anaconda (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-20 11:58:06

>  #: ../anaconda:175
>  msgid ""
> N "\n"
> N "\n"
> N "WARNING!!! VNC server running with NO PASSWORD!\n"
> N "You can use the vncpassword=<password> boot option\n"
> N "if you would like to secure the server.\n"
> N "\n"
>  msgstr ""
> N "\n"
> N "\n"
> N "VARNING!!! VNC-servern kör UTAN LÖSENORD!\n"
> N "Du kan använda uppstartsflaggan vncpasswd=<lösenord>\n"
> N "om du vill säkra servern.\n"
> N "\n"

I orginalet är nyckelordet "vncpassword".

>  #: ../fsset.py:2011
>  #, python-format
> N msgid ""
> N "Multiple devices on your system have are labelled %s. Labels across devices "
> N "must be unique for your system to function properly.\n"
> N "\n"
> N "Please fix this problem and restart the installation process."
> N msgstr ""
> N "Flera enheter på ditt system har etiketten %s. Etiketter över enheter måste "
> N "vara unika för att ditt system ska fungera korrekt.\n"
> N "\n"
> N "Korrigera detta problem och starta om installationen."

Har du felrapporterat "have"?

>  #: ../packages.py:1352
> N msgid "Warning! This is pre-release software!"
> N msgstr "Varning! Detta är en förhandsutgåva av programvara!"

"Av programvara" på slutet låter krystat. Tror du inte man helt
enkelt kan stryka det? Sammanhanget borde väl vara uppenbart?

>  #: ../partedUtils.py:274
>  #, python-format
> N msgid ""
> N "The device %s is LDL formatted instead of CDL formatted. LDL formatted "
> N "DASDs are not supported for usage during an install of %s. If you wish to "
> N "use this disk for installation, it must be re-initialized causing the loss "
> N "of ALL DATA on this drive.\n"
> N "\n"
> N "Would you like to reformat this DASD using CDL format?"
> N msgstr ""
> N "Enheten %s är LDL_formaterad istället för CDL-formaterad. LDL-formaterade "
> N "DASD:er stöds inte för användning under en installation av %s. Om du vill "
> N "använda denna hårddisk för installation måste den initieras om, vilket "
> N "kommer att förstöra ALL DATA på denna hårddisk.\n"
> N "\n"
> N "Vill du formatera om denna DASD med CDL-format?"

Det skall vara bindestreck, inte understrykning, i LDL-formaterad.

>  #: ../iw/firewall_gui.py:156 ../textw/firewall_text.py:28
> N msgid ""
> N "A firewall can help prevent unauthorized access to your computer from the "
> N "outside world. Would you like to enable a firewall?"
> N msgstr ""
> N "En brandvägg kan hjälpa till att förhindra otillåten åtkomst till din dator "
> N "från världen utanför. Vill du aktivera en brandvägg?"

Lite lättare alternativ: "omvärlden" istället för "världen utanför".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.