anaconda (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 00:17:45

HÀr Àr uppdateringen av anaconda. Ta gÀrna en titt. Filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for the Red Hat Anaconda installation framework.
 # Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.112 2003/10/16 09:15:17 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anaconda\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-02-14 17:59-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-02-14 01:33+0100\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
N "POT-Creation-Date: 2003-10-15 14:38-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-10-16 11:16+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: ../anaconda:94
N msgid "Starting VNC..."
N msgstr "Startar VNC..."
N 
 #: ../anaconda:129
 #, c-format
N msgid "%s %s installation on host %s"
N msgstr "Installationsprogram för %s %s pÄ vÀrden %s"
N 
 #: ../anaconda:131
 #, c-format
N msgid "%s %s installation"
N msgstr "Installation av %s %s"
N 
 #: ../anaconda:151
N msgid "Unable to set vnc password - using no password!"
N msgstr "Kan inte stÀlla in vnc-lösenord - anvÀnder inget lösenord!"
N 
 #: ../anaconda:152
N msgid "Make sure your password is at least 6 characters in length."
N msgstr "FörsÀkra dig om att ditt lösenord Àr minst 6 tecken lÄngt."
N 
 #: ../anaconda:175
 msgid ""
G "You do not have enough RAM to use the graphical installer. Starting text "
G "mode."
N "\n"
N "\n"
N "WARNING!!! VNC server running with NO PASSWORD!\n"
N "You can use the vncpassword=<password> boot option\n"
N "if you would like to secure the server.\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Du har inte tillrÀckligt med minne för att anvÀnda det grafiska "
G "installationsprogrammet. Startar textlÀge."
N "\n"
N "\n"
N "VARNING!!! VNC-servern kör UTAN LÖSENORD!\n"
N "Du kan anvÀnda uppstartsflaggan vncpasswd=<lösenord>\n"
N "om du vill sÀkra servern.\n"
N "\n"
N 
 #: ../anaconda:179
N msgid "The VNC server is now running."
N msgstr "VNC-servern kör nu."
 
 #: ../anaconda:182
 #, c-format
N msgid "Attempting to connect to vnc client on host %s..."
N msgstr "Försöker ansluta till vnc-klienten pÄ vÀrden %s..."
N 
 #: ../anaconda:196
N msgid "Giving up attempting to connect after 50 tries!\n"
N msgstr "Ger upp försök att ansluta efter 50 försök!\n"
N 
 #: ../anaconda:198
 #, c-format
N msgid "Please manually connect your vnc client to %s to begin the install."
N msgstr "Anslut din vnc-klient manuellt till %s för att pÄbörja installationen."
N 
 #: ../anaconda:200
N msgid "Please manually connect your vnc client to begin the install."
N msgstr "Anslut din vnc-klient manuellt för att pÄbörja installationen."
N 
 #: ../anaconda:204
N msgid "Will try to connect again in 15 seconds..."
N msgstr "Försöker igen om 15 sekunder..."
N 
 #: ../anaconda:208
N msgid "Connected!"
N msgstr "Ansluten!"
N 
 #: ../anaconda:212
 #, c-format
N msgid "Please connect to %s to begin the install..."
N msgstr "Anslut till %s för att pÄbörja installationen..."
N 
 #: ../anaconda:214
N msgid "Please connect to begin the install..."
N msgstr "Anslut för att pÄbörja installationen..."
N 
 #: ../anaconda:550 ../anaconda:732 ../gui.py:238 ../gui.py:982 ../rescue.py:40
 #: ../rescue.py:224 ../rescue.py:302 ../rescue.py:330 ../rescue.py:340
 #: ../rescue.py:409 ../rescue.py:415 ../text.py:325 ../text.py:471
 #: ../textw/confirm_text.py:26 ../textw/confirm_text.py:52
 #: ../textw/constants_text.py:36 ../textw/fdisk_text.py:41
 #: ../textw/network_text.py:32 ../textw/network_text.py:166
 #: ../textw/network_text.py:394 ../textw/network_text.py:402
 #: ../textw/silo_text.py:110 ../textw/silo_text.py:147
 #: ../textw/silo_text.py:160 ../loader2/cdinstall.c:137
 #: ../loader2/cdinstall.c:138 ../loader2/cdinstall.c:254
 #: ../loader2/cdinstall.c:257 ../loader2/cdinstall.c:381
 #: ../loader2/cdinstall.c:386 ../loader2/cdinstall.c:389
 #: ../loader2/cdinstall.c:460 ../loader2/driverdisk.c:251
 #: ../loader2/driverdisk.c:267 ../loader2/driverdisk.c:281
 #: ../loader2/driverdisk.c:463 ../loader2/driverdisk.c:497
 #: ../loader2/driverselect.c:73 ../loader2/driverselect.c:213
 #: ../loader2/hdinstall.c:243 ../loader2/hdinstall.c:296
 #: ../loader2/hdinstall.c:355 ../loader2/hdinstall.c:518
 #: ../loader2/hdinstall.c:569 ../loader2/hdinstall.c:602
 #: ../loader2/hdinstall.c:652 ../loader2/kbd.c:125 ../loader2/kickstart.c:112
 #: ../loader2/kickstart.c:122 ../loader2/kickstart.c:165
 #: ../loader2/kickstart.c:265 ../loader2/lang.c:102 ../loader2/lang.c:374
 #: ../loader2/loader.c:329 ../loader2/loader.c:342 ../loader2/loader.c:353
 #: ../loader2/loader.c:627 ../loader2/loader.c:791 ../loader2/mediacheck.c:255
 #: ../loader2/mediacheck.c:312 ../loader2/mediacheck.c:354
 #: ../loader2/method.c:149 ../loader2/method.c:358 ../loader2/method.c:443
 #: ../loader2/modules.c:918 ../loader2/net.c:173 ../loader2/net.c:429
 #: ../loader2/net.c:722 ../loader2/net.c:745 ../loader2/net.c:850
 #: ../loader2/nfsinstall.c:54 ../loader2/nfsinstall.c:198
 #: ../loader2/nfsinstall.c:207 ../loader2/nfsinstall.c:246
 #: ../loader2/telnetd.c:86 ../loader2/urlinstall.c:66
 #: ../loader2/urlinstall.c:136 ../loader2/urlinstall.c:149
 #: ../loader2/urlinstall.c:434 ../loader2/urlinstall.c:443
 #: ../loader2/urlinstall.c:454 ../loader2/urls.c:171 ../loader2/urls.c:181
 #: ../loader2/urls.c:189 ../loader2/urls.c:254 ../loader2/urls.c:317
 #: ../loader2/urls.c:322 ../loader2/urls.c:328 ../loader2/urls.c:442
 
G msgid "Unable to instantiate a X hardware state object."
G msgstr "Kan inte instantiera ett X-hÄrdvarutillstÄndsobjekt."
 #: ../anaconda:603
N msgid "Unknown Error"
N msgstr "OkÀnt fel"
 
 #: ../anaconda:606
 #, c-format
N msgid "Error pulling second part of kickstart config: %s!"
N msgstr "Fel vid hÀmtning av andra delen av kickstartkonfigurationen: %s!"
N 
 #: ../anaconda:717
 msgid ""
G "Graphical installation not available for %s installs. Starting text mode."
N "You do not have enough RAM to use the graphical installer. Starting text "
N "mode."
 msgstr ""
G "Grafisk installation Àr inte tillgÀnglig för %s-installationer. Startar "
G "textlÀge."
N "Du har inte tillrÀckligt med minne för att anvÀnda det grafiska "
N "installationsprogrammet. Startar textlÀge."
N 
 #: ../anaconda:769
N msgid "Install class forcing text mode installation"
N msgstr "Installationsklassen pÄtvingar textlÀgesinstallation"
N 
 #: ../anaconda:796
N msgid "No video hardware found, assuming headless"
N msgstr "Ingen grafikhÄrdvara hittades, antar huvudlöst"
N 
 #: ../anaconda:807 ../anaconda:1054 ../bar.py:23
N msgid "Unable to instantiate a X hardware state object."
N msgstr "Kan inte instantiera ett X-hÄrdvarutillstÄndsobjekt."
N 
 #: ../anaconda:831
N msgid "Graphical installation not available... Starting text mode."
N msgstr "Grafisk installation Àr inte tillgÀnglig... Startar textlÀge."
 
 
 #: ../anaconda:856
 #, c-format
N msgid "Detected mouse type: %s"
N msgstr "UpptÀckte mustyp: %s"
N 
 #: ../anaconda:860
 #, c-format
 
 #: ../autopart.py:1010
N msgid ""
N "Boot partition isn't located early enough on the disk. OpenFirmware won't "
N "be able to boot this installation."
N msgstr ""
N "Startpartitionen ligger inte tillrÀckligt tidigt pÄ hÄrddisken. OpenFirmware "
N "kommer inte att kunna starta denna installation."
N 
 #: ../autopart.py:1013
 #, python-format
 
 #: ../autopart.py:1221
N msgid "Requested Raid Device Does Not Exist"
N msgstr "BegÀrd raid-enhet finns inte"
N 
 #: ../autopart.py:1222
 #, python-format
N msgid ""
N "Unable to locate raid device %s to use for %s.\n"
N "\n"
N "Press 'OK' to reboot your system."
N msgstr ""
N "Kan inte hitta raid-enheten %s att anvÀnda till %s.\n"
N "\n"
N "Tryck \"OK\" för att starta om ditt system."
N 
 #: ../autopart.py:1251
N msgid "Requested Volume Group Does Not Exist"
N msgstr "BegÀrd volymgrupp finns inte"
N 
 #: ../autopart.py:1252
 #, python-format
N msgid ""
N "Unable to locate volume group %s to use for %s.\n"
N "\n"
N "Press 'OK' to reboot your system."
N msgstr ""
N "Kan inte hitta volymgruppen %s att anvÀnda till %s.\n"
N "\n"
N "Tryck \"OK\" för att starta om ditt system."
N 
 #: ../autopart.py:1287
N msgid "Requested Logical Volume Does Not Exist"
N msgstr "BegÀrd logisk volym finns inte"
N 
 #: ../autopart.py:1288
 #, python-format
N msgid ""
N "Unable to locate logical volume %s to use for %s.\n"
N "\n"
N "Press 'OK' to reboot your system."
N msgstr ""
N "Kan inte hitta logiska volymen %s att anvÀnda till %s.\n"
N "\n"
N "Tryck \"OK\" för att starta om ditt system."
N 
 #: ../autopart.py:1320 ../autopart.py:1368
 
 #: ../autopart.py:1345 ../autopart.py:1362
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Press 'OK' to reboot your system."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ \"OK\" för att starta om ditt system."
N "Tryck \"OK\" för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../autopart.py:1364
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "You can choose a different automatic partitioning option, or click 'Back' to "
N "select manual partitioning.\n"
N "\n"
N "Press 'OK' to continue."
N msgstr ""
N "\n"
N "\n"
N "Du kan vÀlja ett annat automatiskt partitioneringsalternativ eller klicka pÄ "
N "\"BakÄt\" för att vÀlja manuell partitionering.\n"
N "\n"
N "Tryck \"OK\" för att fortsÀtta."
N 
 #: ../autopart.py:1369
 #, python-format
 msgid ""
 "The following errors occurred with your partitioning:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
 "This can happen if there is not enough space on your hard drive(s) for the "
G "installation. You can choose a different automatic partitioning option, or "
G "click 'Back' to select manual partitioning.\n"
G "\n"
G "Press 'OK' to continue."
N "installation.%s"
 msgstr ""
 "Följande fel intrÀffade med din partitionering:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
G "Detta kan intrÀffa om det inte finns tillrÀckligt med utrymme för "
G "installationen pÄ din(a) hÄrddisk(ar). Du kan vÀlja ett annat automatiskt "
G "partitioneringsalternativ eller klicka pÄ \"BakÄt\" för att vÀlja manuell "
G "partitionering.\n"
G "\n"
G "Tryck pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."
G 
N "Detta kan intrÀffa om det inte finns tillrÀckligt med utrymme pÄ din(a) "
N "hÄrddisk(ar) för installationen.%s"
N 
 #: ../autopart.py:1380
N msgid "Unrecoverable Error"
N msgstr "Olösligt fel"
N 
 #: ../autopart.py:1381
N msgid "Your system will now be rebooted."
N msgstr "Ditt system kommer nu att startas om."
N 
 #: ../autopart.py:1464 ../bootloader.py:139 ../gui.py:979 ../image.py:439
 #: ../partedUtils.py:273 ../partedUtils.py:303 ../partedUtils.py:813
 #: ../partedUtils.py:865 ../upgrade.py:310 ../upgrade.py:421 ../upgrade.py:474
 #: ../upgrade.py:497 ../upgrade.py:543 ../iw/blpasswidget.py:148
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:42 ../iw/bootloader_main_gui.py:91
 #: ../iw/fdasd_gui.py:93 ../iw/upgrade_swap_gui.py:200
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:208 ../iw/upgrade_swap_gui.py:215
 #: ../textw/bootloader_text.py:139 ../textw/bootloader_text.py:454
 #: ../textw/fdasd_text.py:84 ../textw/partition_text.py:223
 #: ../textw/upgrade_text.py:177 ../loader2/loader.c:378
 
G msgid "Remove all Linux Partitions on this system"
 #: ../autopart.py:1487
N msgid "Remove all Linux partitions on this system"
 msgstr "Ta bort alla Linuxpartitioner pÄ detta system"
 
 
 #: ../autopart.py:1490
 #, python-format
 msgid ""
G "You have selected to remove all partitions (ALL DATA) on the following "
G "drives:%s\n"
N "You have chosen to remove all partitions (ALL DATA) on the following drives:%"
N "s\n"
 "Are you sure you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du har valt att ta bort alla partitioner (ALL DATA) pÄ följande hÄrddiskar:%"
 "s\n"
 "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill göra detta?"
 
 #: ../autopart.py:1494
 #, python-format
 msgid ""
G "You have selected to remove all Linux partitions (and ALL DATA on them) on "
G "the following drives:%s\n"
N "You have chosen to remove all Linux partitions (and ALL DATA on them) on the "
N "following drives:%s\n"
 "Are you sure you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du har valt att ta bort alla Linuxpartitioner (och ALL DATA pÄ dem) pÄ "
 "följande hÄrddiskar:%s\n"
 "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill göra detta?"
 
 
 #: ../cmdline.py:42 ../iw/progress_gui.py:470 ../iw/progress_gui.py:671
N msgid "Completed"
N msgstr "FĂ€rdigt"
N 
 #: ../cmdline.py:47
N msgid "In progress...  "
N msgstr "PÄgÄr...  "
N 
 #: ../cmdline.py:68
N msgid "Can't have a question in command line mode!"
N msgstr "Kan inte ha en frÄga i kommandoradslÀge!"
N 
 #: ../cmdline.py:86
N msgid "Parted exceptions can't be handled in command line mode!"
N msgstr "Parted-undantag kan inte hanteras i kommandoradslÀge!"
N 
 #: ../cmdline.py:131
 #, python-format
N msgid "Done [%d/%d]"
N msgstr "Klart [%d/%d]"
N 
 #: ../cmdline.py:137
 #, python-format
N msgid "Installing %s-%s-%s... "
N msgstr "Installerar %s-%s-%s... "
N 
 #: ../comps.py:767 ../comps.py:795 ../hdrlist.py:747
 
 #: ../floppy.py:114
 msgid ""
 "Please remove any diskettes from the floppy drive, and insert the floppy "
 "diskette that is to contain the boot disk.\n"
 "\n"
 "All data will be ERASED during creation of the boot disk."
 msgstr ""
G "Ta bort eventuella disketter frÄn diskettstationen och sÀtt i en tom diskett "
G "som du vill ska bli startdiskett.\n"
N "Ta bort eventuella disketter frÄn diskettstationen och sÀtt in en tom "
N "diskett som du vill ska bli startdiskett.\n"
 "\n"
 "All data kommer att TAS BORT nÀr startdisketten skapas."
 
 
 # Nix, kommer inte pÄ nÄgon bra översÀttning av bootstrap
 #: ../fsset.py:1117 ../fsset.py:1123
N msgid "Apple Bootstrap"
N msgstr "Apple-bootstrap"
N 
 #: ../fsset.py:1128 ../partitions.py:853
N msgid "PPC PReP Boot"
N msgstr "PPC PReP-start"
N 
 #: ../fsset.py:1131 ../iw/silo_gui.py:184 ../textw/silo_text.py:76
 
 #: ../fsset.py:1199
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to initialize swap on device %s. This problem is "
 "serious, and the install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försöket att initiera vÀxlingsutrymme pÄ enheten %s. "
 "Detta problem Àr allvarligt och installationsprogrammet kan inte fortsÀtta.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att för att starta om ditt system."
N "Tryck <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../fsset.py:1268
 #, python-format
 msgid ""
 "Bad blocks have been detected on device /dev/%s. We do not recommend you use "
 "this device.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system"
 msgstr ""
 "Felaktiga block har hittats pÄ enheten /dev/%s. Vi rekommenderar inte att du "
 "anvÀnder denna enhet.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att starta om ditt system"
N "Tryck <Retur> för att starta om ditt system"
 
 #: ../fsset.py:1279
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred searching for bad blocks on %s. This problem is serious, "
 "and the install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid sökning efter skadade block pÄ %s. Detta problem Àr "
 "allvarligt och installationsprogrammet kan inte fortsÀtta.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att för att starta om ditt system."
N "Tryck <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 #: ../fsset.py:1315
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to format %s. This problem is serious, and the "
 "install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försöket att formatera %s. Detta problem Àr "
 "allvarligt och installationsprogrammet kan inte fortsÀtta.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att för att starta om ditt system."
N "Tryck <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 #: ../fsset.py:1365
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to migrate %s. This problem is serious, and the "
 "install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försöket att migrera %s. Detta problem Àr allvarligt "
 "och installationsprogrammet kan inte fortsÀtta.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att för att starta om ditt system."
N "Tryck <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../fsset.py:1386
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred when trying to create %s. Some element of this path is "
 "not a directory. This is a fatal error and the install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försöket att skapa %s. Ett element i sökvÀgen Àr inte "
 "en katalog. Detta Àr ett ödesdigert fel och installationen kan inte "
 "fortsÀtta.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att för att starta om ditt system."
N "Tryck <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 #: ../fsset.py:1395
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred when trying to create %s: %s. This is a fatal error and "
 "the install cannot continue.\n"
 "\n"
 "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försöket att skapa %s: %s. Detta problem Àr "
 "ödesdigert och installationsprogrammet kan inte fortsÀtta.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att för att starta om ditt system."
N "Tryck <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../fsset.py:2010
N msgid "Duplicate Labels"
N msgstr "Dublettetiketter"
N 
 #: ../fsset.py:2011
 #, python-format
N msgid ""
N "Multiple devices on your system have are labelled %s. Labels across devices "
N "must be unique for your system to function properly.\n"
N "\n"
N "Please fix this problem and restart the installation process."
N msgstr ""
N "Flera enheter pÄ ditt system har etiketten %s. Etiketter över enheter mÄste "
N "vara unika för att ditt system ska fungera korrekt.\n"
N "\n"
N "Korrigera detta problem och starta om installationen."
N 
 #: ../fsset.py:2018 ../gui.py:1092 ../image.py:72 ../packages.py:1372
 #: ../iw/confirm_gui.py:68 ../iw/confirm_gui.py:98 ../textw/confirm_text.py:38
 #: ../textw/confirm_text.py:64
N msgid "_Reboot"
N msgstr "Starta _om"
N 
 #: ../fsset.py:2250
 
 #: ../gui.py:638 ../text.py:283
 msgid ""
 "Please insert a floppy now. All contents of the disk will be erased, so "
 "please choose your diskette carefully."
 msgstr ""
G "SÀtt i en diskett nu. Allt innehÄll pÄ disketten kommer att tas bort, sÄ var "
G "noga med valet av diskett."
G 
G msgid "Online Help"
G msgstr "HjÀlp"
G 
G msgid "Language Selection"
G msgstr "SprÄkval"
G 
G msgid "Release Notes"
G msgstr "UtgÄvenoteringar"
G 
G msgid "Unable to load file!"
G msgstr "Kan inte lÀsa in fil!"
N "SÀtt in en diskett nu. Allt innehÄll pÄ disketten kommer att tas bort, sÄ "
N "var noga med valet av diskett."
 
 
 #: ../gui.py:980
N msgid "The release notes are missing."
N msgstr "UtgÄvenoteringarna saknas."
N 
 #: ../gui.py:1080
 
 #: ../harddrive.py:166 ../image.py:492
 #, python-format
 msgid ""
G "Missing ISO image for CD #%d, which is required for the install.\n"
N "The following ISO images are missing which are required for the install:\n"
 "\n"
N "%s\n"
 "The system will now reboot."
 msgstr ""
G "ISO-avbild saknas för cd %d, som behövs för installationen.\n"
N "Följande ISO-avbilder, som behövs för installationen, saknas:\n"
N "\n"
N "%s\n"
 "\n"
 "Systemet kommer nu att startas om."
 
 #: ../image.py:63
N msgid "Required Install Media"
N msgstr "NödvÀndiga installationsmedia"
N 
 #: ../image.py:64
 #, python-format
N msgid ""
N "The software you have selected to install will require the following CDs:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "Please have these ready before proceeding with the installation. If you "
N "need to abort the installation and reboot please select \"Reboot\"."
N msgstr ""
N "Programvaran du har valt att installera kommer att krÀva följande cd-"
N "skivor:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "Ha dessa tillhands innan du fortsÀtter med installationen. Om du mÄste "
N "avbryta installationen och starta om bör du vÀlja \"Starta om\"."
N 
 #: ../image.py:72 ../kickstart.py:1284 ../kickstart.py:1311
 #: ../iw/partition_gui.py:1012
N msgid "_Continue"
N msgstr "_FortsÀtt"
N 
 #: ../image.py:130
 #, python-format
 
 #: ../image.py:258
 #, python-format
 msgid "Please insert disc %d to continue."
G msgstr "SÀtt i skiva %d för att fortsÀtta."
N msgstr "SÀtt in skiva %d för att fortsÀtta."
 
 
 #: ../network.py:41
N msgid "Hostname must be 64 or less characters in length."
N msgstr "VÀrdnamnet fÄr vara högst 64 tecken lÄngt."
N 
 #: ../network.py:44
 
 #: ../packages.py:151
 msgid ""
 "Unable to read header list. This may be due to a missing file or bad "
 "media. Press <return> to try again."
 msgstr ""
 "Kan inte lÀsa huvudlistan. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
G "felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
N "felaktigt medium. Tryck <Retur> för att försöka igen."
 
 #: ../packages.py:164
 msgid ""
 "Unable to read comps file. This may be due to a missing file or bad media. "
 "Press <return> to try again."
 msgstr ""
 "Kan inte lÀsa comps-filen. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
G "felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
N "felaktigt medium. Tryck <Retur> för att försöka igen."
N 
 #: ../packages.py:176 ../packages.py:660 ../upgrade.py:342
N msgid ""
N "Unable to merge header list. This may be due to a missing file or bad "
N "media. Press <return> to try again."
N msgstr ""
N "Kan inte slÄ samman huvudlistan. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
N "felaktigt medium. Tryck <Retur> för att försöka igen."
N 
 #: ../packages.py:183 ../packages.py:580
 #, python-format
N msgid ""
N "You are trying to install on a machine which isn't supported by this release "
N "of %s."
N msgstr ""
N "Du försöker installera pÄ en maskin som inte stöds av denna version av %s."
 
 
 #: ../packages.py:413
N msgid "Installing..."
N msgstr "Installerar..."
N 
 #: ../packages.py:434
 
 #: ../packages.py:435
 #, python-format
 msgid ""
 "There was an error installing %s. This can indicate media failure, lack of "
 "disk space, and/or hardware problems. This is a fatal error and your "
 "install will be aborted. Please verify your media and try your install "
 "again.\n"
 "\n"
 "Press the OK button to reboot your system."
 msgstr ""
 "Det uppstod ett fel vid installationen av %s. Detta kan bero pÄ ett "
 "mediafel, brist pÄ hÄrddiskutrymme, och/eller hÄrdvaruproblem. Detta Àr ett "
 "ödesdigert fel och din installation kommer att avbrytas. Verifiera mediumet "
 "och försök att installera igen.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ OK-knappen för att starta om ditt system."
G 
G msgid ""
G "You are trying to install on a machine which isn't supported by this release "
G "of %s."
G msgstr ""
G "Du försöker installera pÄ en maskin som inte stöds av denna version av %s."
N "Tryck OK-knappen för att starta om ditt system."
 
G msgid ""
G "Unable to merge header list. This may be due to a missing file or bad "
G "media. Press <return> to try again."
G msgstr ""
G "Kan inte slÄ samman huvudlistan. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
G "felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
 #: ../packages.py:759
N msgid "Preparing RPM transaction..."
N msgstr "Förbereder RPM-transaktion..."
 
 
 #: ../packages.py:852 ../packages.py:1145
 #, python-format
G msgid "Upgrading %s-%s-%s.\n"
G msgstr "Uppgraderar %s-%s-%s.\n"
N msgid "Upgrading %s-%s-%s.%s.\n"
N msgstr "Uppgraderar %s-%s-%s.%s.\n"
 
 #: ../packages.py:854 ../packages.py:1147
 #, python-format
G msgid "Installing %s-%s-%s.\n"
G msgstr "Installerar %s-%s-%s.\n"
N msgid "Installing %s-%s-%s.%s.\n"
N msgstr "Installerar %s-%s-%s.%s.\n"
 
 
 #: ../packages.py:877
 msgid "Starting install process, this may take several minutes..."
G msgstr "Startar installationsprocessen, detta kan ta flera minuter..."
N msgstr "Startar installationen, detta kan ta flera minuter..."
 
 
 #: ../packages.py:1000
N msgid "Post Install"
N msgstr "Postinstallation"
N 
 #: ../packages.py:1001
N msgid "Performing post install configuration..."
N msgstr "Utför postinstallationskonfiguration..."
N 
 #: ../packages.py:1170
 
G msgid "Post Install"
G msgstr "Postinstallation"
G 
G msgid "Performing post install configuration..."
G msgstr "Utför postinstallationskonfiguration..."
 #: ../packages.py:1173
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "The following packages were available in this version but NOT installed:\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "\n"
N "Följande paket Àr tillgÀngliga i denna version men installerades INTE:\n"
 
G msgid "Warning! This is a beta!"
G msgstr "Varning! Detta Àr en beta!"
 #: ../packages.py:1352
N msgid "Warning! This is pre-release software!"
N msgstr "Varning! Detta Àr en förhandsutgÄva av programvara!"
 
 #: ../packages.py:1353
 #, python-format
 msgid ""
G "Thank you for downloading this Red Hat Beta release.\n"
N "Thank you for downloading this pre-release of %s.\n"
 "\n"
 "This is not a final release and is not intended for use on production "
 "systems. The purpose of this release is to collect feedback from testers, "
 "and it is not suitable for day to day usage.\n"
 "\n"
 "To report feedback, please visit:\n"
 "\n"
 "  http://bugzilla.redhat.com/bugzilla\n"
 "\n"
G "and file a report against 'Red Hat Public Beta'.\n"
N "and file a report against '%s'.\n"
 msgstr ""
G "Tack för att du har hÀmtat denna Red Hat-betaversion.\n"
N "Tack för att du har hÀmtat denna förhandsutgÄva av %s.\n"
 "\n"
 "Detta Àr inte den slutgiltiga versionen och den Àr inte avsedd för "
 "anvĂ€ndning pĂ„ system i produktion. ÄndamĂ„let med denna version Ă€r att samla "
 "Äterkoppling frÄn testare, och den Àr inte lÀmplig för daglig anvÀndning.\n"
 "\n"
 "För att skicka Äterkoppling besöker du:\n"
 "\n"
 "  http://bugzilla.redhat.com/bugzilla\n"
 "\n"
G "och fyller i en felrapport mot \"Red Hat Public Beta\".\n"
N "och fyller i en felrapport mot \"%s\".\n"
 
G msgid "_Install BETA"
G msgstr "_Installera BETA"
 #: ../packages.py:1366
N msgid "_Install anyway"
N msgstr "_Installera ÀndÄ"
 
 
 #: ../partedUtils.py:274
 #, python-format
N msgid ""
N "The device %s is LDL formatted instead of CDL formatted. LDL formatted "
N "DASDs are not supported for usage during an install of %s. If you wish to "
N "use this disk for installation, it must be re-initialized causing the loss "
N "of ALL DATA on this drive.\n"
N "\n"
N "Would you like to reformat this DASD using CDL format?"
N msgstr ""
N "Enheten %s Àr LDL_formaterad istÀllet för CDL-formaterad. LDL-formaterade "
N "DASD:er stöds inte för anvÀndning under en installation av %s. Om du vill "
N "anvÀnda denna hÄrddisk för installation mÄste den initieras om, vilket "
N "kommer att förstöra ALL DATA pÄ denna hÄrddisk.\n"
N "\n"
N "Vill du formatera om denna DASD med CDL-format?"
N 
 #: ../partedUtils.py:304
 #, python-format
 
 #: ../partIntfHelpers.py:157
N msgid "You cannot delete a partition of a LDL formatted DASD."
N msgstr "Du kan inte ta bort en partition pÄ en LDL-formaterad DASD."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:167
 #, python-format
 
 #: ../partIntfHelpers.py:409 ../iw/partition_gui.py:1010
N msgid "_Modify Partition"
N msgstr "_Ändra partition"
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:409
 
 #: ../partitions.py:842
N msgid "You must create a PPC PReP Boot partition."
N msgstr "Du mÄste skapa en PPC PReP-startpartition."
N 
 #: ../partitions.py:850 ../partitions.py:861
 #, python-format
 
 #: ../rescue.py:123
N msgid "Starting Interface"
N msgstr "Startar grÀnssnittet"
N 
 #: ../rescue.py:124
 #, python-format
N msgid "Attempting to start %s"
N msgstr "Försöker starta %s"
N 
 #: ../rescue.py:174
 
 #: ../rescue.py:220 ../text.py:467
N msgid "Cancelled"
N msgstr "Avbruten"
N 
 #: ../rescue.py:221 ../text.py:468
N msgid "I can't go to the previous step from here. You will have to try again."
N msgstr ""
N "Jag kan inte gÄ till det föregÄende steget hÀrifrÄn. Du mÄste försöka igen."
N 
 #: ../rescue.py:237 ../rescue.py:272 ../rescue.py:426
 
 #: ../rescue.py:334
 #, python-format
 msgid ""
 "Your system has been mounted under %s.\n"
 "\n"
 "Press <return> to get a shell. If you would like to make your system the "
 "root environment, run the command:\n"
 "\n"
 "\tchroot %s\n"
 "\n"
 "The system will reboot automatically when you exit from the shell."
 msgstr ""
 "Ditt system har monterats under %s.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att komma till ett skal. Om du vill göra ditt system "
G "till rotmiljön kan du köra kommandot:\n"
N "Tryck <Retur> för att komma till ett skal. Om du vill göra ditt system till "
N "rotmiljön kan du köra kommandot:\n"
 "\n"
 "\tchroot %s\n"
 "\n"
 "Systemet kommer automatiskt att startas om nÀr du avslutar skalet."
 
 #: ../rescue.py:405
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to mount some or all of your system. Some of it may "
 "be mounted under %s.\n"
 "\n"
 "Press <return> to get a shell. The system will reboot automatically when you "
 "exit from the shell."
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försök att montera en del av eller hela ditt system. "
 "En del kan ha monterats under %s.\n"
 "\n"
G "Tryck pÄ <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer automatiskt "
G "att startas om nÀr du avslutar skalet."
N "Tryck <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer automatiskt att "
N "startas om nÀr du avslutar skalet."
 
 
 #: ../rescue.py:412
 msgid ""
 "You don't have any Linux partitions. Press return to get a shell. The system "
 "will reboot automatically when you exit from the shell."
 msgstr ""
G "Du har inga Linuxpartitioner. Tryck pÄ Retur för att komma till ett skal. "
N "Du har inga Linuxpartitioner. Tryck Retur för att komma till ett skal. "
 "Systemet kommer automatiskt att startas om nÀr du avslutar skalet."
 
 
 #: ../upgrade.py:299
 msgid ""
G "The following are directories which should instead be symbolic link, which "
N "The following are directories which should instead be symbolic links, which "
 "will cause problems with the upgrade. Please return them to their original "
G "state as a symbolic link and restart the upgrade.\n"
N "state as symbolic links and restart the upgrade.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Följande Àr kataloger som istÀllet skulle vara symbolisk lÀnk, och dessa "
N "Följande Àr kataloger som istÀllet borde vara symboliska lÀnkar, och dessa "
 "kommer att orsaka problem vid uppgraderingen. Var vÀnlig och ÄterstÀll dem "
G "till deras ursprungliga tillstÄnd och starta om uppgraderingen.\n"
N "till deras ursprungliga tillstÄnd som symboliska lÀnkar och starta om "
N "uppgraderingen.\n"
 "\n"
 
 
 #: ../upgrade.py:367
 msgid ""
 "The installation program is unable to upgrade systems with a pre-rpm 4.x "
 "database. Please install the errata rpm packages for your release as "
 "described in the release notes and then run the upgrade procedure."
 msgstr ""
 "Installationsprogrammet kan inte uppgradera system med en databas som Àr "
G "tidigare Àn rpm 4.x. Installera errata-paketen för ditt slÀpp enligt "
N "tidigare Àn rpm 4.x. Installera errata-paketen för din utgÄva enligt "
 "beskrivningarna i utgÄvenoteringarna och kör sedan "
 "paketuppdateringsproceduren."
 
 
 #: ../upgrade.py:422
 #, python-format
N msgid ""
N "The arch of the release of %s you are upgrading to appears to be %s which "
N "does not match your previously installed arch of %s. This is likely to not "
N "succeed. Are you sure you wish to continue the upgrade process?"
N msgstr ""
N "Den arkitektur för den utgÄva av %s som du uppgraderar till verkar vara %s, "
N "som inte stÀmmer överens med din tidigare installerade arkitektur %s. Detta "
N "kommer sannolikt inte att lyckas. Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill fortsĂ€tta "
N "uppgraderingen?"
N 
 #: ../upgrade.py:475
 msgid ""
 "This system appears to have third party packages installed that overlap with "
 "packages included in Red Hat Linux. Because these packages overlap, "
 "continuing the upgrade process may cause them to stop functioning properly "
G "or may cause other system instability. Do you wish to continue the upgrade "
G "process?"
N "or may cause other system instability. Please see the release notes for "
N "more information.\n"
N "\n"
N "Do you wish to continue the upgrade process?"
 msgstr ""
 "Detta system verkar ha tredjepartspaket installerade som överlappar med "
 "paket som ingÄr i Red Hat Linux. Att fortsÀtta uppgraderingsprocessen kan, "
 "eftersom dessa paket överlappar varandra, göra att systemet slutar fungera "
G "ordentligt eller orsaka instabilitet i systemet. Vill du fortsÀtta "
G "uppgraderingsprocessen?"
N "ordentligt eller orsaka instabilitet i systemet. Se utgÄvenoteringarna för "
N "mer information.\n"
N "\n"
N "Vill du fortsÀtta uppgraderingsprocessen?"
 
 
 #: ../urlinstall.py:46
N msgid "Connecting..."
N msgstr "Ansluter..."
N 
 #: ../xsetup.py:55 ../iw/xconfig_gui.py:34 ../textw/xconfig_text.py:22
 
 #: ../iw/account_gui.py:36
N msgid ""
N "You must enter your root password and confirm it by typing it a second time "
N "to continue."
N msgstr ""
N "Du mÄste ange ditt rootlösenord och bekrÀfta det genom att ange det en andra "
N "gÄng för att fortsÀtta."
N 
 #: ../iw/account_gui.py:44
N msgid "The passwords you entered were different. Please try again."
N msgstr "Lösenorden du angav var olika. Var vÀnlig och försök igen."
N 
 #: ../iw/account_gui.py:51
N msgid "The root password must be at least six characters long."
N msgstr "Rootlösenordet mÄste vara minst sex tecken lÄngt."
N 
 #: ../iw/account_gui.py:60 ../textw/userauth_text.py:72
 
 #: ../iw/autopartition_gui.py:159 ../iw/partition_gui.py:1541
 msgid "Re_view (and modify if needed) the partitions created"
G msgstr "_Visa pÄ nytt (och Àndra om det behövs) de partitioner som skapas"
N msgstr "_Visa (och Àndra om det behövs) de partitioner som skapas"
 
 
 #: ../iw/blpasswidget.py:105
G msgid "Enter a boot loader password and then confirm it."
G msgstr "Ange ett lösenord till startprogrammet och bekrÀfta det sedan."
N msgid ""
N "Enter a boot loader password and then confirm it. (Note that your BIOS "
N "keymap may be different than the actual keymap you are used to.)"
N msgstr ""
N "Ange ett lösenord för startprogrammet och bekrÀfta det sedan (observera att "
N "din BIOS-tangentbordstabell kan skilja sig frÄn den du Àr van vid)."
 
 
 #: ../iw/confirm_gui.py:65 ../iw/confirm_gui.py:95 ../textw/confirm_text.py:35
 #: ../textw/confirm_text.py:61
N msgid "Reboot?"
N msgstr "Starta om?"
N 
 #: ../iw/confirm_gui.py:66 ../iw/confirm_gui.py:96 ../textw/confirm_text.py:36
 #: ../textw/confirm_text.py:62
N msgid "The system will be rebooted now."
N msgstr "Systemet kommer nu att startas om."
N 
 #: ../iw/confirm_gui.py:79
 #, python-format
 
 #: ../iw/confirm_gui.py:80
 #, python-format
 msgid ""
G "A complete log of the installation can be found in the %s file after "
N "A complete log of the installation can be found in the file '%s' after "
 "rebooting your system.\n"
 "\n"
 "A kickstart file containing the installation options selected can be found "
G "in the %s file after rebooting the system."
N "in the file '%s' after rebooting the system."
 msgstr ""
G "En komplett logg av installationen kan hittas i filen %s efter omstart av "
G "systemet.\n"
N "En komplett logg av installationen kan hittas i filen \"%s\" efter omstart "
N "av systemet.\n"
 "\n"
 "En kickstartfil som innehÄller de installationsalternativ som valdes kan "
G "hittas i filen %s efter omstart av systemet."
N "hittas i filen \"%s\" efter omstart av systemet."
 
 
 #: ../iw/confirm_gui.py:109
 #, python-format
 msgid ""
G "A complete log of the upgrade can be found in the %s file after rebooting "
N "A complete log of the upgrade can be found in the file '%s' after rebooting "
 "your system."
 msgstr ""
G "En komplett logg av din uppgradering kommer att finnas i filen %s efter "
N "En komplett logg av din uppgradering kommer att finnas i filen \"%s\" efter "
 "omstart av systemet."
 
 
 #: ../iw/congrats_gui.py:29
N msgid "Reboo_t"
N msgstr "Starta _om"
N 
N msgid "Reb_oot"
N msgstr "Starta _om"
N 
 #: ../iw/congrats_gui.py:56
 msgid ""
G "If you created a boot diskette during this installation as your primary "
G "means of booting %s, insert it before rebooting your newly installed "
G "system.\n"
N "Remove any installation media (diskettes or CD-ROMs) used during the "
N "installation process and press the \"Reboot\" button to reboot your system.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Om du skapade en startdiskett under denna installation som det huvudsakliga "
G "sÀttet att starta %s, bör du sÀtta i denna innan du startar om ditt "
G "nyinstallerade system.\n"
N "Ta bort alla installationsmedia (disketter eller cd-romskivor) som anvÀndes "
N "under installationen och tryck pÄ knappen \"Starta om\" för att starta om "
N "din maskin.\n"
 "\n"
 
 #: ../iw/congrats_gui.py:62
 #, python-format
 msgid ""
 "Congratulations, the installation is complete.\n"
 "\n"
G "Remove any installation media (diskettes or CD-ROMs) used during the "
G "installation.\n"
N "%s%s"
N msgstr ""
N "Gratulerar, installationen Àr fÀrdig.\n"
 "\n"
G "%sFor information on Errata (updates and bug fixes), visit:\n"
N "%s%s"
N 
 #: ../iw/congrats_gui.py:64
N msgid ""
N "For information on Errata (updates and bug fixes), visit:\n"
 "\thttp://www.redhat.com/errata/\n"
 "\n"
 "For information on automatic updates through Red Hat Network, visit:\n"
 "\thttp://rhn.redhat.com/\n"
 "\n"
 "For information on using and configuring the system, visit:\n"
 "\thttp://www.redhat.com/docs/\n"
 "\thttp://www.redhat.com/apps/support/\n"
 "\n"
 "To register the product for support, visit:\n"
 "\thttp://www.redhat.com/apps/activate/\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Gratulerar, installationen Àr fÀrdig.\n"
G "\n"
G "Ta bort all installationsmedia (disketter eller cd-romskivor) som anvÀndes "
G "under installationen.\n"
G "\n"
G "%sFör information om uppdateringar och felfixar, besök:\n"
N "För information om uppdateringar och felfixar, besök:\n"
 "\thttp://www.redhat.com/errata/\n"
 "\n"
 "För information om automatiska uppdateringar genom Red Hat Network, besök:\n"
 "\thttp://rhn.redhat.com/\n"
 "\n"
 "För information om anvÀndning och konfiguration av systemet, besök:\n"
 "\thttp://www.redhat.com/docs/\n"
 "\thttp://www.redhat.com/apps/support/\n"
 "\n"
 "För att registrera produkten för support, besök:\n"
 "\thttp://www.redhat.com/apps/activate/\n"
 "\n"
 
 
G msgid "I_gnore package dependencies"
G msgstr "I_gnorera paketberoenden"
G 
G msgid "Workstation Defaults"
G msgstr "Standardalternativ för arbetsstationer"
 #: ../iw/dependencies_gui.py:97
N msgid "I_gnore package dependencies"
N msgstr "I_gnorera paketberoenden"
 
G msgid "Workstation"
G msgstr "Arbetsstation"
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:25
N msgid "Package Defaults"
N msgstr "Paketstandardalternativ"
 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:51
 msgid ""
G "The default workstation environment includes our recommendations for new "
G "users, including:\n"
G "\n"
G "\tDesktop shell (GNOME)\n"
G "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
G "\tWeb browser (Mozilla) \n"
G "\tEmail (Evolution)\n"
G "\tInstant messaging\n"
G "\tSound and video applications\n"
G "\tGames\n"
G "\tSoftware Development Tools\n"
G "\tAdministration Tools\n"
G "\n"
G "After installation, additional software can be added or removed using the "
G "'redhat-config-packages' tool.\n"
N "The default installation environment includes our recommended package "
N "selection, including:\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Standardarbetsstationsmiljön innehÄller vÄra rekommendationer för nya "
G "anvÀndare och bland annat:\n"
G "\n"
G "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
G "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
G "\tWebblÀsare (Mozilla) \n"
G "\tE-post (Evolution)\n"
G "\tSnabbmeddelanden\n"
G "\tProgram för ljud och video\n"
G "\tSpel\n"
G "\tProgramutvecklingsverktyg\n"
G "\tAdministrationsverktyg\n"
G "\n"
G "Efter installationen kan ytterligare programvara lÀggas till eller tas bort "
G "genom anvÀndning av verktyget \"redhat-config-packages\".\n"
N "Standardinstallationsmiljön inkluderar vÄra rekommenderade paketval, "
N "inklusive:\n"
 "\n"
 
 
G msgid "_Accept the current package list"
G msgstr "_Acceptera den nuvarande paketlistan"
G 
G msgid "_Customize the set of packages to be installed"
G msgstr "An_passa valet av paket att installera"
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:73
N msgid "_Install default software packages"
N msgstr "_Installera standardprogramvarupaket"
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:74
N msgid "_Customize software packages to be installed"
N msgstr "An_passa programvarupaket att installera"
 
 
 #: ../iw/examine_gui.py:59
G msgid "Perform an upgrade of an existing installation"
G msgstr "Utför en uppgradering av en befintlig installation"
N msgid "_Upgrade an existing installation"
N msgstr "_Uppgradera en befintlig installation"
 
 
 #: ../iw/examine_gui.py:67
 #, python-format
G msgid "Perform a new %s installation"
G msgstr "Utför en nyinstallation av %s"
N msgid "_Install %s"
N msgstr "_Installera %s"
 
 #: ../iw/examine_gui.py:69
 msgid ""
G "Choose this option to install your system from scratch. Depending on how "
G "you choose to partition your system the existing data on your drives may or "
G "may not be preserved."
G msgstr ""
G "VÀlj detta alternativ för att installera ditt system frÄn grunden. Beroende "
G "pÄ hur du vÀljer att partitionera ditt system kommer befintlig data pÄ dina "
G "hÄrddiskar att bevaras eller inte bevaras."
G 
G msgid "_Customize packages to be upgraded"
G msgstr "_VĂ€lj paket att uppgradera"
N "Choose this option to freshly install your system. Existing software and "
N "data may be overwritten depending on your configuration choices."
N msgstr ""
N "VÀlj detta alternativ för att installera ditt system pÄ nytt. Befintlig "
N "programvara och data kommer att skrivas över beroende pÄ dina "
N "konfigurationsval."
 
 
 #: ../iw/firewall_gui.py:23 ../textw/firewall_text.py:26
G msgid "Firewall Configuration"
G msgstr "BrandvÀggskonfiguration"
N msgid "Firewall"
N msgstr "BrandvÀgg"
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:31 ../textw/firewall_text.py:193
N msgid "Warning - No Firewall"
N msgstr "Varning - Ingen brandvÀgg"
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:32 ../textw/firewall_text.py:194
N msgid ""
N "If this system is attached directly to the Internet or is on a large public "
N "network, it is recommended that a firewall be configured to help prevent "
N "unauthorized access. However, you have selected not to configure a "
N "firewall. Choose \"Proceed\" to continue without a firewall."
N msgstr ""
N "Om detta system Àr anslutet direkt till Internet eller om det finns pÄ ett "
N "stort allmÀnt nÀtverk rekommenderas det att en brandvÀgg konfigureras för "
N "att hjÀlpa till att förhindra otillÄten Ätkomst. Du har dock valt att inte "
N "konfigurera en brandvÀgg. VÀlj \"FortsÀtt\" för att fortsÀtta utan en "
N "brandvÀgg."
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:39
N msgid "_Configure Firewall"
N msgstr "_Konfigurera brandvÀgg"
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:39 ../iw/xconfig_gui.py:444
 #: ../textw/firewall_text.py:201
N msgid "_Proceed"
N msgstr "_FortsÀtt"
 
 
G msgid "Select a security level for the system: "
G msgstr "VÀlj en sÀkerhetsnivÄ för systemet: "
G 
G msgid "Hi_gh"
G msgstr "H_ög"
G 
G msgid "_Medium"
G msgstr "_Mellan"
 #: ../iw/firewall_gui.py:156 ../textw/firewall_text.py:28
N msgid ""
N "A firewall can help prevent unauthorized access to your computer from the "
N "outside world. Would you like to enable a firewall?"
N msgstr ""
N "En brandvÀgg kan hjÀlpa till att förhindra otillÄten Ätkomst till din dator "
N "frÄn vÀrlden utanför. Vill du aktivera en brandvÀgg?"
 
 
G msgid "Use _default firewall rules"
G msgstr "AnvÀnd _standardbrandvÀggsregler"
G 
G msgid "_Customize"
G msgstr "_Anpassa"
 #: ../iw/firewall_gui.py:168
N msgid "_Enable firewall"
N msgstr "_Aktivera brandvÀgg"
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:170
N msgid "_Custom firewall"
N msgstr "An_passad brandvÀgg"
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:189
N msgid "What services should be allowed to pass through the firewall?"
N msgstr "Vilka tjÀnster ska tillÄtas att slÀppas igenom brandvÀggen?"
 
 
 #: ../iw/firewall_gui.py:230
N msgid "If you would like to allow all traffic from a device, select it below."
N msgstr "Om du vill tillÄta all trafik frÄn en enhet, vÀlj den nedan."
N 
 #: ../iw/firewall_gui.py:239
N msgid "_Trusted devices:"
N msgstr "_PĂ„litliga enheter:"
N 
 #: ../iw/installpath_gui.py:34 ../textw/installpath_text.py:48
 
 #: ../iw/language_gui.py:23 ../textw/language_text.py:38
N msgid "Language Selection"
N msgstr "SprÄkval"
N 
 #: ../iw/language_gui.py:62 ../textw/language_text.py:39 ../loader2/lang.c:372
 
 #: ../iw/language_support_gui.py:24
 msgid "Additional Language Support"
G msgstr "Ytterligare sprÄkstöd"
N msgstr "Stöd för ytterligare sprÄk"
 
 
 #: ../iw/network_gui.py:156
 msgid ""
 "You have not specified a hostname. Depending on your network environment "
 "this may cause problems later."
 msgstr ""
G "Du har inte angett ett vÀrdnamn. Beroende pÄ din nÀtverksmiljö kan detta "
N "Du har inte angivit ett vÀrdnamn. Beroende pÄ din nÀtverksmiljö kan detta "
 "orsaka problem senare."
 
 #: ../iw/network_gui.py:160
 #, python-format
 msgid ""
 "You have not specified the field \"%s\". Depending on your network "
 "environment this may cause problems later."
 msgstr ""
G "Du har inte angett ett vÀrde i fÀltet \"%s\". Beroende pÄ din nÀtverksmiljö "
N "Du har inte angivit ett vÀrde i fÀltet \"%s\". Beroende pÄ din nÀtverksmiljö "
 "kan detta orsaka problem senare."
 
 
G msgid "Point to Point (IP)"
G msgstr "Punkt till punkt (IP)"
 #: ../iw/network_gui.py:232
N msgid "_Point to Point (IP)"
N msgstr "_Punkt till punkt (IP)"
 
 
 #: ../iw/network_gui.py:514
N msgid "(ex. \"host.domain.com\")"
N msgstr "(t.ex. \"vÀrd.domÀn.se\")"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:521 ../loader2/net.c:640
N msgid "Hostname"
N msgstr "VĂ€rdnamn"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:582
 
 #: ../iw/osbootwidget.py:337
 #, python-format
 msgid ""
G "This boot target cannot be deleted because it is for the Red Hat Linux "
G "system you are about to install."
N "This boot target cannot be deleted because it is for the %s system you are "
N "about to install."
 msgstr ""
G "Detta startmÄl kan inte tas bort eftersom det Àr avsett för det Red Hat "
G "Linux-system du hÄller pÄ att installera."
N "Detta startmÄl kan inte tas bort eftersom det Àr avsett för det %s-system du "
N "hÄller pÄ att installera."
 
 
 #: ../iw/progress_gui.py:41
 #, python-format
N msgid "%s MB"
N msgstr "%s MB"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:44
 #, python-format
N msgid "%s KB"
N msgstr "%s kB"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:47
 #, python-format
N msgid "%s Byte"
N msgstr "%s byte"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:49
 #, python-format
N msgid "%s Bytes"
N msgstr "%s byte"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:53 ../iw/progress_gui.py:395
 
G msgid "Completed"
G msgstr "FĂ€rdigt"
 #: ../iw/progress_gui.py:167
 #, python-format
N msgid "Remaining time: %s minutes"
N msgstr "ÅterstĂ„ende tid: %s minuter"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:183
 #, python-format
N msgid "Downloading %s"
N msgstr "HĂ€mtar %s"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:223
 #, python-format
N msgid "Installing %s-%s-%s.%s (%s)"
N msgstr "Installerar %s-%s-%s.%s (%s)"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:350 ../iw/progress_gui.py:601
N msgid "Summary"
N msgstr "Sammanfattning"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:377 ../iw/progress_gui.py:641
 #: ../textw/progress_text.py:130
N msgid "Status: "
N msgstr "Status: "
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:417 ../textw/progress_text.py:65
 #, python-format
N msgid "Downloading - %s"
N msgstr "HĂ€mtar - %s"
 
 
 #: ../iw/progress_gui.py:514
 #, python-format
G msgid "%s KBytes"
G msgstr "%s kilobyte"
G 
G msgid "Summary"
G msgstr "Sammanfattning"
N msgid "Installing %s-%s-%s.%s"
N msgstr "Installerar %s-%s-%s.%s"
 
 
 #: ../iw/release_notes_viewer_gui.py:142
N msgid "Release Notes"
N msgstr "UtgÄvenoteringar"
N 
 #: ../iw/release_notes_viewer_gui.py:146
N msgid "Unable to load file!"
N msgstr "Kan inte lÀsa in fil!"
N 
 #: ../iw/silo_gui.py:28
 
G msgid "Location"
G msgstr "Plats"
G 
G msgid "Use _daylight saving time (US only)"
G msgstr "AnvÀnd _sommartid (endast USA)"
G 
G msgid "UTC Offset"
G msgstr "AvstÄnd till UTC"
 #: ../iw/timezone_gui.py:75
N msgid "Please select the nearest city in your timezone:"
N msgstr "VÀlj den nÀrmaste staden i din tidszon:"
 
 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:438 ../textw/xconfig_text.py:467
N msgid "Monitor Unspecified"
N msgstr "BildskÀrm inte angiven"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:439 ../textw/xconfig_text.py:468
N msgid ""
N "You have not selected a monitor type. It is recommended you choose the "
N "closest matching model in order to have the highest possible display quality."
N msgstr ""
N "Du har inte valt en bildskÀrmstyp. Det rekommenderas att du vÀljer den "
N "nÀrmast överensstÀmmande modellen för att kunna fÄ den bÀsta möjliga "
N "bildkvaliteten."
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:445
N msgid "_Choose monitor type"
N msgstr "_VÀlj bildskÀrmstyp"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:625
 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:974 ../textw/xconfig_text.py:637
N msgid ""
N "Your system will be setup to use the frame buffer driver for the X Window "
N "System. If you do not want to setup the X Window System, choose 'Skip X "
N "Configuration' below."
N msgstr ""
N "Ditt system kommer att konfigureras för anvÀndning av rambuffertdrivrutinen "
N "för X Window System. Om du inte vill konfigurera X Window System bör du "
N "vÀlja \"Hoppa över konfiguration av X\" nedan."
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:983
 
 #: ../iw/zipl_gui.py:75
N msgid "The z/IPL boot loader will be installed on your system."
N msgstr "Startprogrammet z/IPL kommer att installeras pÄ ditt system."
N 
 #: ../iw/zipl_gui.py:77
 
 #: ../iw/zipl_gui.py:107 ../iw/zipl_gui.py:110
N msgid "Chandev Parameters"
N msgstr "Chandev-parametrar"
N 
 #: ../textw/bootdisk_text.py:24
 #, python-format
 
 #: ../textw/complete_text.py:27
 msgid ""
G "If you created a boot disk to use to boot your %s system, insert it before "
G "you press <Enter> to reboot.\n"
N "Press <Enter> to end the installation process.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Om du skapade en startdiskett för att starta ditt %s-system bör du sÀtta i "
G "denna innan du trycker <Retur> för att starta om.\n"
N "Tryck <Retur> för att avsluta installationen.\n"
 "\n"
 
 #: ../textw/complete_text.py:28
N msgid "<Enter> to exit"
N msgstr "<Retur> för att avsluta"
N 
 #: ../textw/complete_text.py:30
 msgid ""
G "Remove any floppy diskettes you used during the installation process and "
G "press <Enter> to reboot your system.\n"
N "Remove any installation media (diskettes or CD-ROMs) used during the "
N "installation process and press <Enter> to reboot your system.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Ta bort alla disketter som du har anvÀnt under installationen och tryck "
G "<Retur> för att starta om din maskin.\n"
N "Ta bort all installationsmedia (disketter eller cd-romskivor) som anvÀndes "
N "under installationen och tryck <Retur> för att starta om din maskin.\n"
 "\n"
 
G msgid "Complete"
G msgstr "FĂ€rdig"
 #: ../textw/complete_text.py:34
N msgid "<Enter> to reboot"
N msgstr "<Retur> för att starta om"
 
 #: ../textw/complete_text.py:38
 #, python-format
 msgid ""
 "Congratulations, your %s installation is complete.\n"
 "\n"
G "%s%sFor information on errata (updates and bug fixes), visit http://www."
G "redhat.com/errata.\n"
G "\n"
G "Information on using your system is available in the %s manuals at http://"
G "www.redhat.com/docs."
N "%s%s"
 msgstr ""
 "Gratulerar, din installation av %s Àr fÀrdig.\n"
 "\n"
G "%s%sInformation om uppdateringar och programfixar hittar du pÄ http://www."
G "redhat.com/errata.\n"
N "%s%s"
N 
 #: ../textw/complete_text.py:41
 #, python-format
N msgid ""
N "For information on errata (updates and bug fixes), visit http://www.redhat."
N "com/errata/.\n"
N "\n"
N "Information on using your system is available in the %s manuals at http://"
N "www.redhat.com/docs/."
N msgstr ""
N "Information om uppdateringar och programfixar hittar du pÄ http://www.redhat."
N "com/errata/.\n"
 "\n"
 "Information om anvÀndning och konfiguration av ditt system finns i %s-"
G "manualerna pÄ http://www.redhat.com/docs."
N "manualerna pÄ http://www.redhat.com/docs/."
N 
 #: ../textw/complete_text.py:47
N msgid "Complete"
N msgstr "FĂ€rdig"
 
 #: ../textw/complete_text.py:48
N msgid "Reboot"
N msgstr "Starta om"
N 
 #: ../textw/confirm_text.py:22
 
 #: ../textw/desktop_choice_text.py:24
N msgid "Workstation Defaults"
N msgstr "Standardalternativ för arbetsstationer"
N 
 #: ../textw/desktop_choice_text.py:27
 #, python-format
 msgid ""
G "The Personal Desktop and Workstation options install a default set of "
G "applications that will allow you to browse the Internet, send and receive "
G "email, and create and edit documents on your %s system. The Workstation "
G "option includes development and administration tools as well.\n"
N "The default installation environment includes our recommended package "
N "selection. After installation, additional software can be added or removed "
N "using the 'redhat-config-packages' tool.\n"
 "\n"
 "However %s ships with many more applications, and you may customize the "
 "selection of software installed if you want."
 msgstr ""
G "Installationsalternativen personligt skrivbord och arbetsstation installerar "
G "en standardsamling med program som lÄter dig surfa pÄ Internet, skicka och "
G "ta emot e-post, och skapa och redigera dokument pÄ ditt %s-system. "
G "Arbetsstationsalternativet innehÄller förutom detta utvecklings- och "
G "administrationsverktyg.\n"
N "Standardinstallationsmiljön innehÄller vÄrt rekommenderade paketval. Efter "
N "installationen kan ytterligare programvara lÀggas till eller tas bort genom "
N "anvÀndning av verktyget \"redhat-config-packages\".\n"
 "\n"
 "Med %s följer dock mÄnga fler program, och du kan anpassa valet av program "
 "som installeras om du vill."
 
 
G msgid ""
G "A firewall protects against unauthorized network intrusions. High security "
G "blocks all incoming accesses. Medium blocks access to system services (such "
G "as telnet or printing), but allows other connections. No firewall allows all "
G "connections and is not recommended. "
G msgstr ""
G "En brandvÀgg skyddar mot otillÄtna nÀtverksinbrott. Hög sÀkerhet blockerar "
G "alla inkommande Ätkomster. Mellan blockerar Ätkomst av systemtjÀnster (som "
G "exempelvis telnet eller skrivare), men tillÄter andra anslutningar. Ingen "
G "brandvÀgg tillÄter alla anslutningar och rekommenderas inte. "
G 
G msgid "Security Level:"
G msgstr "SÀkerhetsnivÄ:"
 #: ../textw/firewall_text.py:45
N msgid "Enable firewall"
N msgstr "Aktivera brandvÀgg"
 
 
G msgid "Network Device: %s"
G msgstr "NĂ€tverksenhet: %s"
G 
G msgid "Use bootp/dhcp"
G msgstr "AnvÀnd bootp/dhcp"
 #: ../textw/network_text.py:30
N msgid "Invalid IP string"
N msgstr "Ogiltig IP-strÀng"
 
G msgid "Activate on boot"
G msgstr "Aktivera vid uppstart"
 #: ../textw/network_text.py:31
 #, python-format
N msgid "The entered IP '%s' is not a valid IP."
N msgstr "Den angivna IP-adressen \"%s\" Àr inte en giltig IP-adress."
 
G msgid "IP address:"
G msgstr "IP-adress:"
 #: ../textw/network_text.py:68
N msgid "IP Address"
N msgstr "IP-adress"
 
G msgid "Netmask:"
G msgstr "NĂ€tmask:"
 #: ../textw/network_text.py:69
N msgid "Netmask"
N msgstr "NĂ€tmask"
 
G msgid "Default gateway (IP):"
G msgstr "Standard-gateway (IP):"
 #: ../textw/network_text.py:71
N msgid "Point to Point (IP)"
N msgstr "Punkt till punkt (IP)"
 
G msgid "Primary nameserver:"
G msgstr "PrimÀr namnserver:"
 #: ../textw/network_text.py:83
 #, python-format
N msgid "Network Device: %s"
N msgstr "NĂ€tverksenhet: %s"
 
 #: ../textw/network_text.py:89
G msgid "Secondary nameserver:"
G msgstr "SekundÀr namnserver:"
G 
G msgid "Tertiary nameserver:"
G msgstr "TertiÀr namnserver:"
 #, python-format
N msgid "Description: %s"
N msgstr "Beskrivning: %s"
 
 #: ../textw/network_text.py:94
G msgid "Point to Point (IP):"
G msgstr "Punkt till punkt (IP):"
N msgid "Configure using DHCP"
N msgstr "Konfigurera med hjÀlp av DHCP"
N 
 #: ../textw/network_text.py:107
N msgid "Activate on boot"
N msgstr "Aktivera vid uppstart"
 
 
 #: ../textw/network_text.py:245
N msgid "Gateway:"
N msgstr "Gateway:"
N 
 #: ../textw/network_text.py:255
N msgid "Primary DNS:"
N msgstr "PrimÀr DNS:"
N 
 #: ../textw/network_text.py:260
N msgid "Secondary DNS:"
N msgstr "SekundÀr DNS:"
N 
 #: ../textw/network_text.py:265
N msgid "Tertiary DNS:"
N msgstr "TertiÀr DNS:"
N 
 #: ../textw/network_text.py:272
N msgid "Miscellaneous Network Settings"
N msgstr "Diverse nÀtverksinstÀllningar"
N 
 #: ../textw/network_text.py:340
N msgid "automatically via DHCP"
N msgstr "automatiskt via DHCP"
N 
 #: ../textw/network_text.py:344
N msgid "manually"
N msgstr "manuellt"
N 
 #: ../textw/network_text.py:363
 
 #: ../textw/network_text.py:366
 msgid ""
G "The hostname is the name of your computer. If your computer is attached to "
G "a network, this may be assigned by your network administrator."
G msgstr ""
G "VÀrdnamnet Àr din dators namn. Om din dator Àr ansluten till ett nÀtverk kan "
G "din nÀtverksadministratör vara ansvarig för tilldelningen av detta namn."
N "If your system is part of a larger network where hostnames are assigned by "
N "DHCP, select automatically via DHCP. Otherwise, select manually and enter in "
N "a hostname for your system. If you do not, your system will be known as "
N "'localhost.'"
N msgstr ""
N "Om ditt system Àr en del av ett större nÀtverk dÀr vÀrdnamn tilldelas med "
N "hjÀlp av DHCP bör du vÀlja automatiskt via DHCP. Annars bör du vÀlja "
N "manuellt och ange ett vÀrdnamn för ditt system. Om du inte gör detta kommer "
N "ditt system att gÄ under namnet \"localhost\"."
N 
 #: ../textw/network_text.py:392 ../textw/network_text.py:398
N msgid "Invalid Hostname"
N msgstr "Ogiltigt vÀrdnamn"
N 
 #: ../textw/network_text.py:393
N msgid "You have not specified a hostname."
N msgstr "Du har inte angivit ett vÀrdnamn."
 
 
 #: ../textw/packages_text.py:73
N msgid ""
N "<Space>,<+>,<-> selection  |  <F2> Group Details  |  <F12> next screen"
N msgstr ""
N "<Blanksteg>,<+>,<-> val  |  <F2> Gruppdetaljer  |  <F12> nÀsta skÀrm"
N 
 #: ../textw/packages_text.py:117
N msgid "Package Group Details"
N msgstr "Detaljer för paketgrupp"
N 
 #: ../textw/packages_text.py:172
 
G msgid "You must go back and use fdasd to initialize this partition"
G msgstr ""
G "Du mÄste gÄ tillbaka och anvÀnda fdasd för att initiera denna partition"
 #: ../textw/partition_text.py:1130
N msgid "New"
N msgstr "Ny"
 
 
 #: ../textw/xconfig_text.py:473
N msgid "Choose monitor type"
N msgstr "VÀlj bildskÀrmstyp"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:473
N msgid "Proceed"
N msgstr "FortsÀtt"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:543
 
G msgid "Custom"
G msgstr "Anpassad"
 #: ../installclasses/custom.py:11
N msgid "_Custom"
N msgstr "An_passad"
 
 #: ../installclasses/custom.py:13
 msgid ""
 "Select this installation type to gain complete control over the installation "
G "process, including software package selection and authentication preferences."
N "process, including software package selection and partitioning."
 msgstr ""
 "VÀlj denna installationstyp för att fÄ fullstÀndig kontroll över "
G "installationsprocessen, inklusive val av programvarupaket och "
G "autentiseringsinstÀllningar."
N "installationen, inklusive val av programvarupaket och partitionering."
N 
 #: ../installclasses/personal_desktop.py:11
N msgid "_Personal Desktop"
N msgstr "_Personligt skrivbord"
 
 
 #: ../installclasses/personal_desktop.py:18
N msgid ""
N "\tDesktop shell (GNOME)\n"
N "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
N "\tWeb browser (Mozilla) \n"
N "\tEmail (Evolution)\n"
N "\tInstant messaging\n"
N "\tSound and video applications\n"
N "\tGames\n"
N msgstr ""
N "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
N "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
N "\tWebblÀsare (Mozilla) \n"
N "\tE-post (Evolution)\n"
N "\tSnabbmeddelanden\n"
N "\tProgram för ljud och video\n"
N "\tSpel\n"
N 
 #: ../installclasses/server.py:11
G msgid "Server"
G msgstr "Server"
N msgid "_Server"
N msgstr "_Server"
 
 
 #: ../installclasses/workstation.py:8
N msgid "_Workstation"
N msgstr "Ar_betsstation"
N 
 #: ../installclasses/workstation.py:10
 
 #: ../installclasses/workstation.py:14
N msgid ""
N "\tDesktop shell (GNOME)\n"
N "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
N "\tWeb browser (Mozilla) \n"
N "\tEmail (Evolution)\n"
N "\tInstant messaging\n"
N "\tSound and video applications\n"
N "\tGames\n"
N "\tSoftware Development Tools\n"
N "\tAdministration Tools\n"
N msgstr ""
N "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
N "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
N "\tWebblÀsare (Mozilla) \n"
N "\tE-post (Evolution)\n"
N "\tSnabbmeddelanden\n"
N "\tProgram för ljud och video\n"
N "\tSpel\n"
N "\tProgramutvecklingsverktyg\n"
N "\tAdministrationsverktyg\n"
N 
 #: ../loader2/cdinstall.c:89 ../loader2/cdinstall.c:110
 #: ../loader2/mediacheck.c:272
 
 #: ../loader2/cdinstall.c:134 ../loader2/cdinstall.c:383
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
 "and press %s to retry."
 msgstr ""
G "Cd-skivan med %s kunde inte hittas i nÄgon av dina cd-romenheter. SÀtt i cd-"
N "Cd-skivan med %s kunde inte hittas i nÄgon av dina cd-romenheter. SÀtt in cd-"
 "skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
 
 
 #: ../loader2/cdinstall.c:378
 #, c-format
 msgid ""
 "No %s CD was found which matches your boot media. Please insert the %s CD "
 "and press %s to retry."
 msgstr ""
 "Ingen cd-skiva med %s kunde hittas som stÀmmer överens med ditt startmedium. "
G "SÀtt i cd-skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
N "SÀtt in cd-skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
 
 
 #: ../loader2/driverdisk.c:265
 #, c-format
 msgid "Insert your driver disk into /dev/%s and press \"OK\" to continue."
 msgstr ""
G "SÀtt i din drivrutinsdiskett i /dev/%s och tryck pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."
N "SÀtt in din drivrutinsdiskett i /dev/%s och tryck pÄ \"OK\" för att "
N "fortsÀtta."
 
 #: ../loader2/driverdisk.c:267
 msgid "Insert Driver Disk"
G msgstr "SĂ€tt i drivrutinsdiskett"
N msgstr "SĂ€tt in drivrutinsdiskett"
 
 
 #: ../loader2/driverdisk.c:464
 #, c-format
N msgid "Unknown driver disk kickstart source: %s"
N msgstr "OkÀnd kickstartkÀlla för drivrutinsdiskett: %s"
N 
 #: ../loader2/driverdisk.c:498
 #, c-format
N msgid ""
N "The following invalid argument was specified for the kickstart driver disk "
N "command: %s:%s"
N msgstr ""
N "Följande ogiltiga argument angavs till kickstartkommandot för "
N "drivrutinsdiskett: %s:%s"
N 
 #: ../loader2/driverselect.c:60
 #, c-format
 
 #: ../loader2/hdinstall.c:239 ../loader2/hdinstall.c:292
 #: ../loader2/nfsinstall.c:191 ../loader2/urlinstall.c:145
 #, c-format
N msgid ""
N "The %s installation tree in that directory does not seem to match your boot "
N "media."
N msgstr ""
N "%s-installationstrÀdet i den katalogen verkar inte stÀmma överens med ditt "
N "startmedium."
N 
 #: ../loader2/hdinstall.c:356
 
 #: ../loader2/loader.c:340
 #, c-format
 msgid "Insert your updates disk into /dev/%s and press \"OK\" to continue."
 msgstr ""
G "SÀtt i din uppdateringsdiskett i /dev/%s och tryck \"OK\" för att fortsÀtta."
N "SÀtt in din uppdateringsdiskett i /dev/%s och tryck \"OK\" för att fortsÀtta."
 
 
 #: ../loader2/loader.c:1085
N msgid "loader has already been run. Starting shell."
N msgstr "inlÀsaren har redan körts. Startar skal."
N 
 #: ../loader2/loader.c:1424
 #, c-format
 
 #: ../loader2/mediacheck.c:322
 msgid ""
 "FAIL.\n"
 "\n"
 "The image which was just tested has errors. This could be due to a corrupt "
 "download or a bad disc. If applicable, please clean the disc and try "
 "again. If this test continues to fail you should not continue the install."
 msgstr ""
 "MISSLYCKADES.\n"
 "\n"
 "Avbilden som testades nyss innehÄller fel. Detta kan bero pÄ en felaktig "
G "hÀmtning eller en trasig skiva. Prova att göra rent skivan om möjligt och "
G "försök igen. Om detta test fortsÀtter att misslyckas bör du inte fortsÀtta "
G "installationen."
N "hÀmtning eller en trasig skiva. Prova att göra rent skivan om tillÀmpligt "
N "och försök igen. Om detta test fortsÀtter att misslyckas bör du inte "
N "fortsÀtta installationen."
 
 
 #: ../loader2/modules.c:919
 #, c-format
N msgid "Bad argument to device kickstart method command %s: %s"
N msgstr "Felaktigt argument till enhetskickstartmetodkommandot %s: %s"
N 
 #: ../loader2/net.c:44
 #, c-format
 
 #: ../loader2/net.c:379
N msgid "IP address:"
N msgstr "IP-adress:"
N 
 #: ../loader2/net.c:382
N msgid "Netmask:"
N msgstr "NĂ€tmask:"
N 
 #: ../loader2/net.c:385
N msgid "Default gateway (IP):"
N msgstr "Standard-gateway (IP):"
N 
 #: ../loader2/net.c:388
N msgid "Primary nameserver:"
N msgstr "PrimÀr namnserver:"
N 
 #: ../loader2/net.c:415
 
 #: ../loader2/urlinstall.c:273
N msgid "Media Detected"
N msgstr "Media upptÀcktes"
N 
 #: ../loader2/urlinstall.c:274
N msgid "Local installation media detected..."
N msgstr "Lokal installationsmedia upptÀcktes..."
N 
 #: ../loader2/urlinstall.c:435
 #, c-format
 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Bahia"
N msgstr "Bahia"
N 
 #. generated from zone.tab
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Eastern Time - Ontario & Quebec - most locations"
G msgstr "Östlig tid - Ontario och Quebec - större delen"
N msgid "Eastern Time - Ontario - most locations"
N msgstr "Östlig tid - Ontario - större delen"
 
 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time - Quebec - most locations"
N msgstr "Östlig tid - Quebec - större delen"
N 
 #. generated from zone.tab
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Mato Grosso, Mato Grosso do Sul"
G msgstr "Mato Grosso, södra Mato Grosso"
N msgid "Mato Grosso"
N msgstr "Mato Grosso"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mato Grosso do Sul"
N msgstr "södra Mato Grosso"
 
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "NE Brazil (MA, PI, CE, RN, PR)"
G msgstr "NÖ Brasilien (MA, PI, CE, RN, PR)"
N msgid "NE Brazil (MA, PI, CE, RN, PB)"
N msgstr "NÖ Brasilien (MA, PI, CE, RN, PB)"
 
 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Rothera Station, Adelaide Island"
N msgstr "Rothera-stationen, Adelaide-ön"
N 
 #. generated from zone.tab
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "S & SE Brazil (BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)"
G msgstr "S och SÖ Brasilien (BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)"
N msgid "S & SE Brazil (GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)"
N msgstr "S och SÖ Brasilien (GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)"
 
 
 #. generated from lang-table
N msgid "Croatian"
N msgstr "Kroatiska"
N 
 #. generated from lang-table
 
 #. generated from lang-table
G msgid "Ukrainian"
G msgstr "Ukrainska"
N msgid "Turkish"
N msgstr "Turkiska"
N 
 #~ msgid "Install %s"
 #~ msgstr "Installera %s"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "If you created a boot diskette during this installation as your primary "
 #~ "means of booting %s, insert it before rebooting your newly installed "
 #~ "system.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om du skapade en startdiskett under denna installation som det "
 #~ "huvudsakliga sÀttet att starta %s, bör du sÀtta i denna innan du startar "
 #~ "om ditt nyinstallerade system.\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid "Configure Firewall"
 #~ msgstr "Konfigurera brandvÀgg"
N 
 #~ msgid "MB"
 #~ msgstr "MB"
N 
 #~ msgid "KB"
 #~ msgstr "kB"
N 
 #~ msgid "Byte"
 #~ msgstr "byte"
N 
 #~ msgid "Bytes"
 #~ msgstr "byte"
N 
 #~ msgid "    Byte"
 #~ msgstr "    Byte"
N 
 #~ msgid "Online Help"
 #~ msgstr "HjÀlp"
N 
 #~ msgid "_Install BETA"
 #~ msgstr "_Installera BETA"
N 
 #~ msgid "No Firewall"
 #~ msgstr "Ingen brandvÀgg"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "You have elected to disable the firewall on this system. This is not "
 #~ "recomended if this system is attached directly to the Internet or is on a "
 #~ "large public network. A firewall will help prevent unauthorized access to "
 #~ "your system.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Are you sure you want to turn off the firewall?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du har valt att inaktivera brandvÀggen pÄ detta system. Detta "
 #~ "rekommenderas inte om systemet Àr anslutet direkt till Internet eller om "
 #~ "det Àr pÄ ett stort allmÀnt nÀtverk. En brandvÀgg hjÀlper dig förhindra "
 #~ "otillÄten Ätkomst till ditt system.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill stĂ€nga av brandvĂ€ggen?"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "You have elected to disable the firewall on this system. This is not "
 #~ "recommended if this system is attached directly to the Internet or is on "
 #~ "a large public network. A firewall will help prevent unauthorized access "
 #~ "to your system.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Are you sure you want to turn off the firewall?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du har valt att inaktivera brandvÀggen pÄ detta system. Detta "
 #~ "rekommenderas inte om systemet Àr anslutet direkt till Internet eller om "
 #~ "det Àr pÄ ett stort allmÀnt nÀtverk. En brandvÀgg hjÀlper dig förhindra "
 #~ "otillÄten Ätkomst till ditt system.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill stĂ€nga av brandvĂ€ggen?"
N 
 #~ msgid "Set hostname"
 #~ msgstr "StÀll in vÀrdnamn"
N 
 #~ msgid "Welcome"
 #~ msgstr "VĂ€lkommen"
N 
 #~ msgid "Connected"
 #~ msgstr "Ansluten"
N 
 #~ msgid "Enter a boot loader password and then confirm it. "
 #~ msgstr "Ange ett lösenord för startprogrammet och bekrÀfta det sedan. "
N 
 #~ msgid "Hardware clock set to GMT?"
 #~ msgstr "HĂ„rdvaruklockan satt till GMT?"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
 #~ "WARNING!!! VNC server running with NO PASSWORD!"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
 #~ "VARNING!!! VNC-servern kör UTAN LÖSENORD!"
N 
 #~ msgid "You can use the vncpasswd=<password> boot option"
 #~ msgstr "Du kan anvÀnda uppstartsflaggan vncpasswd=<lösenord>"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "if you would like to secure the server.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "om du vill sÀkra servern.\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "You can use the vncpasswd=<password> boot option if you would like to "
 #~ "secure the server.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kan anvÀnda uppstartsflaggan vncpasswd=<lösenord> om du vill sÀkra "
 #~ "servern.\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
 #~ "You can choose a different automatic partitioning options or click 'Back' "
 #~ "to select manual partitioning.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Press 'OK' to continue."
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
 #~ "Du kan vÀlja ett annat automatiskt partitioneringsalternativ eller klicka "
 #~ "pÄ \"BakÄt\" för att vÀlja manuell partitionering.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Tryck \"OK\" för att fortsÀtta."
N 
 #~ msgid "In progress..."
 #~ msgstr "PÄgÄr..."
N 
 #~ msgid "Installing %s-%s-%s..."
 #~ msgstr "Installerar %s-%s-%s..."
N 
 #~ msgid "Duplicate label"
 #~ msgstr "Dublettetikett"
N 
 #~ msgid "Upgrading %s-%s-%s.\n"
 #~ msgstr "Uppgraderar %s-%s-%s.\n"
N 
 #~ msgid "Installing %s-%s-%s.\n"
 #~ msgstr "Installerar %s-%s-%s.\n"
N 
 #~ msgid "Enter a boot loader password and then confirm it."
 #~ msgstr "Ange ett lösenord till startprogrammet och bekrÀfta det sedan."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The default workstation environment includes our recommendations for new "
 #~ "users, including:\n"
 #~ "\n"
 #~ "\tDesktop shell (GNOME)\n"
 #~ "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
 #~ "\tWeb browser (Mozilla) \n"
 #~ "\tEmail (Evolution)\n"
 #~ "\tInstant messaging\n"
 #~ "\tSound and video applications\n"
 #~ "\tGames\n"
 #~ "\tSoftware Development Tools\n"
 #~ "\tAdministration Tools\n"
 #~ "\n"
 #~ "After installation, additional software can be added or removed using the "
 #~ "'redhat-config-packages' tool.\n"
 #~ "\n"
 #~ "If you are familiar with %s, you may have specific packages you would "
 #~ "like to install or avoid installing. Check the box below to customize "
 #~ "your installation."
 #~ msgstr ""
 #~ "Standardarbetsstationsmiljön innehÄller vÄra rekommendationer för nya "
 #~ "anvÀndare och bland annat:\n"
 #~ "\n"
 #~ "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
 #~ "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
 #~ "\tWebblÀsare (Mozilla) \n"
 #~ "\tE-post (Evolution)\n"
 #~ "\tSnabbmeddelanden\n"
 #~ "\tProgram för ljud och video\n"
 #~ "\tSpel\n"
 #~ "\tProgramutvecklingsverktyg\n"
 #~ "\tAdministrationsverktyg\n"
 #~ "\n"
 #~ "Efter installationen kan ytterligare programvara lÀggas till eller tas "
 #~ "bort genom anvÀndning av verktyget \"redhat-config-packages\".\n"
 #~ "\n"
 #~ "Om du Àr bekant med %s kanske du har vissa specifika paket som du vill "
 #~ "installera eller undvika att installera. Kryssa i rutan nedan för att "
 #~ "anpassa din installation."
N 
 #~ msgid "Personal Desktop Defaults"
 #~ msgstr "Standardalternativ för personligt skrivbord"
N 
 #~ msgid "Install default software packages"
 #~ msgstr "Installera standardprogramvarupaket"
N 
 #~ msgid "Upgrade an existing installation"
 #~ msgstr "Uppgradera en befintlig installation"
N 
 #~ msgid "Upgrade existing installation"
 #~ msgstr "Uppgradera befintlig installation"
N 
 #~ msgid "Firewall Configuration"
 #~ msgstr "BrandvÀggskonfiguration"
N 
 #~ msgid "Select a security level for the system: "
 #~ msgstr "VÀlj en sÀkerhetsnivÄ för systemet: "
N 
 #~ msgid "Hi_gh"
 #~ msgstr "H_ög"
N 
 #~ msgid "_Medium"
 #~ msgstr "_Mellan"
N 
 #~ msgid "Use _default firewall rules"
 #~ msgstr "AnvÀnd _standardbrandvÀggsregler"
N 
 #~ msgid "_Customize"
 #~ msgstr "_Anpassa"
N 
 #~ msgid "Downloading"
 #~ msgstr "HĂ€mtar"
N 
 #~ msgid "Status:"
 #~ msgstr "Status:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Your system will be setup to use the frame buffer driver for the X Window "
 #~ "System. If you do not want to setup the X Window System , choose 'Skip X "
 #~ "Configuration' below."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ditt system kommer att konfigureras för anvÀndning av "
 #~ "rambuffertdrivrutinen för X Window System. Om du inte vill konfigurera X "
 #~ "Window System bör du vÀlja \"Hoppa över konfiguration av X\" nedan."
N 
 #~ msgid "The %s boot loader will be installed on your system."
 #~ msgstr "Startprogrammet %s kommer att installeras pÄ ditt system."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "A firewall protects against unauthorized network intrusions. High "
 #~ "security blocks all incoming accesses. Medium blocks access to system "
 #~ "services (such as telnet or printing), but allows other connections. No "
 #~ "firewall allows all connections and is not recommended. "
 #~ msgstr ""
 #~ "En brandvÀgg skyddar mot otillÄtna nÀtverksinbrott. Hög sÀkerhet "
 #~ "blockerar alla inkommande Ă„tkomster. Mellan blockerar Ă„tkomst av "
 #~ "systemtjÀnster (som exempelvis telnet eller skrivare), men tillÄter andra "
 #~ "anslutningar. Ingen brandvÀgg tillÄter alla anslutningar och "
 #~ "rekommenderas inte. "
N 
 #~ msgid "Security Level:"
 #~ msgstr "SÀkerhetsnivÄ:"
N 
 #~ msgid "High"
 #~ msgstr "Hög"
N 
 #~ msgid "Medium"
 #~ msgstr "Mellan"
N 
 #~ msgid "DHCP"
 #~ msgstr "DHCP"
N 
 #~ msgid "_IP address"
 #~ msgstr "_IP-adress"
N 
 #~ msgid "Description: "
 #~ msgstr "Beskrivning: "
N 
 #~ msgid "Description:"
 #~ msgstr "Beskrivning:"
N 
 #~ msgid "Gateway: "
 #~ msgstr "Gateway: "
N 
 #~ msgid "Custom"
 #~ msgstr "Anpassad"
N 
 #~ msgid "Personal Desktop"
 #~ msgstr "Personligt skrivbord"
N 
 #~ msgid "Server"
 #~ msgstr "Server"
N 
 #~ msgid "Workstation"
 #~ msgstr "Arbetsstation"
N 
 #~ msgid "Loader has already been run. Starting shell."
 #~ msgstr "InlÀsaren har redan körts. Startar skal."
N 
 #~ msgid "Generic"
 #~ msgstr "AllmÀn"
N 
 #~ msgid "DASD partitions can only be deleted with fdasd"
 #~ msgstr "DASD-partitioner kan endast tas bort med fdasd"
N 
 #~ msgid "You must go back and use fdasd to inititalize this partition"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du mÄste gÄ tillbaka och anvÀnda fdasd för att initiera denna partition"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The following are directories which should instead be symbolic link, "
 #~ "which will cause problems with the upgrade. Please return them to their "
 #~ "original state as a symbolic link and restart the upgrade.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Följande Àr kataloger som istÀllet borde vara symboliska lÀnkar, och "
 #~ "dessa kommer att orsaka problem vid uppgraderingen. Var vÀnlig och "
 #~ "ÄterstÀll dem till deras ursprungliga tillstÄnd som symboliska lÀnkar och "
 #~ "starta om uppgraderingen.\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid "Root password accepted."
 #~ msgstr "Rootlösenordet accepterades."
N 
 #~ msgid "Root password is too short."
 #~ msgstr "Rootlösenordet Àr för kort."
N 
 #~ msgid "Root passwords do not match."
 #~ msgstr "Rootlösenorden stÀmmer inte överens."
N 
 #~ msgid "_Accept the current package list"
 #~ msgstr "_Acceptera den nuvarande paketlistan"
N 
 #~ msgid "Perform an upgrade of an existing installation"
 #~ msgstr "Utför en uppgradering av en befintlig installation"
N 
 #~ msgid "Perform a new %s installation"
 #~ msgstr "Utför en nyinstallation av %s"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Choose this option to install your system from scratch. Depending on how "
 #~ "you choose to partition your system the existing data on your drives may "
 #~ "or may not be preserved."
 #~ msgstr ""
 #~ "VÀlj detta alternativ för att installera ditt system frÄn grunden. "
 #~ "Befintlig data pÄ dina hÄrddiskar kommer eller kommer inte bevaras "
 #~ "beroende pÄ hur du vÀljer att partitionera ditt system."
N 
 #~ msgid "_Customize packages to be upgraded"
 #~ msgstr "_VĂ€lj paket att uppgradera"
N 
 #~ msgid "Check for _bad blocks"
 #~ msgstr "Sök efter s_kadade block"
N 
 #~ msgid "_Reset"
 #~ msgstr "_ÅterstĂ€ll"
N 
 #~ msgid "Make _RAID"
 #~ msgstr "Skapa _RAID"
N 
 #~ msgid "Location"
 #~ msgstr "Plats"
N 
 #~ msgid "Use _daylight saving time (US only)"
 #~ msgstr "AnvÀnd _sommartid (endast USA)"
N 
 #~ msgid "UTC Offset"
 #~ msgstr "AvstÄnd till UTC"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "If you created a boot disk to use to boot your %s system, insert it "
 #~ "before you press <Enter> to reboot.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om du skapade en startdiskett för att starta ditt %s-system bör du sÀtta "
 #~ "i denna innan du trycker <Retur> för att starta om.\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid "Use bootp/dhcp"
 #~ msgstr "AnvÀnd bootp/dhcp"
N 
 #~ msgid "Secondary nameserver:"
 #~ msgstr "SekundÀr namnserver:"
N 
 #~ msgid "Tertiary nameserver:"
 #~ msgstr "TertiÀr namnserver:"
N 
 #~ msgid "Point to Point (IP):"
 #~ msgstr "Punkt till punkt (IP):"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The hostname is the name of your computer. If your computer is attached "
 #~ "to a network, this may be assigned by your network administrator."
 #~ msgstr ""
 #~ "VÀrdnamnet Àr din dators namn. Om din dator Àr ansluten till ett nÀtverk "
 #~ "kan din nÀtverksadministratör vara ansvarig för tilldelningen av detta "
 #~ "namn."
N 
 #~ msgid "You must go back and use fdasd to initialize this partition"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du mÄste gÄ tillbaka och anvÀnda fdasd för att initiera denna partition"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "  F1-Help         F3-Edit  F4-Delete  F5-Reset  F12-"
 #~ "OK    "
 #~ msgstr ""
 #~ "   F1-HjĂ€lp      F3-Redigera  F4-Ta bort  F5-ÅterstĂ€ll  F12-"
 #~ "OK   "
N 
 #~ msgid "Ukrainian"
 #~ msgstr "Ukrainska"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.