Re: helix-setup-tools

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-10-10 14:12:56

2000-10-10T13:53:59+0200, Göran Uddeborg ->
> > #: interfaces/time.glade.h:8 interfaces/time.glade.h:9
> > msgid ":"
> > msgstr ":"
> 
> Det är inte kolonet i tider det här handlar om?  (Jag gissar utgående
> från vilka filer finns i.)  I så fall skall det vara en punkt på
> svenska.

Därom tvista de lärde. Jag tycker nog att kolon är bättre. Det är
dessutom vad som rekommenderas i ISO 8601.

Har man strängar som skall vara tider är det bättre att använda strftime
och antingen låta översättaren ange en sträng eller använda de
lokalspecifika %x %X och %c. I det fallet anger i och för sig min glibc punkter
mellan siffrorna. Det kan man ju tycka vad man vill om.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.