Re: Sortering

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-13 22:19:36

Dennis Bjorklund writes:
> Det kan hända att de aldrig tvingats att vara först, men de har alltid
> visats tillsammans. Jag misstänker att en av anledningarna till att man
> valde att lägga en punkt _först_ i filnamnet på filer som skall döljas är
> just att när man listar dem så kommer de ihop.

Jag kan tänka mig många andra skäl.  Som att det är det första tecknet
som är enklast och snabbast att undersöka när man har en pekare till
strängen.  När den här konventionen skapades för uppåt 30 år sedan
kunde sådant spela roll.

Men ingen av oss vet, och jag misstänker att ingen av oss bryr sig på
allvar varför det är som det är.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.