helix-setup-tools

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-10 13:53:59

Christian Rose
> Gjorde en helt ny översättning av helix-setup-tools,

Bra gjort!

> #: interfaces/disks.glade.h:28
> msgid ""
> "Automatic (detect when mounting)\n"
> "Ext2 (Linux)\n"
> "FAT (DOS)\n"
> "VFAT (Windows 95 and newer)\n"
> "FAT32 (Windows 98 and newer)\n"
> "NTFS (Windows NT & 2000)\n"
> msgstr ""
> "Automatisk (undersök vid montering)\n"
> "Ext2 (Linux)\n"
> "FAT (DOS)\n"
> "VFAT (Windows 95 och nyare)\n"
> "FAT32 (Windows 98 och nyare)\n"
> "NTFS (Windows NT och 2000)\n"

"Känn igen vid montering" kanske vore bättre än "undersök".

> #: interfaces/time.glade.h:8 interfaces/time.glade.h:9
> msgid ":"
> msgstr ":"

Det är inte kolonet i tider det här handlar om?  (Jag gissar utgående
från vilka filer finns i.)  I så fall skall det vara en punkt på
svenska.

> "(GMT +0100) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Oslo, Vienna\n"
> "(GMT +0100) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Oslo, Wien\n"

Du kan kanske kosta på dig en svensk ort också, eftersom det är till
svenska vi översätter.  Stockholm, eller kanske Lund. :-)

> "(GMT +0200) Athens, Istanbul, Minsk, Bucharest, Cairo\n"
> "(GMT +0200) Aten, Istanbul, Minsk, Bukarest, Kairo\n"

Och eftersom svenska används även i Finland kanske man skulle ha med
Helsingfors här.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.