Re: Sawfish

From: Dennis Bjorklund (dennisb_at_cs.chalmers.se)
Date: 2000-11-03 12:04:39

On Wed, 13 Sep 2000, Johan Dahlin wrote:

> Så nu har jag uppdaterat sawfish.

En sen kommentar från min sida men det är ett problem som finns kvar
ännu.

I en meny står det _Delete i engelska sawfish och du har översatt det till
_Radera. Men då detta används för att stänga ett fönster (från menyn man
poppar upp i titelraden på fönstren) så är det nog bättre att översätta
_Delete till _Stäng. Detta förutsatt att man inte på annan plats i sawfish
skiljer på Close och Delete. Men det tror jag inte att man gör.

I vilket fall som helst så känns det tveksamt att det står Radera på
menyvalet som man skall välja för att stänga fönstret.

/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.