Re: Lynx, del 2 av 2

From: Jörgen Tegnér (teg_at_post.netlink.se)
Date: 2000-10-01 10:59:46

On Sat, Sep 30, 2000 at 06:43:25PM +0200, peter karlsson wrote:
> Här är resten. Jag lägger en kopia på den kompletta filen på
> http://www.softwolves.pp.se/po/ så länge.
> 

Några förslag efter en första genomläsning. Använd som det
passar.

> #. #define ANY_KEY_CHANGE_RET_ACCEPT
> #: LYMessages.c:628
> msgid "Hit any key to change value; RETURN to accept."
> msgstr "Valfri tangent ändrar; ENTER accepterar."
> 
Såhär kanske? 
Valfri tangent ändrar, förutom ENTER som accepterar.


> #: LYMessages.c:629
> msgid "Error uncompressing temporary file!"
> msgstr "Fel vid dekomprimering av temporärfil!"
Har sett avkomprimering tidigare. Låter mindre svengelskt.


> #. #define CONFIRM_POST_RESUBMISSION_TO
> #: LYMessages.c:647
> #, c-format
> msgid "Resubmit POST content to %s ?"
> msgstr "Skicka POST-data till %s?"
 msgstr "Skicka POST-data till %s en gång till?"

> #. #define CONFIRM_POST_DOC_HEAD
> #: LYMessages.c:651
> msgid "Document from POST action, HEAD may not be understood.  Proceed?"
> msgstr "Dokument från POST-formulär, HEAD kanske inte förstås. Fortsätta?"
 msgstr "Dokument från POST-formulär, HEAD kanske inte förstås. Fortsätt?"


> #. #define CONFIRM_POST_LINK_HEAD
> #: LYMessages.c:653
> msgid "Form submit action is POST, HEAD may not be understood.  Proceed?"
> msgstr "Formulärmetod är POST, HEAD kanske inte förstås. Fortsätta?"
msgstr "Formulärmetod är POST, HEAD kanske inte förstås. Fortsätt?"

> #: LYMessages.c:655
> #, c-format
> msgid "Proceed (%s)?"
> msgstr "Fortsätta (%s)?"
msgstr "Fortsätt (%s)?"

> #: LYMessages.c:712
> msgid "\n Please review the message body:\n\n"
> msgstr "\n Se över meddelandekroppen:\n\n"
msgstr "\n Se över meddelandet:\n\n"

> 
> -- 
> \\//
> peter - http://www.softwolves.pp.se/
> 
>   Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
>   http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
> 

-- 
Jörgen Tegnér

A function and a differentiation operator meet somewhere in a 
Hilbert space. 
The differentation operator: Make place or I differentiate you.
Function: Forget it buster, I am e^x.
The differentation operator: Well, I am d/dy.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.