sodipodi

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-13 22:42:01

Uppdaterade vektorillustrationsprogrammet sodipodi
(http://sodipodi.sourceforge.net/) från 35 översatta strängar till 347.

Kan någon hjälpa mig med vad "cusp" betyder?


Ta gärna en titt på filen http://www.menthos.com/po/gnome/sodipodi.sv.po
om bifogade filer ställer till besvär.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of Sodipodi.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sodipodi\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-13 22:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-13 22:33+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/align.c:7
msgid "Align"
msgstr "Justera"

#: glade/align.c:8
msgid "Align inside object to top border"
msgstr "Justera inuti objektet mot överkanten"

#: glade/align.c:9
msgid "Align outside object to top border"
msgstr "Justera utanför objektet mot överkanten"

#: glade/align.c:10
msgid "Align inside object to left border"
msgstr "Justera inuti objektet mot vänsterkanten"

#: glade/align.c:11
msgid "Align inside object to right border"
msgstr "Justera inuti objektet mot högerkanten"

#: glade/align.c:12
msgid "Align objects to horizontal mid"
msgstr "Justera objekt mot horisontella mitten"

#: glade/align.c:13
msgid "Align objects to vertical mid"
msgstr "Justera objekt mot vertikala mitten"

#: glade/align.c:14
msgid "Align outside object to left border"
msgstr "Justera utanför objektet mot vänsterkanten"

#: glade/align.c:15
msgid "Align outside object to right border"
msgstr "Justera utanför objektet mot högerkanten"

#: glade/align.c:16
msgid "Align inside object to bottom border"
msgstr "Justera inuti objektet mot nederkanten"

#: glade/align.c:17
msgid "Align outside object to bottom border"
msgstr "Justera utanför objektet mot nederkanten"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/desktop.c:7
msgid "Desktop settings"
msgstr "Skrivbordsinställningar"

#: glade/desktop.c:8
msgid "Grid units:"
msgstr "Enheter för rutnät:"

#: glade/desktop.c:9
msgid "Choose base unit system for grid"
msgstr "Välj enhetssystemet för rutnätet"

#: glade/desktop.c:10 glade/document.c:17
msgid "Millimeters\n"
msgstr "Millimeter\n"

#: glade/desktop.c:12
msgid "Show grid"
msgstr "Visa rutnät"

#: glade/desktop.c:13
msgid "Snap to grid"
msgstr "Fäst vid rutnät"

#: glade/desktop.c:14
msgid "Grid color:"
msgstr "Färg på rutnät:"

#: glade/desktop.c:15
msgid "Choose color for grid"
msgstr "Välj färgen på rutnätet"

#: glade/desktop.c:16
msgid "Grid color"
msgstr "Färg på rutnät"

#: glade/desktop.c:17 glade/desktop.c:36
msgid "Snap distance:"
msgstr "Fästavstånd:"

#: glade/desktop.c:18
msgid "Set maximum distance for grid snapping"
msgstr "Ställ in det maximala avståndet för fästande vid rutnätet"

#: glade/desktop.c:19 glade/desktop.c:32
msgid "Snap units:"
msgstr "Enheter för fästande:"

#: glade/desktop.c:20
msgid "Choose unit system for grid snapping"
msgstr "Välj enhetssystem för fästande vid rutnät"

#: glade/desktop.c:21 glade/desktop.c:34
msgid "Pixels\n"
msgstr "Pixlar\n"

#: glade/desktop.c:23
msgid "Spacing Y:"
msgstr "Y-avstånd:"

#: glade/desktop.c:24
msgid "Set distance between vertical grid lines"
msgstr "Ställ in avståndet mellan vertikala rutnätslinjer"

#: glade/desktop.c:25
msgid "Spacing X:"
msgstr "X-avstånd:"

#: glade/desktop.c:26
msgid "Set distance between horizontal grid lines"
msgstr "Ställ in avståndet mellan horisontella rutnätslinjer"

#: glade/desktop.c:27
msgid "Origin X:"
msgstr "X-origo:"

#: glade/desktop.c:28
msgid "Origin Y:"
msgstr "Y-origo:"

#: glade/desktop.c:29 glade/desktop.c:30
msgid "Set origin of page coordinate system"
msgstr "Ställ in origo för koordinatsystemet på sidan"

#: glade/desktop.c:31
msgid "Grid"
msgstr "Rutnät"

#: glade/desktop.c:33
msgid "Choose unit system for guideline snapping"
msgstr "Välj enhetssystem för fästande vid hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:37
msgid "Set maximum distance for guideline snapping"
msgstr "Ställ in maximala avståndet för fästande vid hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:38
msgid "Guides color:"
msgstr "Färg på hjälplinjer:"

#: glade/desktop.c:39
msgid "Choose color for guidelines"
msgstr "Välj färgen på hjälplinjerna"

#: glade/desktop.c:40
msgid "Guideline color"
msgstr "Färg på hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:41
msgid "Show guides"
msgstr "Visa hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:42 glade/transformation.c:52
msgid "Snap to guides"
msgstr "Fäst vid hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:43
msgid "Highlight color:"
msgstr "Markeringsfärg:"

#: glade/desktop.c:44
msgid "Choose color for highlighted guidelines"
msgstr "Välj färgen på markerade hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:45
msgid "Highlited guideline color"
msgstr "Färg på markerade hjälplinjer"

#: glade/desktop.c:46
msgid "Guides"
msgstr "Hjälplinjer"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/document.c:7
msgid "Document settings"
msgstr "Dokumentinställningar"

#: glade/document.c:8
msgid "Choose paper size"
msgstr "Välj pappersstorlek"

#: glade/document.c:9
msgid "A4\n"
msgstr "A4\n"

#: glade/document.c:11
msgid "Paper size:"
msgstr "Pappersstorlek:"

#: glade/document.c:12
msgid "Custom paper"
msgstr "Egen pappersstorlek"

#: glade/document.c:13
msgid "Set page width"
msgstr "Ställ in pappersbredden"

#: glade/document.c:14
msgid "Set page height"
msgstr "Ställ in pappershöjden"

#: glade/document.c:15
msgid "Units:"
msgstr "Enheter:"

#: glade/document.c:16
msgid "Choose unit system"
msgstr "Välj enhetssystem"

#: glade/document.c:19
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: glade/document.c:20
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: glade/document.c:21 glade/sodipodi-glade.c:107 glade/sodipodi-glade.c:134
#: src/dialogs/align.c:98
msgid "Page"
msgstr "Sida"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/object_props.c:7
msgid "object properties"
msgstr "objektegenskaper"

#: glade/object_props.c:8
msgid " General "
msgstr " Allmänt "

#: glade/object_props.c:9
msgid "Is stroked"
msgstr "Är genomstruket"

#: glade/object_props.c:10
msgid "Behind fill"
msgstr "Bakom fyllning"

#: glade/object_props.c:11
msgid "Stroke color : "
msgstr "Genomstrykningsfärg: "

#: glade/object_props.c:12
msgid "Valige värv"
msgstr "Valige värv"

#: glade/object_props.c:13
msgid " Width "
msgstr " Bredd "

#: glade/object_props.c:14 glade/object_props.c:44 glade/object_props.c:53
#: glade/object_props.c:72
msgid ""
"pixels\n"
"millimeters\n"
"centimeter\n"
"points\n"
"inches\n"
msgstr ""
"pixlar\n"
"millimeter\n"
"centimeter\n"
"punkter\n"
"tum\n"

#: glade/object_props.c:20
msgid "Scale with image"
msgstr "Skala med bild"

#: glade/object_props.c:21
msgid " Line "
msgstr " Linje "

#: glade/object_props.c:22
msgid "full line"
msgstr "hel linje"

#: glade/object_props.c:23
msgid "dashed"
msgstr "streckad"

#: glade/object_props.c:24
msgid "double"
msgstr "dubbel"

#: glade/object_props.c:25
msgid " Join "
msgstr " Anslut "

#: glade/object_props.c:26
msgid "bevel"
msgstr "avfasad"

#: glade/object_props.c:27 glade/object_props.c:31
msgid "round"
msgstr "rund"

#: glade/object_props.c:28
msgid "miter"
msgstr "miter"

#: glade/object_props.c:29
msgid " Cap "
msgstr " Slå "

#: glade/object_props.c:30
msgid "butt"
msgstr "skottavla"

#: glade/object_props.c:32
msgid "sqare"
msgstr "fyrkant"

#: glade/object_props.c:33 glade/object_props.c:63 glade/sodipodi-glade.c:61
#: glade/sodipodi-glade.c:169
msgid "Stroke"
msgstr "Genomstrykning"

#: glade/object_props.c:34
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: glade/object_props.c:35
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: glade/object_props.c:36
msgid "Gradient"
msgstr "Toning"

#: glade/object_props.c:37
msgid "Pattern"
msgstr "Mönster"

#: glade/object_props.c:38
msgid "Fractal"
msgstr "Fraktal"

#: glade/object_props.c:39
msgid " Color fill "
msgstr " Färgfyllning "

#: glade/object_props.c:40
msgid "Fill Color : "
msgstr "Fyllningsfärg: "

#: glade/object_props.c:41 glade/object_props.c:64 glade/object_props.c:79
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: glade/object_props.c:42 glade/object_props.c:78 glade/sodipodi-glade.c:59
#: glade/sodipodi-glade.c:168
msgid "Fill"
msgstr "Fyll"

#: glade/object_props.c:43 glade/object_props.c:71
msgid "Position"
msgstr "Position"

#: glade/object_props.c:50
msgid "x"
msgstr "x"

#: glade/object_props.c:51
msgid "y"
msgstr "y"

#: glade/object_props.c:52
msgid "Dimension"
msgstr "Mått"

#: glade/object_props.c:59
msgid "Width "
msgstr "Bredd "

#: glade/object_props.c:60
msgid "Height "
msgstr "Höjd "

#: glade/object_props.c:61
msgid "Layout"
msgstr "Utseende"

#: glade/object_props.c:62
msgid "Reread"
msgstr "Läs om"

#: glade/object_props.c:65
msgid ""
"px\n"
"mm\n"
"cm\n"
"pt\n"
"in\n"
msgstr ""
"px\n"
"mm\n"
"cm\n"
"pt\n"
"tum\n"

#: glade/object_props.c:80
msgid "none"
msgstr "ingen"

#: glade/object_props.c:81
msgid "color"
msgstr "färg"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/sodipodi-glade.c:7 glade/toolbox.c:7
msgid "Sodipodi"
msgstr "Sodipodi"

#: glade/sodipodi-glade.c:8
msgid "_New File"
msgstr "_Ny fil"

#: glade/sodipodi-glade.c:9 glade/sodipodi-glade.c:149
msgid "New View"
msgstr "Ny vy"

#: glade/sodipodi-glade.c:10
msgid "_Import"
msgstr "_Importera"

#: glade/sodipodi-glade.c:11
msgid "_Export"
msgstr "_Exportera"

#: glade/sodipodi-glade.c:12 glade/sodipodi-glade.c:27
#: glade/sodipodi-glade.c:157
msgid "_Drawing"
msgstr "_Teckning"

#: glade/sodipodi-glade.c:13 glade/sodipodi-glade.c:26
#: glade/sodipodi-glade.c:156
msgid "_Selection"
msgstr "_Markering"

#: glade/sodipodi-glade.c:14 glade/sodipodi-glade.c:28
#: glade/sodipodi-glade.c:158
msgid "_Page"
msgstr "_Sida"

#: glade/sodipodi-glade.c:15
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Förhands_granska"

#: glade/sodipodi-glade.c:16
msgid "D_uplicate"
msgstr "Mång_faldiga"

#: glade/sodipodi-glade.c:17
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: glade/sodipodi-glade.c:18
msgid "Node Editing..."
msgstr "Nodredigering..."

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/sodipodi-glade.c:19 glade/sodipodi-glade.c:174 glade/xml-tree.c:7
msgid "XML Tree"
msgstr "XML-träd"

#: glade/sodipodi-glade.c:20 glade/sodipodi-glade.c:89
#: glade/sodipodi-glade.c:150 glade/sodipodi-glade.c:167 glade/toolbox.c:22
msgid "Zoom"
msgstr "Zooma"

#: glade/sodipodi-glade.c:21 glade/sodipodi-glade.c:151
#: glade/transformation.c:35
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#: glade/sodipodi-glade.c:22 glade/sodipodi-glade.c:152
msgid "1:2"
msgstr "1:2"

#: glade/sodipodi-glade.c:23 glade/sodipodi-glade.c:153
msgid "1:1"
msgstr "1:1"

#: glade/sodipodi-glade.c:24 glade/sodipodi-glade.c:154
msgid "2:1"
msgstr "2:1"

#: glade/sodipodi-glade.c:25 glade/sodipodi-glade.c:155
msgid "_Interactive"
msgstr "_Interaktiv"

#: glade/sodipodi-glade.c:29
msgid "Toggles desktop borders (rulers and scrollbars on and off)"
msgstr "Växlar skrivbordskanter (slå på/av linjaler och rullningslister)"

#: glade/sodipodi-glade.c:30
msgid "Toggle borders"
msgstr "Växla kanter"

#: glade/sodipodi-glade.c:31
msgid "_Arrange"
msgstr "_Arrangera"

#: glade/sodipodi-glade.c:32 glade/sodipodi-glade.c:138
msgid "_Align"
msgstr "_Justera"

#: glade/sodipodi-glade.c:33
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformera"

#: glade/sodipodi-glade.c:34
msgid "_Order"
msgstr "_Sortera"

#: glade/sodipodi-glade.c:35 glade/sodipodi-glade.c:140
msgid "Bring to _Front"
msgstr "Flytta _främst"

#: glade/sodipodi-glade.c:36 glade/sodipodi-glade.c:141
msgid "Send to _Back"
msgstr "Skicka _bakåt"

#: glade/sodipodi-glade.c:37 glade/sodipodi-glade.c:142
msgid "Forward One"
msgstr "Flytta framåt ett steg"

#: glade/sodipodi-glade.c:38 glade/sodipodi-glade.c:143
msgid "Back One"
msgstr "Flytta bakåt ett steg"

#: glade/sodipodi-glade.c:39
msgid "Groups selected items"
msgstr "Grupperar markerade objekt"

#: glade/sodipodi-glade.c:40 glade/sodipodi-glade.c:144
msgid "_Group"
msgstr "_Gruppera"

#: glade/sodipodi-glade.c:41
msgid "Ungroups selected group"
msgstr "Avgruppera markerad grupp"

#: glade/sodipodi-glade.c:42 glade/sodipodi-glade.c:145
msgid "_Ungroup"
msgstr "Avgr_uppera"

#: glade/sodipodi-glade.c:43 glade/sodipodi-glade.c:146
msgid "_Combine"
msgstr "_Kombinera"

#: glade/sodipodi-glade.c:44 glade/sodipodi-glade.c:147
msgid "_Break Apart"
msgstr "_Dela upp"

#: glade/sodipodi-glade.c:45 glade/sodipodi-glade.c:148
msgid "Convert to Cu_rves"
msgstr "Omvandla till ku_rvor"

#: glade/sodipodi-glade.c:46
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: glade/sodipodi-glade.c:47 glade/xml-tree.c:10
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: glade/sodipodi-glade.c:48
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: glade/sodipodi-glade.c:49
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: glade/sodipodi-glade.c:50
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: glade/sodipodi-glade.c:51
msgid "Save\t"
msgstr "Spara\t"

#: glade/sodipodi-glade.c:52
msgid "Print file"
msgstr "Skriv ut fil"

#: glade/sodipodi-glade.c:53
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: glade/sodipodi-glade.c:54 glade/sodipodi-glade.c:55
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: glade/sodipodi-glade.c:56 glade/sodipodi-glade.c:57 glade/toolbox.c:90
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: glade/sodipodi-glade.c:58
msgid "Fill settings"
msgstr "Fyllningsinställningar"

#: glade/sodipodi-glade.c:60
msgid "Stroke settings"
msgstr "Genomstrykningsinställningar"

#: glade/sodipodi-glade.c:62
msgid "Font settings"
msgstr "Typsnittsinställningar"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/sodipodi-glade.c:63 glade/sodipodi-glade.c:87
#: glade/sodipodi-glade.c:166 glade/sodipodi-glade.c:170 glade/text-dialog.c:7
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: glade/sodipodi-glade.c:64
msgid "Delete selected object(s)"
msgstr "Ta bort markerade objekt"

#: glade/sodipodi-glade.c:65 glade/sodipodi-glade.c:136 glade/xml-tree.c:18
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: glade/sodipodi-glade.c:66
msgid "Duplicate selected object(s)"
msgstr "Mångfaldiga markerade objekt"

#: glade/sodipodi-glade.c:67
msgid "Duplic\t"
msgstr "Mångf\t"

#: glade/sodipodi-glade.c:68
msgid "Raise selected object(s) to top"
msgstr "Placera markerade objekt överst"

#: glade/sodipodi-glade.c:69
msgid "To Front"
msgstr "Främst"

#: glade/sodipodi-glade.c:70
msgid "Lower selected object(s) to bottom"
msgstr "Placera markerade objekt underst"

#: glade/sodipodi-glade.c:71
msgid "To Back"
msgstr "Bakerst"

#: glade/sodipodi-glade.c:72
msgid "Raise one position"
msgstr "Höj en position"

#: glade/sodipodi-glade.c:73
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: glade/sodipodi-glade.c:74
msgid "Lower one position"
msgstr "Sänk en position"

#: glade/sodipodi-glade.c:75
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: glade/sodipodi-glade.c:76
msgid "Select and transform objects and groups"
msgstr "Markera och transformera objekt och grupper"

#: glade/sodipodi-glade.c:77 glade/sodipodi-glade.c:161
msgid "Select"
msgstr "Markera"

#: glade/sodipodi-glade.c:78
msgid "Edit objects using control nodes"
msgstr "Redigera objekt genom att använda kontrollnoder"

#: glade/sodipodi-glade.c:79 glade/sodipodi-glade.c:162
msgid "Node"
msgstr "Nod"

#: glade/sodipodi-glade.c:80
msgid "Draw rectangles"
msgstr "Rita rektanglar"

#: glade/sodipodi-glade.c:81
msgid "Rect"
msgstr "Rekt"

#: glade/sodipodi-glade.c:82
msgid "Draw ellipses"
msgstr "Rita ellipser"

#: glade/sodipodi-glade.c:83 glade/sodipodi-glade.c:164
msgid "Ellipse"
msgstr "Ellips"

#: glade/sodipodi-glade.c:84
msgid "Draw freeform lines"
msgstr "Rita linjer på fri hand"

#: glade/sodipodi-glade.c:85
msgid "Draw\t"
msgstr "Rita\t"

#: glade/sodipodi-glade.c:86
msgid "Write text"
msgstr "Skriv text"

#: glade/sodipodi-glade.c:88
msgid "Left button zooms in, right out"
msgstr "Vänsterknappen zommar in, högerknappen zommar ut"

#: glade/sodipodi-glade.c:90
msgid "Copyright Lauris Kaplinski 1999-2000."
msgstr "Copyright Lauris Kaplinski 1999-2000."

#: glade/sodipodi-glade.c:91
msgid ""
"A Vector Drawing Program.\n"
"Released under GPL"
msgstr ""
"Ett vektorbaserat ritprogram.\n"
"Släppt under GPL"

#: glade/sodipodi-glade.c:93 glade/toolbox.c:50
msgid "Node Edit"
msgstr "Nodredigering"

#: glade/sodipodi-glade.c:94 glade/toolbox.c:51
msgid "Include one node into selected segments"
msgstr "Inkludera en nod i markerade segment"

#: glade/sodipodi-glade.c:95 glade/toolbox.c:55
msgid "Break apart selected node"
msgstr "Dela upp markerad nod"

#: glade/sodipodi-glade.c:96 glade/toolbox.c:54
msgid "Convert selected segments to curves"
msgstr "Konvertera markerade segment till kurvor"

#: glade/sodipodi-glade.c:97 glade/toolbox.c:56
msgid "Join 2 selected endpoints"
msgstr "Anslut två markerade ändpunkter"

#: glade/sodipodi-glade.c:98 glade/toolbox.c:57
msgid "Cusp line at selected nodes"
msgstr "Kuspa linjen vid markerade noder"

#: glade/sodipodi-glade.c:99 glade/toolbox.c:58
msgid "Smooth line at selected nodes"
msgstr "Gör linjen mjukare vid markerade noder"

#: glade/sodipodi-glade.c:100 glade/toolbox.c:59
msgid "Symmetric "
msgstr "Symmetrisk "

#: glade/sodipodi-glade.c:101 glade/toolbox.c:61
msgid "Close dialog"
msgstr "Stäng dialogfönster"

#: glade/sodipodi-glade.c:102 glade/toolbox.c:53
msgid "Convert selected segments to lines"
msgstr "Konvertera markerade segment till linjer"

#: glade/sodipodi-glade.c:103 glade/toolbox.c:52
msgid "Delete selected nodes"
msgstr "Ta bort markerade noder"

#: glade/sodipodi-glade.c:104
msgid "Export picture to png"
msgstr "Exportera bild till png"

#: glade/sodipodi-glade.c:105
msgid "Set dimensions"
msgstr "Ställ in mått"

#: glade/sodipodi-glade.c:106 glade/sodipodi-glade.c:132
#: src/dialogs/align.c:103
msgid "Drawing"
msgstr "Teckning"

#: glade/sodipodi-glade.c:108 glade/sodipodi-glade.c:133
#: glade/sodipodi-glade.c:137 glade/toolbox.c:41 src/dialogs/align.c:108
msgid "Selection"
msgstr "Markering"

#: glade/sodipodi-glade.c:109
msgid "Where to export"
msgstr "Vart det ska exporteras"

#: glade/sodipodi-glade.c:110
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"

#: glade/sodipodi-glade.c:111
msgid "Png file name"
msgstr "Namn på png-fil"

#: glade/sodipodi-glade.c:112
msgid "Image size"
msgstr "Bildstorlek"

#: glade/sodipodi-glade.c:113
msgid "X0"
msgstr "X0"

#: glade/sodipodi-glade.c:114
msgid "Y0"
msgstr "Y0"

#: glade/sodipodi-glade.c:115
msgid "X1"
msgstr "X1"

#: glade/sodipodi-glade.c:116
msgid "Y1"
msgstr "Y1"

#: glade/sodipodi-glade.c:117 glade/sodipodi-glade.c:120
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: glade/sodipodi-glade.c:118 glade/sodipodi-glade.c:121
msgid "Height"
msgstr "Höjd"

#: glade/sodipodi-glade.c:119
msgid "Exported as"
msgstr "Exportera som"

#: glade/sodipodi-glade.c:122 glade/sodipodi-glade.c:123
msgid "pixels"
msgstr "pixlar"

#: glade/sodipodi-glade.c:124 glade/sodipodi-glade.c:125
msgid "dpi"
msgstr "punkter/tum"

#: glade/sodipodi-glade.c:126
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Lås skala"

#: glade/sodipodi-glade.c:127
msgid "1.0MB"
msgstr "1,0 MB"

#: glade/sodipodi-glade.c:128
msgid "Uncompressed file size:"
msgstr "Okomprimerad filstorlek:"

#: glade/sodipodi-glade.c:129
msgid "_Uus"
msgstr "_Uus"

#: glade/sodipodi-glade.c:130
msgid "Import"
msgstr "Importera"

#: glade/sodipodi-glade.c:131 glade/toolbox.c:64
msgid "Export"
msgstr "Exportera"

#: glade/sodipodi-glade.c:135
msgid "Duplicate"
msgstr "Mångfaldiga"

#: glade/sodipodi-glade.c:139
msgid "Order"
msgstr "Sortera"

#: glade/sodipodi-glade.c:159
msgid "Toggle Borders"
msgstr "Växla kanter"

#: glade/sodipodi-glade.c:160
msgid "Drawing Context"
msgstr "Teckningssammanhang"

#: glade/sodipodi-glade.c:163
msgid "Rectangle"
msgstr "Rektangel"

#: glade/sodipodi-glade.c:165
msgid "Freehand"
msgstr "Frihand"

#: glade/sodipodi-glade.c:171
msgid "Nodes"
msgstr "Noder"

#: glade/sodipodi-glade.c:172
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#: glade/sodipodi-glade.c:173
msgid "Document"
msgstr "Dokument"

#: glade/toolbox.c:8
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: glade/toolbox.c:9
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: glade/toolbox.c:10
msgid "_Open"
msgstr "_Öppna"

#: glade/toolbox.c:11
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: glade/toolbox.c:12
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: glade/toolbox.c:13
msgid "_About ..."
msgstr "_Om..."

#: glade/toolbox.c:14
msgid "Drawing context"
msgstr "Teckningssammanhang"

#: glade/toolbox.c:15 glade/toolbox.c:21
msgid "Edit nodes"
msgstr "Redigera noder"

#: glade/toolbox.c:16 glade/toolbox.c:36
msgid "Zoom in"
msgstr "Zooma in"

#: glade/toolbox.c:17
msgid "Draw rectangle"
msgstr "Rita rektangel"

#: glade/toolbox.c:18
msgid "Draw ellipse"
msgstr "Rita ellips"

#: glade/toolbox.c:19
msgid "Draw freehand line"
msgstr "Rita linje på fri hand"

#: glade/toolbox.c:20
msgid "Draw text"
msgstr "Rita text"

#: glade/toolbox.c:23
msgid ""
"10%\n"
"25%\n"
"50%\n"
"75%\n"
"100%\n"
"150%\n"
"200%\n"
"300%\n"
"500%\n"
msgstr ""
"10%\n"
"25%\n"
"50%\n"
"75%\n"
"100%\n"
"150%\n"
"200%\n"
"300%\n"
"500%\n"

#: glade/toolbox.c:33
msgid "Select zom factor"
msgstr "Välj zoomfaktor"

#: glade/toolbox.c:34
#, c-format
msgid "100%"
msgstr "100%"

#: glade/toolbox.c:35
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"

#: glade/toolbox.c:37
msgid "Zoom to drawing"
msgstr "Zooma till teckning"

#: glade/toolbox.c:38
msgid "Zoom to selection"
msgstr "Zooma till markering"

#: glade/toolbox.c:39
msgid "Zoom to 1:1"
msgstr "Zooma till 1:1"

#: glade/toolbox.c:40
msgid "Zoom to page"
msgstr "Zooma till sida"

#: glade/toolbox.c:42
msgid "lower selection to bottom"
msgstr "placera markeringen nederst"

#: glade/toolbox.c:43
msgid "Raise selection to top"
msgstr "Placera markeringen överst"

#: glade/toolbox.c:44
msgid "Lower selection one layer"
msgstr "Sänk markeringen ett lager"

#: glade/toolbox.c:45
msgid "Rise selection one layer"
msgstr "Höj markeringen ett lager"

#: glade/toolbox.c:46
msgid "Break apart selected paths"
msgstr "Dela upp markerade vägar"

#: glade/toolbox.c:47
msgid "Combine selected paths"
msgstr "Slå samman markerade vägar"

#: glade/toolbox.c:48
msgid "Group selected objects"
msgstr "Gruppera markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:49
msgid "Ungroup selected objects"
msgstr "Avgruppera markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:60
msgid "Unsymmetric"
msgstr "Osymmetrisk"

#: glade/toolbox.c:62
msgid "File"
msgstr "Arkiv"

#: glade/toolbox.c:63
msgid "New drawing"
msgstr "Ny teckning"

#: glade/toolbox.c:65
msgid "Open new drawing"
msgstr "Öppna ny teckning"

#: glade/toolbox.c:66
msgid "Import "
msgstr "Importera "

#: glade/toolbox.c:67
msgid "Print drawing"
msgstr "Skriv ut teckning"

#: glade/toolbox.c:68
msgid "Preview print drawing"
msgstr "Förhandsgranska teckning"

#: glade/toolbox.c:69
msgid "Save drawing "
msgstr "Spara teckning "

#: glade/toolbox.c:70
msgid "Save drawing under new filename"
msgstr "Spara teckning med nytt namn"

#: glade/toolbox.c:71
msgid "Quit or not quit ?"
msgstr "Avsluta eller inte avsluta?"

#: glade/toolbox.c:72
msgid "Yes quick! I want to leave sodipodi and come back later."
msgstr "Ja, snabbt! Jag vill lämna sodipodi och komma tillbaka senare."

#: glade/toolbox.c:73
msgid "Yep !"
msgstr "Jäpp!"

#: glade/toolbox.c:74
msgid "No I'd rather do some more cool vector drawing with sodipodi."
msgstr "Nej, jag vill hellre rita mer häftig vektorgrafik i sodipodi."

#: glade/toolbox.c:75
msgid "Nope !"
msgstr "Nix!"

#: glade/toolbox.c:76
msgid "Really wanna quit sodipodi ?"
msgstr "Vill du verkligen avsluta sodipodi?"

#: glade/toolbox.c:77
msgid "Object"
msgstr "Objekt"

#: glade/toolbox.c:78
msgid "Align dialog"
msgstr "Justera dialogfönster"

#: glade/toolbox.c:79
msgid "Transformation dialog"
msgstr "Transformationsfönster"

#: glade/toolbox.c:80
msgid "Edit font style of selected objects"
msgstr "Redigera typsnittsstilen hos markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:81
msgid "Edit layout of selected objects"
msgstr "Redigera layout på markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:82
msgid "Edit fill style of selected objects"
msgstr "Redigera fyllningstyp hos markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:83
msgid "Edit stroke style of selected objects"
msgstr "Redigera genomstrykningstyp hos markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:84
msgid "Flip selected objects"
msgstr "Vänd markerade objekt"

#: glade/toolbox.c:85
msgid "Rotate selected objects 90° clockwise"
msgstr "Rotera markerade objekt 90° medurs"

#: glade/toolbox.c:86
msgid "Remove transformation"
msgstr "Ta bort transformering"

#: glade/toolbox.c:87
msgid "Convert selected objects to curves"
msgstr "Konvertera markerade objekt till kurvor"

#: glade/toolbox.c:88
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: glade/toolbox.c:89
msgid "Undo "
msgstr "Ångra "

#: glade/toolbox.c:91
msgid "Delete selection"
msgstr "Ta bort markering"

#: glade/toolbox.c:92
msgid "Paste from clipboard"
msgstr "Klistra in från urklipp"

#: glade/toolbox.c:93
msgid "Copy selection to clipboard"
msgstr "Kopiera markering till urklipp"

#: glade/toolbox.c:94
msgid "Cut selection"
msgstr "Klipp ut markering"

#: glade/toolbox.c:95
msgid "Duplicate selection"
msgstr "Mångfaldiga markering"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: glade/transformation.c:7
msgid "Transform selection"
msgstr "Transformera markering"

#: glade/transformation.c:8
msgid " Move "
msgstr " Flytta "

#: glade/transformation.c:9 glade/transformation.c:29
#: glade/transformation.c:37
msgid "horizontal"
msgstr "horisontellt"

#: glade/transformation.c:10 glade/transformation.c:30
#: glade/transformation.c:38
msgid "vertical"
msgstr "vertikalt"

#: glade/transformation.c:11
msgid "move relative in"
msgstr "flytta relativt"

#: glade/transformation.c:12 glade/transformation.c:46
msgid ""
"pixel\n"
"points\n"
"millimeter\n"
"centimeter\n"
"inch\n"
msgstr ""
"pixlar\n"
"punkter\n"
"millimeter\n"
"centimeter\n"
"tum\n"

#: glade/transformation.c:18
msgid "Move"
msgstr "Flytta"

#: glade/transformation.c:19
msgid " Rotate "
msgstr " Rotera "

#: glade/transformation.c:20
msgid "90°"
msgstr "90°"

#: glade/transformation.c:21
msgid "180°"
msgstr "180°"

#: glade/transformation.c:22
msgid "270°"
msgstr "270°"

#: glade/transformation.c:23
msgid "any"
msgstr "vilken"

#: glade/transformation.c:24
msgid "degree"
msgstr "grad"

#: glade/transformation.c:25
msgid "right"
msgstr "höger"

#: glade/transformation.c:26
msgid "left"
msgstr "vänster"

#: glade/transformation.c:27
msgid "Rotate"
msgstr "Rotera"

#: glade/transformation.c:28
msgid " Scale "
msgstr " Skala "

#: glade/transformation.c:31 glade/transformation.c:32
#, c-format
msgid "% "
msgstr "% "

#: glade/transformation.c:33 glade/transformation.c:34
msgid " flip "
msgstr " vänd "

#: glade/transformation.c:36
msgid " Skew "
msgstr " Snedställ "

#: glade/transformation.c:39 glade/transformation.c:40
#, c-format
msgid "% "
msgstr "% "

#: glade/transformation.c:41
msgid "Skew"
msgstr "Snedställ"

#: glade/transformation.c:42
msgid "make copy"
msgstr "skapa kopia"

#: glade/transformation.c:43
msgid "Guidelines setup"
msgstr "Inställningar för hjälplinjer"

#: glade/transformation.c:44
msgid "move horizontal"
msgstr "flytta horisontellt"

#: glade/transformation.c:45
msgid "move vertival"
msgstr "flytta vertikalt"

#: glade/transformation.c:53
msgid "Start transformation"
msgstr "Starta transformering"

#: glade/transformation.c:54
msgid "close dialog"
msgstr "stäng dialogfönster"

#: glade/xml-tree.c:8
msgid "Hierarchy"
msgstr "Hierarki"

#: glade/xml-tree.c:9
msgid "Dup"
msgstr "Mångfaldiga"

#: glade/xml-tree.c:11
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: glade/xml-tree.c:12
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: glade/xml-tree.c:13
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: glade/xml-tree.c:14
msgid "Del"
msgstr "Ta bort"

#: glade/xml-tree.c:15
msgid "Attributes"
msgstr "Attribut"

#: glade/xml-tree.c:16
msgid "Key"
msgstr "Nyckel"

#: glade/xml-tree.c:17 glade/xml-tree.c:34
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: glade/xml-tree.c:19
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: glade/xml-tree.c:20 glade/xml-tree.c:22
msgid "Change"
msgstr "Ändra"

#: glade/xml-tree.c:21
msgid "Content"
msgstr "Innehåll"

#: glade/xml-tree.c:23
msgid "Change Attribute"
msgstr "Ändra attribut"

#: glade/xml-tree.c:24 glade/xml-tree.c:28
msgid "Value:"
msgstr "Värde:"

#: glade/xml-tree.c:25 glade/xml-tree.c:29 glade/xml-tree.c:32
msgid "Attribute:"
msgstr "Attribut:"

#: glade/xml-tree.c:26 glade/xml-tree.c:33
msgid "name"
msgstr "namn"

#: glade/xml-tree.c:27
msgid "Add attribute"
msgstr "Lägg till attribut"

#: glade/xml-tree.c:30
msgid "Delete attribute"
msgstr "Ta bort attribut"

#: glade/xml-tree.c:31
msgid "Do you want to delete attribute?"
msgstr "Vill du ta bort attribut?"

#: src/main.c:47
msgid "Do not use GUI. NB! if exist, should be FIRST argument!"
msgstr "Använd inte grafiskt användargränssnitt. Bör vara FÖRSTA argument!"

#: src/main.c:56
msgid "Open specified file (option string may be excluded)"
msgstr "Öppna angiven fil (flaggsträng kan utelämnas)"

#: src/main.c:57 src/main.c:66
msgid "FILENAME"
msgstr "FILNAMN"

#: src/main.c:65
msgid "Print files to specified file (use '| program' for pipe)"
msgstr "Skriv ut filer till angiven fil (använd \"| program\" för rör)"

#: src/main.c:161
msgid "Oaf options"
msgstr "Oaf-aternativ"

#: src/main.c:169
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initialisera Bonobo"

#: src/bonobo/svg-doc-factory.c:25
msgid "Could not create sodipodi-svg-doc factory"
msgstr "Kunde inte skapa sodipodi-svg-doc-fabrik"

#: src/file.c:80
msgid "Select file to open"
msgstr "Välj fil att öppna"

#: src/file.c:151
msgid "Save file"
msgstr "Spara fil"

#: src/file.c:251
msgid "Select file to import"
msgstr "Välj fil att importera"

#: src/file.c:323
msgid "Export file"
msgstr "Exportera fil"

#: src/file.c:383
#, c-format
msgid "Sodipodi (doc name %s..): Print Preview"
msgstr "Sodipodi (dokumentnamn %s...): Förhandsgranska"

#: src/sp-image.c:225
msgid "Broken bitmap"
msgstr "Trasig bitmappsbild"

#: src/sp-image.c:226
msgid "Color bitmap"
msgstr "Färgbitmappsbild"

#: src/sp-item.c:168
msgid "Unknown item :-("
msgstr "Okänt föremål :-("

#: src/sp-item-group.c:348
#, c-format
msgid "Group of %d items"
msgstr "Grupp med %d föremål"

#: src/sp-shape.c:278
msgid "A path - whatever it means"
msgstr "En väg - vad det nu än betyder"

#: src/sp-text.c:193
msgid "Text object"
msgstr "Textobjekt"

#: src/dialogs/align.c:78
msgid "Last selected"
msgstr "Senast markerad"

#: src/dialogs/align.c:83
msgid "First selected"
msgstr "Först markerad"

#: src/dialogs/align.c:88
msgid "Biggest item"
msgstr "Största föremål"

#: src/dialogs/align.c:93
msgid "Smallest item"
msgstr "Minsta föremål"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.