara den aktuella sessionen med ett annat namn"

#: src/menus.c:63
msgid "_Open Session..."
msgstr "_Öppna session..."

#: src/menus.c:63
msgid "Open a session"
msgstr "Öppna en session"

#: src/menus.c:73
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: src/menus.c:73
msgid "Create a new file."
msgstr "Skapa en ny fil."

#: src/menus.c:74
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."

#: src/menus.c:74
msgid "Open a file."
msgstr "Öppna en fil."

#: src/menus.c:75
msgid "Open _Multiple..."
msgstr "Öppna _flera..."

#: src/menus.c:75
msgid "Open window with explicit close."
msgstr "Öppna fönster med explicit stängning."

#: src/menus.c:76
msgid "_Revert"
msgstr "_Återgå"

#: src/menus.c:76
msgid "Revert to saved file."
msgstr "Återgå till sparad fil."

#: src/menus.c:78
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: src/menus.c:78 src/menus.c:79
msgid "Save the current file."
msgstr "Spara den aktuella filen."

#: src/menus.c:79
msgid "Save _As"
msgstr "Spara so_m"

#: src/menus.c:80
msgid "Sa_ve All"
msgstr "Spara _alla"

#: src/menus.c:80
msgid "Save all open files"
msgstr "Spara alla öppna filer"

#: src/menus.c:82
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"

#: src/menus.c:82
msgid "Close the current file."
msgstr "Stäng den aktuella filen."

#: src/menus.c:83
msgid "C_lose All"
msgstr "S_täng alla"

#: src/menus.c:83
msgid "Close all open files"
msgstr "Stäng alla öppna filer"

#: src/menus.c:85
msgid "Sess_ion"
msgstr "Sess_ion"

#: src/menus.c:86
msgid "Recent Files"
msgstr "Senaste filer"

#: src/menus.c:88
msgid "_Exit"
msgstr "A_vsluta"

#: src/menus.c:88
msgid "Exit the program."
msgstr "Avsluta programmet."

#: src/menus.c:100
msgid "_Bookmark Line"
msgstr "Lägg bokmärke på raden"

#: src/menus.c:100
msgid "Reverse Bookmark"
msgstr "Återställ bokmärke"

#: src/menus.c:102
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: src/menus.c:102
msgid "Clear selection"
msgstr "Töm markering"

#: src/menus.c:103
msgid "Clear Line"
msgstr "Töm rad"

#: src/menus.c:103 src/menus.c:104 src/menus.c:105
msgid "Clear the current line"
msgstr "Töm den aktuella raden"

#: src/menus.c:104
msgid "Clear to Line Start"
msgstr "Töm till radbörjan"

#: src/menus.c:105
msgid "Clear to Line End"
msgstr "Töm till radslut"

#: src/menus.c:107
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _alla"

#: src/menus.c:107
msgid "Select the entire document"
msgstr "Markera hela dokumentet"

#: src/menus.c:108
msgid "Select _Line"
msgstr "Markera _rad"

#: src/menus.c:108
msgid "Select the current line."
msgstr "Markera den aktuella raden."

#: src/menus.c:109
msgid "_Select Current"
msgstr "_Markera aktuell"

#: src/menus.c:109
msgid "Select the current word"
msgstr "Markera det aktuella ordet"

#: src/menus.c:111
msgid "Re-Highlight"
msgstr "Återmarkera"

#: src/menus.c:111
msgid "Re-Highlight the current file"
msgstr "Återmarkera den aktuella filen"

#: src/menus.c:112
msgid "Regenerate Highlight Tables"
msgstr "Generera om markeringstabeller"

#: src/menus.c:112
msgid "Regenerate highlighting tables for the current mime-type"
msgstr "Generera om markeringstabeller för aktuell mime-typ"

#: src/menus.c:114
msgid "P_roperties"
msgstr "Egenskape_r"

#: src/menus.c:114
msgid "Edit properties"
msgstr "Redigera egenskaper"

#: src/menus.c:121
msgid "Goto Line..."
msgstr "Gå till rad..."

#: src/menus.c:121
msgid "Goto a line"
msgstr "Gå till rad"

#: src/menus.c:122
msgid "Search Manpages (Local)"
msgstr "Sök manualsidor (lokala)"

#: src/menus.c:122
msgid "Search manpages"
msgstr "Sök manualsidor"

#: src/menus.c:123
msgid "Search Manpages (Gnome)"
msgstr "Sök manualsidor (Gnome)"

#: src/menus.c:123
msgid "Search manpages with gnome-help-browser"
msgstr "Sök manualsidor med gnome-help-browser"

#: src/menus.c:125
msgid "_Previous Bookmark"
msgstr "_Föregående bokmärke"

#: src/menus.c:125 src/menus.c:126
msgid "Goto the next bookmark"
msgstr "Gå till nästa bokmärke"

#: src/menus.c:126
msgid "_Next Bookmark"
msgstr "_Nästa bokmärke"

#: src/menus.c:128
msgid "Match Bracket"
msgstr "Passa klammer"

#: src/menus.c:128
msgid "Goto the matching bracket"
msgstr "Gå till den passande klammern"

#: src/menus.c:133
msgid "ChangeLog _Entry"
msgstr "ChangeLog-_post"

#: src/menus.c:133
msgid "Insert ChangeLog entry"
msgstr "Infoga ChangeLog-post"

#: src/menus.c:134
msgid "_Date & Time"
msgstr "_Datum och tid"

#: src/menus.c:134
msgid "Insert current date and time"
msgstr "Infoga aktuellt datum och tid"

#: src/menus.c:135
msgid "_User Name"
msgstr "_Användarnamn"

#: src/menus.c:135
msgid "Insert the name of the current user"
msgstr "Infoga namnet på aktuell användare"

#: src/menus.c:136
msgid "_Name"
msgstr "_Namn"

#: src/menus.c:136
msgid "Insert name (from prefs)"
msgstr "Infoga namn (från inställningarna)"

#: src/menus.c:137
msgid "Email _Address"
msgstr "E-post_adress"

#: src/menus.c:137
msgid "Insert email (from prefs)"
msgstr "Infoga e-post (från inställningarna)"

#: src/menus.c:138
msgid "_GPL Notice (C)"
msgstr "_GPL-information (C)"

#: src/menus.c:138
msgid "Insert GPL notice with C comments"
msgstr "Infoga GPL-information med C-kommentarer"

#: src/menus.c:139
msgid "G_PL Notice (C++)"
msgstr "G_PL-information (C++)"

#: src/menus.c:139
msgid "Insert GPL notice with C++ comments"
msgstr "Infoga GPL-information med C++-kommentarer"

#: src/menus.c:140
msgid "G_PL Notice (#)"
msgstr "G_PL-information (#)"

#: src/menus.c:140
msgid "Insert GPL notice with # comments"
msgstr "Infoga GPL-information med #-kommentarer"

#: src/menus.c:145
msgid "I_ndent..."
msgstr "Gör i_ndrag..."

#: src/menus.c:145
msgid "Indent a selected area."
msgstr "Gör indrag på ett markerat område."

#: src/menus.c:146
msgid "_Insert File..."
msgstr "_Infoga fil..."

#: src/menus.c:146
msgid "Insert a file"
msgstr "Infoga en fil"

#: src/menus.c:147
msgid "_Ascii Character..."
msgstr "_ASCII-tecken..."

#: src/menus.c:147
msgid "Insert a chracter from the chooser"
msgstr "Infoga ett tecken från väljaren"

#: src/menus.c:148
msgid "_Shell Output..."
msgstr "_Skalutdata..."

#: src/menus.c:148
msgid "Insert output from a command"
msgstr "Infoga utdatan från ett kommando"

#: src/menus.c:149
msgid "_Common Text"
msgstr "_Vanlig text"

#: src/menus.c:155
msgid "_Compile"
msgstr "_Kompilera"

#: src/menus.c:155
msgid "Compile the current source file"
msgstr "Kompilera den aktuella källfilen"

#: src/menus.c:156
msgid "Stop Compile"
msgstr "Stoppa kompilering"

#: src/menus.c:156
msgid "Kill the currently executing compile process"
msgstr "Döda den kompileringsprocess som kör för tillfället"

#: src/menus.c:157
msgid "_Debug"
msgstr "Fels_ök"

#: src/menus.c:157
msgid "Debug the current source file"
msgstr "Felsök den aktuella källfilen"

#: src/menus.c:158
msgid "Stop Debug"
msgstr "Stoppa felsökning"

#: src/menus.c:158
msgid "Kill the currently executing debug process"
msgstr "Döda den kompileringsprocess som kör för tillfället"

#: src/menus.c:159
msgid "_Execute"
msgstr "_Kör"

#: src/menus.c:159
msgid "Execute the current program"
msgstr "Kör det aktuella programmet"

#: src/menus.c:160
msgid "Stop Execution"
msgstr "Stoppa körning"

#: src/menus.c:160
msgid "Kill the currently executing process"
msgstr "Döda den process som kör för tillfället"

#: src/menus.c:170
msgid "_Regenerate Menu"
msgstr "Gene_rera om meny"

#: src/menus.c:170
msgid "Regenerate the scripts menu"
msgstr "Generera om skriptmenyn"

#: src/menus.c:176
msgid "File Toolbar"
msgstr "Filverktygsrad"

#: src/menus.c:176
msgid "Toggle the visibility of the file toolbar"
msgstr "Växla synligheten på filverktygsraden"

#: src/menus.c:177
msgid "Edit Toolbar"
msgstr "Redigera verktygsrad"

#: src/menus.c:177
msgid "Toggle the visibility of the edit toolbar"
msgstr "Växla synligheten på redigeringsverktygsraden"

#: src/menus.c:178
msgid "Build Toolbar"
msgstr "Byggverktygsrad"

#: src/menus.c:178
msgid "Toggle the visibility of the build toolbar"
msgstr "Växla synligheten på byggverktygsraden"

#: src/menus.c:179
msgid "Highlight Toolbar"
msgstr "Markeringsverktygsrad"

#: src/menus.c:179
msgid "Toggle the visibility of the highlight toolbar"
msgstr "Växla synligheten på markeringsverktygsraden"

#: src/menus.c:180
msgid "Find Toolbar"
msgstr "Sökverktygsrad"

#: src/menus.c:180
msgid "Toggle the visibility of the find toolbar"
msgstr "Växla synligheten på sökverktygsraden"

#: src/menus.c:181
msgid "Line Toolbar"
msgstr "Radverktygsrad"

#: src/menus.c:181
msgid "Toggle the visibility of the line toolbar"
msgstr "Växla synligheten på radverktygsraden"

#: src/menus.c:182
msgid "Custom Toolbar"
msgstr "Anpassad verktygsrad"

#: src/menus.c:182
msgid "Toggle the visibility of the custom toolbar"
msgstr "Växla synligheten på den anpassade verktygsraden"

#: src/menus.c:183
msgid "Command Toolbar"
msgstr "Kommandoverktygsrad"

#: src/menus.c:183
msgid "Toggle the visibility of the command toolbar"
msgstr "Växla synligheten på kommandoverktygsraden"

#: src/menus.c:184
msgid "Status Bar"
msgstr "Statusrad"

#: src/menus.c:184
msgid "Toggle the visibility of the Status Bar"
msgstr "Växla synligheten på statusraden"

#: src/menus.c:186
msgid "Save View Settings"
msgstr "Spara vyinställningar"

#: src/menus.c:186
msgid "Save the current view settings"
msgstr "Spara de aktuella vyinställningarna"

#: src/menus.c:191
msgid "Preferences..."
msgstr "Inställningar..."

#: src/menus.c:191
msgid "Edit the program preferences"
msgstr "Redigera programinställningarna"

#: src/menus.c:192
msgid "Highlight Colors..."
msgstr "Markeringsfärger..."

#: src/menus.c:192
msgid "Edit the highlighting colors"
msgstr "Redigera markeringsfärgerna"

#: src/menus.c:197
msgid "New Main _Window"
msgstr "Nytt _huvudfönster"

#: src/menus.c:197
msgid "New instance of "
msgstr "Ny instans av "

#: src/menus.c:199
msgid "_Previous File"
msgstr "_Föregående fil"

#: src/menus.c:199
msgid "Goto the previous file in the list."
msgstr "Gå till föregående fil i listan."

#: src/menus.c:200
msgid "_Next File"
msgstr "_Nästa fil"

#: src/menus.c:200
msgid "Goto the next file in the list."
msgstr "Gå till nästa fil i listan."

#: src/menus.c:202
msgid "Move File _Backward"
msgstr "Flytta filen _bakåt"

#: src/menus.c:202
msgid "Move this file backward in the list."
msgstr "Flytta denna fil bakåt i listan."

#: src/menus.c:203
msgid "Move File _Forward"
msgstr "Flytta filen _framåt"

#: src/menus.c:203
msgid "Move this file forward in the list."
msgstr "Flytta denna fil framåt i listan."

#: src/menus.c:215
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: src/menus.c:216
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"

#: src/menus.c:217
msgid "_Search"
msgstr "_Sök"

#: src/menus.c:218
msgid "_Insert"
msgstr "_Infoga"

#: src/menus.c:219
msgid "_Build"
msgstr "_Bygg"

#: src/menus.c:220
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokument"

#: src/menus.c:221
msgid "Sc_ripts"
msgstr "Sk_ript"

#: src/menus.c:222
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/menus.c:223
msgid "Se_ttings"
msgstr "Ins_tällningar"

#: src/menus.c:224
msgid "_Window"
msgstr "_Fönster"

#: src/menus.c:225
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/menus.c:230
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: src/menus.c:231
msgid "/File/_Save"
msgstr "/Arkiv/_Spara"

#: src/menus.c:232
msgid "/File/Save _As..."
msgstr "/Arkiv/Spara so_m..."

#: src/menus.c:233
msgid "/File/_Close"
msgstr "/Arkiv/S_täng"

#: src/menus.c:234
msgid "/File/sep1"
msgstr "/Arkiv/sep1"

#: src/menus.c:235
msgid "/File/Save Current Session"
msgstr "/Arkiv/Spara aktuell session"

#: src/menus.c:236
msgid "/_Edit"
msgstr "/_Redigera"

#: src/menus.c:237
msgid "/Edit/_Cut"
msgstr "/Redigera/_Klipp ut"

#: src/menus.c:238
msgid "/Edit/C_opy"
msgstr "/Redigera/K_opiera"

#: src/menus.c:239
msgid "/Edit/_Paste"
msgstr "/Redigera/Klistra _in"

#: src/menus.c:240
msgid "/Edit/sep2"
msgstr "/Redigera/sep2"

#: src/menus.c:241
msgid "/Edit/Bookmark Line"
msgstr "/Redigera/Lägg till bokmärke på rad"

#: src/menus.c:242
msgid "/Edit/sep3"
msgstr "/Redigera/sep3"

#: src/menus.c:243
msgid "/Edit/Clear"
msgstr "/Redigera/Töm"

#: src/menus.c:244
msgid "/Edit/Clear Line"
msgstr "/Redigera/Töm rad"

#: src/menus.c:245
msgid "/Edit/Clear to Line Start"
msgstr "/Redigera/Töm till radbörjan"

#: src/menus.c:246
msgid "/Edit/Clear to Line End"
msgstr "/Redigera/Töm till radslut"

#: src/menus.c:247
msgid "/Edit/sep4"
msgstr "/Redigera/sep4"

#: src/menus.c:248
msgid "/Edit/Select All"
msgstr "/Redigera/Markera allt"

#: src/menus.c:249
msgid "/Edit/Select Line"
msgstr "/Redigera/Markera rad"

#: src/menus.c:250
msgid "/Edit/Select Current"
msgstr "/Redigera/Markera aktuell"

#: src/menus.c:251
msgid "/Edit/sep5"
msgstr "/Redigera/sep5"

#: src/menus.c:252
msgid "/Edit/Re-Highlight"
msgstr "/Redigera/Återmarkera"

#: src/menus.c:253
msgid "/Edit/Regenerate Highlight Tables"
msgstr "/Redigera/Generera om markeringstabeller"

#: src/menus.c:254
msgid "/Edit/sep6"
msgstr "/Redigera/sep6"

#: src/menus.c:255
msgid "/Edit/P_roperties..."
msgstr "/Redigera/Egenskape_r..."

#: src/menus.c:256
msgid "/_Search"
msgstr "/_Sök"

#: src/menus.c:257
msgid "/Search/_Find..."
msgstr "/Sök/_Sök..."

#: src/menus.c:258
msgid "/Search/_Replace..."
msgstr "/Sök/E_rsätt..."

#: src/menus.c:259
msgid "/Search/_Goto Line..."
msgstr "/Sök/_Gå till rad..."

#: src/menus.c:260
msgid "/Search/_Search Manpages..."
msgstr "/Sök/_Sök manualsidor..."

#: src/menus.c:261
msgid "/Search/sep1"
msgstr "/Sök/sep1"

#: src/menus.c:262
msgid "/Search/_Previous Bookmark"
msgstr "/Sök/_Föregående bokmärke"

#: src/menus.c:263
msgid "/Search/_Next Bookmark"
msgstr "/Sök/_Nästa bokmärke"

#: src/menus.c:264
msgid "/Search/sep2"
msgstr "/Sök/sep2"

#: src/menus.c:265
msgid "/Search/_Match Bracket"
msgstr "/Sök/_Passa klammer"

#: src/properties.c:49
msgid "GdsFileProperties Editor - "
msgstr "GdsFileProperties-redigerare - "

#. File Settings
#: src/properties.c:64
msgid "File Specific Settings"
msgstr "Filspecifika inställningar"

#: src/properties.c:81
msgid "Override defaults ?"
msgstr "Ignorera standardvärdena?"

#: src/properties.c:86
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#: src/properties.c:93 src/settings.c:608
msgid "Highlighting"
msgstr "Markering"

#: src/properties.c:103 src/settings.c:618
msgid "Enable bracket highlighting ?"
msgstr "Slå på klammermarkering?"

#: src/properties.c:104 src/settings.c:620
msgid "Enable syntax highlighting ?"
msgstr "Slå på syntaxmarkering?"

#: src/properties.c:106 src/settings.c:622
msgid "Indentation"
msgstr "Indragning"

#: src/properties.c:118 src/settings.c:633
msgid "Auto Indent ?"
msgstr "Göra indrag automatiskt?"

#: src/properties.c:124
msgid "Use spaces instead of tabs ?"
msgstr "Använda mellanslag i stället för tabbar?"

#: src/properties.c:130
msgid "Tab stop:"
msgstr "Tabbstopp:"

#: src/properties.c:137 src/settings.c:299
msgid "Build Information"
msgstr "Bygginformation"

#: src/properties.c:148
msgid "Compiler: "
msgstr "Kompilator: "

#: src/properties.c:158
msgid "Debugger: "
msgstr "Felsökare: "

#: src/properties.c:168
msgid "Execution: "
msgstr "Körning: "

#: src/properties.c:193 src/settings.c:757
msgid "Defaults"
msgstr "Standardvärden"

#: src/properties.c:199 src/settings.c:763
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: src/settings.c:207
msgid "Edit "
msgstr "Redigera "

#: src/settings.c:223 src/settings.c:226
msgid "Directory Settings"
msgstr "Kataloginställningar"

#: src/settings.c:236
msgid "Default Directory:"
msgstr "Standardkatalog:"

#: src/settings.c:246
msgid "Projects Directory:"
msgstr "Projektkatalog:"

#: src/settings.c:256 src/settings.c:259
msgid "History Settings"
msgstr "Historikinställningar"

#: src/settings.c:266
msgid "Save toolbar settings on exit?"
msgstr "Spara verktygsradsinställningar vid avslut?"

#: src/settings.c:267
msgid "Save session on exit?"
msgstr "Spara session vid avslut?"

#: src/settings.c:268
msgid "Open last session on startup?"
msgstr "Öppna senaste session vid uppstart?"

#: src/settings.c:269
msgid "Auto-save session when files change?"
msgstr "Spara session automatiskt vid ändring i fil?"

#: src/settings.c:274
msgid "Items to show in history lists:"
msgstr "Objekt att visa i historiklistorna:"

#: src/settings.c:285
msgid "Maximum Undo saves:"
msgstr "Maximalt antal ångrasparningar:"

#: src/settings.c:297
msgid "Build Settings"
msgstr "Bygginställningar"

#: src/settings.c:311
msgid "Terminal Command:"
msgstr "Terminalkommando:"

#: src/settings.c:321
msgid "Make Command:"
msgstr "Make-kommando:"

#: src/settings.c:333
msgid "User Settings"
msgstr "Användarinställningar"

#: src/settings.c:335
msgid "User Information"
msgstr "Användarinformation"

#: src/settings.c:347
msgid "Name of user:"
msgstr "Användarens namn:"

#: src/settings.c:357
msgid "Email of user:"
msgstr "Användarens e-postadress:"

#: src/settings.c:370
msgid "MDI Settings"
msgstr "MDI-inställningar"

#: src/settings.c:372
msgid "Tab Position"
msgstr "Tabbposition"

#. start of colors and fonts stuff
#: src/settings.c:402
msgid "Style Settings"
msgstr "Stilinställningar"

#: src/settings.c:407
msgid "Font Settings"
msgstr "Typsnittsinställningar"

#: src/settings.c:410
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

#: src/settings.c:421
msgid "Default Font:"
msgstr "Standardtypsnitt:"

#: src/settings.c:438
msgid "Italic Font:"
msgstr "Kursivt typsnitt:"

#: src/settings.c:455
msgid "Bold Font:"
msgstr "Fett typsnitt:"

#: src/settings.c:472
msgid "Bold-Italic Font:"
msgstr "Fett-kursivt typsnitt:"

#: src/settings.c:489 src/settings.c:492
msgid "Theme Settings"
msgstr "Temainställningar"

#: src/settings.c:497
msgid "Gtk Theme over-rides local settings ?"
msgstr "Gtk-tema gör att lokala inställningar ignoreras?"

#: src/settings.c:506
msgid "Color Settings"
msgstr "Färginställningar"

#: src/settings.c:509
msgid "Standard Colors"
msgstr "Standardfärger"

#: src/settings.c:524
msgid "Normal Text Color:"
msgstr "Färg på normal text:"

#: src/settings.c:537
msgid "Normal Background Color:"
msgstr "Färg på normal bakgrund:"

#: src/settings.c:550
msgid "Selection Background Color:"
msgstr "Färg på markeringsbakgrund:"

#: src/settings.c:563
msgid "Bracket Background Color:"
msgstr "Färg på klammerbakgrund:"

#: src/settings.c:588
msgid "General/UI"
msgstr "Allmänt/användargränssnitt"

#: src/settings.c:591
msgid "File Settings"
msgstr "Filinställningar"

#: src/settings.c:600
msgid "Full filenames in notebook tabs ?"
msgstr "Fullständiga filnamn i flikar?"

#: src/settings.c:601
msgid "Close all on open session ?"
msgstr "Stäng alla vid sessionsöppning?"

#: src/settings.c:602
msgid "Persistant 'Untitled' document ?"
msgstr "\"Namnlös\"-dokumentet förblir kvar?"

#: src/settings.c:603
msgid "Show line numbers ?"
msgstr "Visa radnummer?"

#: src/settings.c:604
msgid "Show line pixmaps ?"
msgstr "Visa radpixmapbilder?"

#: src/settings.c:605
msgid "Show blinking cursor ?"
msgstr "Visa blinkande markör?"

#: src/settings.c:606
msgid "Selection shows full width ?"
msgstr "Markeringen visar hela bredden?"

#: src/settings.c:619
msgid "Auto line select ?"
msgstr "Markera rad automatiskt?"

#: src/settings.c:638
msgid "Use tab-stop spacing ?"
msgstr "Använd tabbstopp som mellanrum?"

#: src/settings.c:639
msgid "Insert spaces instead of tabs ?"
msgstr "Infoga blanksteg i stället för tabbar?"

#: src/settings.c:644
msgid "Tab-stop width:"
msgstr "Tabbstoppsbredd:"

#: src/settings.c:655 src/settings.c:657
msgid "Window Geometry"
msgstr "Fönstergeometri"

#: src/settings.c:683
msgid "X:"
msgstr "X:"

#: src/settings.c:690
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

#: src/settings.c:701
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: src/settings.c:708
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: src/settings.c:723
msgid "Apply Window Settings"
msgstr "Verkställ fönsterinställningar"

#: src/settings.c:727
msgid "Get Window Settings"
msgstr "Hämta fönsterinställningar"

#: src/session.c:22
msgid ""
"Session file could not be written.\n"
"Make sure that you have write access to $HOME."
msgstr ""
"Sessionsfilen kunde inte skrivas.\n"
"Försäkra dig om att du kan skriva i $HOME."

#: src/session.c:32
msgid "Open Session..."
msgstr "Öppna session..."

#: src/session.c:52
msgid "File contained no session data."
msgstr "Filen innehöll ingen sessionsdata."

#: src/session.c:81
msgid "Save session file..."
msgstr "Spara sessionsfil..."

#: src/session.c:135
msgid "Session save failed."
msgstr "Sparande av session misslyckades."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.