initscripts (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 00:32:55

Här är uppdateringen av initscripts. Ta gärna en titt. Filen finns även
på http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for initscripts.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.65 2003/08/16 17:26:22 menthos Exp $
 #
 # Varning: Meddelanden bör inte vara längre än ungefär 60 tecken då
 #     de annars inte får plats.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: initscripts\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-02-01 10:19+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-03-16 19:33+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/radiusd:56
N msgid "Reloading RADIUS server: "
N msgstr "Läser om RADIUS-servern: "
N 
 # Om "slave" ska översättas tycker jag att även "master" ska översättas
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:48
 
G msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
G msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:27
N msgid "ipchains and $IPTABLES can not be used together."
N msgstr "ipchains och $IPTABLES kan inte användas tillsammans."
N 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:232
N msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
N msgstr ""
N "Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"
 
 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:62
N msgid "Could not set 802.1Q VLAN parameters."
N msgstr "Kunde inte ställa in parametrar för 802.1Q-VLAN."
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:78
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:158
 msgid ""
 "$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization."
G msgstr ""
G "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte vara närvarande, fördröjer initiering."
N msgstr "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte finnas, fördröjer initiering."
 
 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:163
N msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
N msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:142
N msgid "Applying $IP6TABLES firewall rules: "
N msgstr "Verkställer $IP6TABLES-brandväggsregler: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:76
 msgid "Reloading INN Service: "
G msgstr "Startar INN-tjänsten: "
N msgstr "Läser om INN-tjänsten: "
 
 
G msgid "Starting system logger: "
G msgstr "Startar systemloggaren: "
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:115
N msgid " module directory $PC not found."
N msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."
 
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:339
N msgid "PASSED"
N msgstr "LYCKADES"
 
 
G msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
G msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:103 /etc/rc.d/init.d/iptables:103
N msgid "Setting chains to policy $policy: "
N msgstr "Ställer in kedjor till policyn $policy: "
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/messagebus:30
N msgid "Stopping system message bus: "
N msgstr "Stoppar systemmeddelandebuss: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:300
 
G msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG: "
G msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG: "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:220
 #, c-format
N msgid "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
N msgstr ""
N "Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
N "filsystem..."
 
G msgid "Starting $KIND services: "
G msgstr "Startar $KIND-tjänster: "
 # "användardefinierade" får inte plats på en del ställen, därför
 # används "egendefinierade".
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:103
N msgid "Removing user defined chains:"
N msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"
 
 
G msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:218
N msgid ""
N "Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of "
N "'$tunnelmtu', ignored"
 msgstr ""
G "Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"
N "Varning: konfigurerade MTU:n \"$IPV6TO4_MTU\" för 6till4 överskrider "
N "maxgränsen för \"$tunnelmtu\", ignorerar"
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:71 /etc/rc.d/init.d/iptables:71
N msgid "Flushing firewall rules: "
N msgstr "Tömmer brandväggsregler: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:310
 
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:155
N msgid "Loading additional $IPTABLES modules: "
N msgstr "Läser in ytterligare $IPTABLES-moduler: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:112 /etc/rc.d/init.d/kprop:67
 #: /etc/rc.d/init.d/krb524:66 /etc/rc.d/init.d/syslog:80
 #: /etc/rc.d/init.d/ypbind:109
 
G msgid "Shutting down $prog: "
G msgstr "Stänger ner $prog: "
 #: /etc/rc.d/init.d/sendmail:79
N msgid "Shutting down sm-client: "
N msgstr "Stänger ner sm-client: "
 
G msgid "Applying ip6tables firewall rules: "
G msgstr "Verkställer ip6tables-brandväggsregler: "
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:158
N msgid "Unmounting file systems (retry): "
N msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "
 
 
G msgid "Removing user defined chains:"
G msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:319
N msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
N msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."
 
 
G msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
G msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:571
N msgid "Checking local filesystem quotas: "
N msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/radiusd:45
N msgid "Stopping RADIUS server: "
N msgstr "Stoppar RADIUS-server: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:56
 
G msgid "No Printers Defined"
G msgstr "Inga skrivare är angivna"
G 
G msgid "Setting network parameters: "
G msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "
 #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:117
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
 
 
G msgid "Users cannot control this device."
G msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:751
N msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
N msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/named:75
N msgid "$prog reload"
N msgstr "$prog läses om"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/psacct:18
 
 #: /etc/rc.d/init.d/apmd:76
N msgid "Usage: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N msgstr "Användning: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/keytable:54
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
 #: /etc/rc.d/init.d/network:69
N msgid "Setting network parameters: "
N msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:68
N msgid "Starting NFS quotas: "
N msgstr "Startar NFS-diskkvoter: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:117
 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:351
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:351
N msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
N msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/ups:57
 
G msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload}"
G msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload}"
 #: /etc/rc.d/init.d/amd:93 /etc/rc.d/init.d/sshd:115
N msgid "Reloading $prog:"
N msgstr "Läser om $prog:"
 
 
G msgid " failed; no link present. Check cable?"
G msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"
 #: /etc/rc.d/init.d/syslog:33
N msgid "Starting system logger: "
N msgstr "Startar systemloggaren: "
 
 #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:28
 msgid "Initializing MySQL database: "
G msgstr "Initierar MySQL-databasen: "
N msgstr "Initierar MySQL-databas: "
 
 
G msgid "Shutting down sm-client: "
G msgstr "Stänger ner sm-client: "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:119
N msgid ""
N "Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
N "disabled in kernel"
N msgstr ""
N "Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
N "tillfället inte inaktiverad i kärnan"
 
G msgid "Starting PCMCIA services:"
G msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"
G 
G msgid "Failed to load module: isicom"
G msgstr "Kunde inte läsa in modul: isocom"
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:197
N msgid "Saving firewall rules to $IPTABLES_DATA: "
N msgstr "Sparar brandväggsregler till $IPTABLES_DATA: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/nfslock:129
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"
 
 
G msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
G msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-routes:5
N msgid "usage: ifup-routes <net-device> [<nickname>]"
N msgstr "användning: ifup-routes <nätverksenhet> [<kortnamn>]"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:115
N msgid "Syncing hardware clock to system time"
N msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"
 
 
G msgid "Usage: ifup <device name>"
G msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"
 #: /etc/rc.d/init.d/syslog:37
N msgid "Starting kernel logger: "
N msgstr "Startar kärnloggaren: "
 
 
G msgid "Checking local filesystem quotas: "
G msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "
 #: /etc/rc.d/init.d/autofs:237 /etc/rc.d/init.d/sshd:97
N msgid "Starting $prog:"
N msgstr "Startar $prog:"
 
 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:103
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:120
N msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
N msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:22
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:30
N msgid "Usage: ifup <device name>"
N msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:185
 
G msgid "Enabling local filesystem quotas: "
G msgstr "Aktiverar kvoter för lokala filsystem: "
G 
G msgid "Stopping routed (RIP) services: "
G msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:234
N msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
N msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"
 
 
G msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
G msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
 #: /etc/rc.d/init.d/sshd:66
N msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
N msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/bgpd:33 /etc/rc.d/init.d/bluetooth:52
 #: /etc/rc.d/init.d/dhcpd:38 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:45
 #: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:43 /etc/rc.d/init.d/gkrellmd:31
 #: /etc/rc.d/init.d/irda:31 /etc/rc.d/init.d/ntpd:118
 #: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:33 /etc/rc.d/init.d/ospfd:34
 #: /etc/rc.d/init.d/ripd:33 /etc/rc.d/init.d/ripngd:33
 #: /etc/rc.d/init.d/sendmail:73 /etc/rc.d/init.d/vncserver:42
 #: /etc/rc.d/init.d/vsftpd:54 /etc/rc.d/init.d/xfs:71
 #: /etc/rc.d/init.d/zebra:31
N msgid "Shutting down $prog: "
N msgstr "Stänger ner $prog: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:160
 
G msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
G msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:174
N msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 
 
G msgid "Networking not configured - exiting"
G msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-aliases:7
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipx:7
N msgid "usage: $0 <net-device>"
N msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"
 
 
G msgid "$base shutdown"
G msgstr "nerstängning av $base"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:300
N msgid "${base} dead but pid file exists"
N msgstr "${base} är död men pid-fil finns"
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/psacct:36
N msgid "Process accounting is enabled."
N msgstr "Processbokföring är aktiverad."
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:234
 
 #: /etc/rc.d/init.d/kudzu:84
N msgid "${base} has run"
N msgstr "${base} har kört"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:72
 
G msgid "Initializing USB controller ($alias): "
G msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:29
N msgid "$0: configuration for ${1} not found."
N msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:197
N msgid "Saving firewall rules to $IP6TABLES_DATA: "
N msgstr "Sparar brandväggsregler till $IP6TABLES_DATA: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/innd:26
 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:155
N msgid "Loading additional $IP6TABLES modules: "
N msgstr "Läser in ytterligare $IP6TABLES-moduler: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/privoxy:221
 
G msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
G msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:575
N msgid "Enabling local filesystem quotas: "
N msgstr "Aktiverar kvoter för lokala filsystem: "
 
 
G msgid "Please stand by while rebooting the system..."
G msgstr "Var vänlig vänta medan systemet startas om..."
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:51
N msgid "Usage: $0 {start}"
N msgstr "Användning: $0 {start}"
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/nfs:130
N msgid "Shutting down NFS quotas: "
N msgstr "Stänger ner NFS-diskkvoter: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:88 /etc/rc.d/init.d/functions:116
 
 #: /etc/rc.d/init.d/pand:26
N msgid "Starting pand: "
N msgstr "Startar pand: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:306
 
 #: /etc/rc.d/init.d/cups:114
N msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
N msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:135 /etc/rc.d/init.d/netfs:55
 
G msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel."
G msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan."
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:22
N msgid "/sbin/$IP6TABLES does not exist."
N msgstr "/sbin/$IP6TABLES finns inte."
 
 
G msgid "Usage: $0 {start}"
G msgstr "Användning: $0 {start}"
 #: /etc/rc.d/init.d/halt:39
N msgid "Please stand by while rebooting the system..."
N msgstr "Var vänlig vänta medan systemet startas om..."
 
 
G msgid " module directory $PC not found."
G msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:22
N msgid "/sbin/$IPTABLES does not exist."
N msgstr "/sbin/$IPTABLES finns inte."
 
G msgid "PASSED"
G msgstr "LYCKADES"
 #: /etc/rc.d/init.d/crond:78 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:76
 #: /etc/rc.d/init.d/saslauthd:68 /etc/rc.d/init.d/squid:160
N msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
 
 
G msgid "$prog reload"
G msgstr "$prog läses om"
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:176
N msgid "Unloading $IPTABLES modules: "
N msgstr "Glömmer $IPTABLES-moduler: "
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/smb:46 /etc/rc.d/init.d/smb:51 /etc/rc.d/init.d/winbind:40
N msgid "Starting $KIND services: "
N msgstr "Startar $KIND-tjänster: "
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:151
 
G msgid "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
G msgstr ""
G "Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
G "filsystem..."
 #: /etc/rc.d/init.d/iptables:142
N msgid "Applying $IPTABLES firewall rules: "
N msgstr "Verkställer $IPTABLES-brandväggsregler: "
 
 
G msgid "Reloading $prog:"
G msgstr "Läser om $prog:"
 #: /etc/rc.d/init.d/isicom:30
N msgid "Failed to load module: isicom"
N msgstr "Kunde inte läsa in modul: isocom"
 
 
G msgid "${base} dead but pid file exists"
G msgstr "${base} är död men pid-fil finns"
 #: /etc/rc.d/init.d/functions:206 /etc/rc.d/init.d/functions:217
N msgid "$base shutdown"
N msgstr "nerstängning av $base"
 
G msgid "Process accounting is enabled."
G msgstr "Processbokföring är aktiverad."
 #: /etc/rc.d/init.d/messagebus:22
N msgid "Starting system message bus: "
N msgstr "Startar systemmeddelandebuss: "
 
G msgid "$0: configuration for ${1} not found."
G msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:178
N msgid "Initializing USB controller ($alias): "
N msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "
 
 
G msgid "Usage: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
G msgstr "Användning: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-sit:46
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:59
N msgid ""
N "Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
N "restart (IPv6) networking"
N msgstr ""
N "Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och "
N "starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"
 
 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:31
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:41
N msgid "Users cannot control this device."
N msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."
N 
 #: /etc/rc.d/rc.sysinit:693
 
G msgid ""
G "Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
G "restart (IPv6) networking"
G msgstr ""
G "Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och "
G "starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"
 #: /etc/rc.d/init.d/isicom:63
N msgid "Usage: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N msgstr "Användning: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:176
N msgid "Unloading $IP6TABLES modules: "
N msgstr "Glömmer $IP6TABLES-moduler: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/pand:35
N msgid "Shutting down pand: "
N msgstr "Stänger ner pand: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/firstboot:41
 
G msgid "nN"
G msgstr "nN"
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:65
N msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE}"
N msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan för enheten ${DEVICE}"
 
 
G msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
G msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""
 #: /etc/rc.d/init.d/radiusd:37
N msgid "Starting RADIUS server: "
N msgstr "Startar RADIUS-server: "
 
 
G msgid "Syncing hardware clock to system time"
G msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"
 #: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:86
N msgid "Starting PCMCIA services:"
N msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"
N 
 #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:236
N msgid " failed; no link present. Check cable?"
N msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"
 
 
G msgid "cC"
G msgstr "fFcC"
 #: /etc/rc.d/init.d/routed:41
N msgid "Stopping routed (RIP) services: "
N msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "
 
 
G msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
G msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "
 #: /etc/rc.d/init.d/keytable:72 /etc/rc.d/init.d/netfs:152
 #: /etc/rc.d/init.d/network:228
N msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
N msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
 
G msgid "usage: $0 <net-device>"
G msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"
 #: /etc/rc.d/init.d/portmap:29
N msgid "Networking not configured - exiting"
N msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/network:89
N msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel."
N msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan."
 
 
 #: /etc/rc.d/init.d/acpid:28
N msgid "Starting acpi daemon: "
N msgstr "Startar acpi-demonen: "
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:38
 
 #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:27
N msgid "ipchains and $IP6TABLES can not be used together."
N msgstr "ipchains och $IP6TABLES kan inte användas tillsammans."
N 
 #: /etc/rc.d/init.d/netfs:141

# Swedish messages for initscripts.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.65 2003/08/16 17:26:22 menthos Exp $
#
# Varning: Meddelanden bör inte vara längre än ungefär 60 tecken då
#     de annars inte får plats.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: initscripts\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-16 19:33+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# Går detta att översätta?
#: /etc/rc.d/init.d/functions:441
msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "

#: /etc/rc.d/init.d/radiusd:56
msgid "Reloading RADIUS server: "
msgstr "Läser om RADIUS-servern: "

# Om "slave" ska översättas tycker jag att även "master" ska översättas
#: /etc/rc.d/init.d/ups:48
msgid "Starting UPS monitor (slave): "
msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:510
msgid "Checking filesystems"
msgstr "Kontrollerar filsystem"

#: /etc/rc.d/init.d/crond:51
msgid "Reloading cron daemon configuration: "
msgstr "Läser om konfiguration av cron-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:27
msgid "ipchains and $IPTABLES can not be used together."
msgstr "ipchains och $IPTABLES kan inte användas tillsammans."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:232
msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
msgstr ""
"Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"

#: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:31
msgid "Stopping YP map server: "
msgstr "Stoppar YP-mappningsservern: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:62
msgid "Could not set 802.1Q VLAN parameters."
msgstr "Kunde inte ställa in parametrar för 802.1Q-VLAN."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:78
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:158
msgid ""
"$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization."
msgstr "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte finnas, fördröjer initiering."

#: /etc/rc.d/init.d/amd:96 /etc/rc.d/init.d/autofs:312
#: /etc/rc.d/init.d/bgpd:56 /etc/rc.d/init.d/gkrellmd:54
#: /etc/rc.d/init.d/irda:69 /etc/rc.d/init.d/ospfd:57 /etc/rc.d/init.d/ripd:56
#: /etc/rc.d/init.d/ripngd:56 /etc/rc.d/init.d/sshd:151
#: /etc/rc.d/init.d/zebra:54
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:299
msgid "Start $x"
msgstr "Starta $x"

#: /etc/rc.d/init.d/gpm:21
msgid "Starting console mouse services: "
msgstr "Startar konsollmustjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/ntpd:62
msgid "$prog: Opening firewall for input from $server port 123"
msgstr "$prog: √Ėppnar brandv√§gg f√∂r indata fr√•n $server port 123"

#: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:38
msgid "Starting Red Hat Network Daemon: "
msgstr "Startar Red Hat Network-demonen: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:163
msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:142
msgid "Applying $IP6TABLES firewall rules: "
msgstr "Verkställer $IP6TABLES-brandväggsregler: "

#: /etc/rc.d/init.d/innd:76
msgid "Reloading INN Service: "
msgstr "Läser om INN-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/firstboot:39
msgid "X is not configured. Running redhat-config-xfree86"
msgstr "X är inte konfigurerat. Kör redhat-config-xfree86"

#: /etc/rc.d/init.d/ups:68
msgid "Shutting down $MODEL: "
msgstr "Stänger ner $MODEL: "

#: /etc/rc.d/init.d/httpd:107
msgid ""
"Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
"graceful|help|configtest}"
msgstr ""
"Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
"graceful|help|configtest}"

#: /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:40
msgid "Starting YP passwd service: "
msgstr "Startar YP-lösenordstjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:97
msgid "Starting ${NAME} service: "
msgstr "Startar ${NAME}-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:234
msgid "Usage: pidfileofproc {program}"
msgstr "Användning: pidfileofproc {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:36
msgid "vncserver start"
msgstr "uppstart av vncserver"

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:115
msgid " module directory $PC not found."
msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:254 /etc/rc.d/init.d/nscd:67
#: /etc/rc.d/init.d/nscd:69
msgid "$prog shutdown"
msgstr "$prog stängs av"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:50
msgid "Generating SSH2 RSA host key: "
msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH2: "

#: /etc/rc.d/init.d/routed:30
msgid "Starting routed (RIP) services: "
msgstr "Startar routed-tjänster (RIP): "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:339
msgid "PASSED"
msgstr "LYCKADES"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:33
msgid "Starting INND system: "
msgstr "Startar INND-systemet: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:133 /etc/rc.d/init.d/netfs:53
msgid "Unmounting loopback filesystems (retry):"
msgstr "Avmonterar loopback-filsystem (återförsök):"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:245 /etc/rc.d/init.d/iptables:245
msgid "Table: $table"
msgstr "Tabell: $table"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:121
msgid "Configured SMB mountpoints: "
msgstr "Konfigurerade SMB-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:121
msgid " cardmgr is already running."
msgstr " cardmgr kör redan."

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:140
msgid "Initializing database: "
msgstr "Initierar databas: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:64
msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
msgstr "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte giltig"

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:133
msgid "Shutting down PCMCIA services:"
msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:103 /etc/rc.d/init.d/iptables:103
msgid "Setting chains to policy $policy: "
msgstr "Ställer in kedjor till policyn $policy: "

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:206
msgid "Starting $PRIVOXY_PRG: "
msgstr "Startar $PRIVOXY_PRG: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:161 /etc/rc.d/init.d/nfslock:119
msgid "restart"
msgstr "omstart"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:59
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:149
msgid "Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
msgstr ""
"Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar."

#: /etc/rc.d/init.d/messagebus:30
msgid "Stopping system message bus: "
msgstr "Stoppar systemmeddelandebuss: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:300
msgid "Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
msgstr "Fel, någon annan värd använder redan adressen ${IPADDR}."

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:51
msgid "Assigning devices: "
msgstr "Tilldelar enheter: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:125
msgid "Configured NCP mountpoints: "
msgstr "Konfigurerade NCP-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:268
msgid "Usage: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|top}"
msgstr ""
"Användning: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|top}"

#: /etc/rc.d/init.d/apmd:26
msgid "Starting up APM daemon: "
msgstr "Startar APM-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:282 /etc/rc.d/init.d/iptables:282
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:328
msgid "FAILED"
msgstr "MISSLYCKADES"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:220
#, c-format
msgid "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
msgstr ""
"Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
"filsystem..."

# "användardefinierade" får inte plats på en del ställen, därför
# används "egendefinierade".
#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:103
msgid "Removing user defined chains:"
msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:52 /etc/rc.d/init.d/vncserver:53
msgid "vncserver shutdown"
msgstr "vncserver stängs av"

#: /etc/rc.d/init.d/rwhod:32
msgid "Stopping rwho services: "
msgstr "Stoppar rwho-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:166
msgid "cardmgr is stopped"
msgstr "cardmgr är stoppad"

#: /etc/rc.d/init.d/acpid:80 /etc/rc.d/init.d/messagebus:71
#: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:82 /etc/rc.d/init.d/snmpd:86
#: /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:74 /etc/rc.d/init.d/xinetd:117
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:57
msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
msgstr "Tömmer nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:73 /etc/rc.d/init.d/rstatd:63
#: /etc/rc.d/init.d/rusersd:66 /etc/rc.d/init.d/rwalld:64
#: /etc/rc.d/init.d/rwhod:63
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:225
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:235
msgid "error in ifcfg-${parent_device}: files"
msgstr "fel i ifcfg-${parent_device}:-filer"

# firmware = fast program
# http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a113
#
#: /etc/rc.d/init.d/isicom:27
msgid "Failed to load firmware."
msgstr "Misslyckades med att läsa in fast program."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:218
msgid ""
"Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of "
"'$tunnelmtu', ignored"
msgstr ""
"Varning: konfigurerade MTU:n \"$IPV6TO4_MTU\" för 6till4 överskrider "
"maxgränsen för \"$tunnelmtu\", ignorerar"

#: /etc/rc.d/init.d/network:201
msgid "Disabling IPv4 automatic defragmentation: "
msgstr "Inaktiverar automatisk IPv4-defragmentering: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:53
msgid "\t\tWelcome to "
msgstr "\t\tVälkommen till "

#: /etc/rc.d/init.d/rstatd:31
msgid "Stopping rstat services: "
msgstr "Stoppar rstat-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:43 /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:46
msgid "mdadm"
msgstr "mdadm"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:71 /etc/rc.d/init.d/iptables:71
msgid "Flushing firewall rules: "
msgstr "Tömmer brandväggsregler: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:310
msgid "error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't agree"
msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START och IPADDR_END stämmer inte överens"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:72
msgid "Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first"
msgstr "Enheten \"$DEVICE\" är redan uppe, stäng ner först"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:254
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:256
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:258
msgid " done."
msgstr " färdig."

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:155
msgid "Loading additional $IPTABLES modules: "
msgstr "Läser in ytterligare $IPTABLES-moduler: "

#: /etc/rc.d/init.d/innd:112 /etc/rc.d/init.d/kprop:67
#: /etc/rc.d/init.d/krb524:66 /etc/rc.d/init.d/syslog:80
#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:109
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/isicom:16
msgid "Loading PLX (isicom) modules... "
msgstr "Läser in PLX-moduler (isocom)... "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:123
msgid "Shutting down NFS mountd: "
msgstr "Stänger ner NFS mountd: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:189
msgid "On the next boot fsck will be forced."
msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att tvingas köra."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:43
msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
msgstr "$0: anropa mig som \"halt\" eller \"reboot\"!"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:350
msgid "WARNING"
msgstr "VARNING"

#: /etc/rc.d/init.d/network:87
msgid "Setting 802.1Q VLAN parameters: "
msgstr "Ställer in parametrar för 802.1Q-VLAN: "

#: /etc/rc.d/init.d/named:110
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:124
msgid ""
"An old version of the database format was found.\n"
"You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\n"
"See $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information."
msgstr ""
"En gammal version av databasformatet hittades.\n"
"Du måste upgradera dataformatet innan du kan använda PostgreSQL.\n"
"Se $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist för mer information."

#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:79
msgid "Shutting down sm-client: "
msgstr "Stänger ner sm-client: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:158
msgid "Unmounting file systems (retry): "
msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:314
msgid "error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END"
msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START är större än IPADDR_END"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:319
msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."

#: /etc/rc.d/init.d/atalk:91 /etc/rc.d/init.d/isdn:261
#: /etc/rc.d/init.d/ldap:115
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:59
msgid "Sending all processes the TERM signal..."
msgstr "Skickar signalen TERM till alla processer..."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:124
msgid "INFO   "
msgstr "INFO   "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:77
msgid "Unmounting network block filesystems (retry): "
msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem (återförsök): "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:274 /etc/rc.d/rc.sysinit:483 /etc/rc.d/rc.sysinit:532
msgid "*** Dropping you to a shell; the system will reboot"
msgstr "*** Släpper dig i ett skal; systemet kommer att startas om"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:281
msgid "Checking for changes to /etc/auto.master ...."
msgstr "Letar efter ändringar i /etc/auto.master..."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:571
msgid "Checking local filesystem quotas: "
msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:305 /etc/rc.d/rc.sysinit:565
msgid "Converting old group quota files: "
msgstr "Konverterar gamla filer för gruppkvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:57
msgid "Hardware configuration timed out."
msgstr "Hårdvarukonfigurationen gjorde time-out."

#: /etc/rc.d/init.d/radiusd:45
msgid "Stopping RADIUS server: "
msgstr "Stoppar RADIUS-server: "

#: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:56
msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:41
msgid "Mounting other filesystems: "
msgstr "Monterar andra filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:117
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:99
msgid "Unmounting NFS filesystems: "
msgstr "Avmonterar NFS-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:126
msgid "Shutting down NFS daemon: "
msgstr "Stänger ner NFS-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:111
msgid "Unmounting NCP filesystems: "
msgstr "Avmonterar NCP-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/network:216
msgid "Configured devices:"
msgstr "Konfigurerade enheter:"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:59
msgid "Stopping INNFeed service: "
msgstr "Stoppar INNFeed-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:102
msgid "Flushing all chains:"
msgstr "Tömmer alla kedjor:"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:44
msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE does not exist"
msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE finns inte"

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:34
msgid "Loading system font: "
msgstr "Läser in systemtypsnitt: "

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:149 /etc/rc.d/init.d/isdn:151
msgid "Loading Firmware"
msgstr "Läser in fast program"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:185 /etc/rc.d/init.d/smb:113
#: /etc/rc.d/init.d/winbind:96
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/atalk:23
msgid "Starting AppleTalk services: "
msgstr "Startar AppleTalk-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:139 /etc/rc.d/init.d/netfs:59
msgid "Detaching loopback device $dev: "
msgstr "Kopplar från loopback-enheten $dev: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:79
msgid "Unmounting network block filesystems: "
msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:751
msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:94
msgid "Configuring kernel parameters: "
msgstr "Konfigurerar parametrar till kärnan: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:79
msgid "ifup-ppp for ${DEVNAME} exiting"
msgstr "ifup-ppp för ${DEVNAME} avslutar"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:33
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:45
msgid "ifup-sl for $DEVICE exiting"
msgstr "ifup-sl för $DEVICE avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:94
msgid "Usage: $0 {start|stop}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop}"

#: /etc/rc.d/init.d/mars-nwe:32
msgid "Stopping NetWare emulator-server: "
msgstr "Stoppar NetWare-emulator-server: "

#: /etc/rc.d/init.d/random:43
msgid "The random data source exists"
msgstr "Slumpdatakällan finns"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:189
msgid "Mounting USB filesystem: "
msgstr "Monterar USB-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:486
msgid "(RAID Repair)"
msgstr "(RAID-reparation)"

#: /etc/rc.d/init.d/cups:97 /etc/rc.d/init.d/httpd:70 /etc/rc.d/init.d/lisa:61
#: /etc/rc.d/init.d/named:73 /etc/rc.d/init.d/snmpd:48 /etc/rc.d/init.d/xfs:85
msgid "Reloading $prog: "
msgstr "Läser om $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/named:75
msgid "$prog reload"
msgstr "$prog läses om"

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:18
msgid "Starting process accounting: "
msgstr "Startar processbokföring: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:22
msgid "Starting YP map server: "
msgstr "Startar YP-mappningsservern: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:552
msgid "Mounting local filesystems: "
msgstr "Monterar lokala filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:70
msgid "Shutting down NIS services: "
msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/apmd:76
msgid "Usage: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:54
msgid "No status available for this package"
msgstr "Det finns ingen status tillgänglig för detta paket"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:151
msgid "Loading default keymap ($KEYTABLE): "
msgstr "Läser in standardtangentbordslayouten ($KEYTABLE): "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:349
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:349
msgid ""
"Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using "
"encapsulation 'syncppp'"
msgstr ""
"Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med inkapslingen "
"\"syncppp\""

#: /etc/rc.d/init.d/gpm:25 /etc/rc.d/init.d/gpm:30
msgid "(no mouse is configured)"
msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:22
msgid "iSCSI daemon already running"
msgstr "iSCSI-demonen kör redan"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:95
msgid "ERROR: [ipv6_log] Loglevel isn't valid '$level' (arg 2)"
msgstr "FEL: [ipv6_log] Loggnivån är inte giltig \"$level\" (arg 2)"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:102
msgid ""
"Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently "
"enabled in kernel"
msgstr ""
"Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte "
"aktiverad i kärnan för tillfället"

#: /etc/rc.d/init.d/network:69
msgid "Setting network parameters: "
msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:127
msgid "NOTICE  "
msgstr "OBS   "

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:277
msgid "$prog not running"
msgstr "$prog kör inte"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:58
msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
msgstr "Tar bort nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:28 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:35
msgid "   rawdevices are now located in the directory /dev/raw/ "
msgstr "   råa enheter finns nu i katalogen /dev/raw/ "

#: /etc/rc.d/init.d/apmd:36
msgid "Shutting down APM daemon: "
msgstr "Stänger ner APM-demonen: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:260
msgid " failed."
msgstr " misslyckades."

#: /etc/rc.d/init.d/functions:151
msgid "$base startup"
msgstr "uppstart av $base"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:121
msgid "CRITICAL "
msgstr "KRITISKT "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:68
msgid "Starting NFS quotas: "
msgstr "Startar NFS-diskkvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:117
msgid "Configured NFS mountpoints: "
msgstr "Konfigurerade NFS-monteringspunkter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:78
msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} does not exist"
msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} finns inte"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:273 /etc/rc.d/rc.sysinit:531
msgid "*** An error occurred during the file system check."
msgstr "*** Ett fel inträffade under filsystemskontrollen."

#: /etc/rc.d/init.d/xfs:123
msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp:351
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-isdn:351
msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""

#: /etc/rc.d/init.d/ups:57
msgid "Stopping UPS monitor: "
msgstr "Stoppar UPS-övervakare: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:68
msgid "PCIC module not defined in startup options!"
msgstr "PCIC-modulen är inte angiven i uppstartsalternativen!"

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:47
msgid "Shutting down system logger: "
msgstr "Stänger ner systemloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:284
msgid "Usage: status {program}"
msgstr "Användning: status {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/netdump:171
msgid "disabling netdump"
msgstr "inaktiverar netdump"

#: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:73
msgid "$0: reading microcode status is not yet supported"
msgstr "$0: läsning av mikrokodsstatus stöds inte än"

#: /etc/rc.d/init.d/amd:93 /etc/rc.d/init.d/sshd:115
msgid "Reloading $prog:"
msgstr "Läser om $prog:"

#: /etc/rc.d/init.d/ups:34
msgid "Starting $MODEL: "
msgstr "Startar $MODEL: "

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:183
msgid "Shutting down $prog"
msgstr "Stänger ner $prog"

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:163
msgid "cardmgr (pid $pid) is running..."
msgstr "cardmgr (pid $pid) kör..."

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:33
msgid "Starting system logger: "
msgstr "Startar systemloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:28
msgid "Initializing MySQL database: "
msgstr "Initierar MySQL-databas: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:19
msgid "Could not find /etc/iscsi.conf!"
msgstr "Kunde inte hitta /etc/iscsi.conf!"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:119
msgid ""
"Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
"disabled in kernel"
msgstr ""
"Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
"tillfället inte inaktiverad i kärnan"

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:197
msgid "Saving firewall rules to $IPTABLES_DATA: "
msgstr "Sparar brandväggsregler till $IPTABLES_DATA: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:129
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:61
msgid "Sending all processes the KILL signal..."
msgstr "Skickar signalen KILL till alla processer..."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:318
msgid "Setting up ISA PNP devices: "
msgstr "Ställer in ISA PNP-enheter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-routes:5
msgid "usage: ifup-routes <net-device> [<nickname>]"
msgstr "användning: ifup-routes <nätverksenhet> [<kortnamn>]"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:115
msgid "Syncing hardware clock to system time"
msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:429
msgid "Starting up RAID devices: "
msgstr "Startar upp RAID-enheter: "

#: /etc/rc.d/init.d/anacron:56 /etc/rc.d/init.d/atd:80
#: /etc/rc.d/init.d/canna:62 /etc/rc.d/init.d/dhcpd:71
#: /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:78 /etc/rc.d/init.d/gpm:86
#: /etc/rc.d/init.d/ntpd:151 /etc/rc.d/init.d/sendmail:114
#: /etc/rc.d/init.d/ups:102 /etc/rc.d/init.d/vncserver:82
#: /etc/rc.d/init.d/vsftpd:87
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/network:191
msgid "Shutting down loopback interface: "
msgstr "Stänger ner loopback-gränssnittet: "

#: /etc/rc.d/init.d/dovecot:63 /etc/rc.d/init.d/pxe:65
msgid "Usage: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
msgstr "Användning: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:37
msgid "Starting kernel logger: "
msgstr "Startar kärnloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:49
msgid "Stopping YP passwd service: "
msgstr "Stoppar YP-lösenordstjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:212
msgid "Configured Mount Points:"
msgstr "Konfigurerade monteringspunkter:"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:237 /etc/rc.d/init.d/sshd:97
msgid "Starting $prog:"
msgstr "Startar $prog:"

#: /etc/rc.d/init.d/single:44
msgid "Telling INIT to go to single user mode."
msgstr "Säger till INIT att gå till enanvändarläge."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:103
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:120
msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:22
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:30
msgid "Usage: ifup <device name>"
msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:185
msgid "$message"
msgstr "$message"

#: /etc/rc.d/init.d/ntpd:77
msgid "$prog: Synchronizing with time server: "
msgstr "$prog: Synkroniserar med tidsservern: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:301 /etc/rc.d/rc.sysinit:560
msgid "Converting old user quota files: "
msgstr "Konverterar gamla filer för användarkvota: "

#: /etc/rc.d/init.d/vsftpd:38
msgid "Starting $prog for $site: "
msgstr "Startar $prog för $site: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:234
msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"

#: /etc/rc.d/init.d/bluetooth:86 /etc/rc.d/init.d/pand:62
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/aep1000:56 /etc/rc.d/init.d/amd:30
#: /etc/rc.d/init.d/anacron:15 /etc/rc.d/init.d/arpwatch:28
#: /etc/rc.d/init.d/atd:29 /etc/rc.d/init.d/bgpd:26
#: /etc/rc.d/init.d/bluetooth:34 /etc/rc.d/init.d/bootparamd:29
#: /etc/rc.d/init.d/canna:27 /etc/rc.d/init.d/crond:24
#: /etc/rc.d/init.d/cups:57 /etc/rc.d/init.d/dhcpd:28
#: /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:33 /etc/rc.d/init.d/dovecot:21
#: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:32 /etc/rc.d/init.d/gkrellmd:24
#: /etc/rc.d/init.d/httpd:54 /etc/rc.d/init.d/identd:48
#: /etc/rc.d/init.d/irda:23 /etc/rc.d/init.d/irqbalance:46
#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:40 /etc/rc.d/init.d/kprop:30
#: /etc/rc.d/init.d/krb524:30 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:30
#: /etc/rc.d/init.d/ldap:38 /etc/rc.d/init.d/ldap:50 /etc/rc.d/init.d/lisa:35
#: /etc/rc.d/init.d/mdmonitor:37 /etc/rc.d/init.d/mysqld:40
#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:42 /etc/rc.d/init.d/named:36
#: /etc/rc.d/init.d/nscd:49 /etc/rc.d/init.d/ntpd:91
#: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:26 /etc/rc.d/init.d/ospfd:27
#: /etc/rc.d/init.d/portmap:45 /etc/rc.d/init.d/pxe:23
#: /etc/rc.d/init.d/radvd:38 /etc/rc.d/init.d/rarpd:22
#: /etc/rc.d/init.d/ripd:26 /etc/rc.d/init.d/ripngd:26
#: /etc/rc.d/init.d/rwalld:24 /etc/rc.d/init.d/saslauthd:29
#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:40 /etc/rc.d/init.d/snmpd:20
#: /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:21 /etc/rc.d/init.d/squid:60
#: /etc/rc.d/init.d/ups:39 /etc/rc.d/init.d/vncserver:22
#: /etc/rc.d/init.d/xfs:59 /etc/rc.d/init.d/xinetd:44
#: /etc/rc.d/init.d/zebra:24
msgid "Starting $prog: "
msgstr "Startar $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:309 /etc/rc.d/init.d/kudzu:87
msgid "${base} is stopped"
msgstr "${base} är stoppad"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:110
#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions:41
msgid "Missing config file $PARENTCONFIG."
msgstr "Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas."

#: /etc/rc.d/init.d/identd:40
msgid "Generating ident key: "
msgstr "Genererar ident-nyckel: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:281
msgid "Error occured while calculating the IPv6to4 prefix"
msgstr "Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet"

#: /etc/rc.d/init.d/firstboot:30
msgid "Running system reconfiguration tool"
msgstr "Kör systemomkonfigurationsverktyg"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:70 /etc/rc.d/init.d/sshd:73
msgid "DSA key generation"
msgstr "DSA-nyckelgenerering"

#: /etc/rc.d/init.d/ypserv:44
msgid "Stopping YP server services: "
msgstr "Stoppar YP-servertjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:54 /etc/rc.d/init.d/sshd:57
msgid "RSA key generation"
msgstr "RSA-nyckelgenerering"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:187
msgid "On the next boot fsck will be skipped."
msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att hoppas över."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:121
msgid "Turning off quotas: "
msgstr "Stänger av diskkvoter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:291
msgid "Failed to bring up ${DEVICE}."
msgstr "Misslyckades med att sätta igång ${DEVICE}."

#: /etc/rc.d/init.d/halt:69
msgid "Saving mixer settings"
msgstr "Sparar mixerinställningar"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:36
msgid "Mounting NFS filesystems: "
msgstr "Monterar NFS-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:65
msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:66
msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:166
msgid "Postmaster already running."
msgstr "Postmaster kör redan."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sl:32
msgid "/usr/sbin/dip does not exist or is not executable"
msgstr "/usr/sbin/dip finns inte eller är inte körbar"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:608
msgid "Resetting hostname ${HOSTNAME}: "
msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:110
msgid "Unmounting SMB filesystems: "
msgstr "Avmonterar SMB-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/bgpd:33 /etc/rc.d/init.d/bluetooth:52
#: /etc/rc.d/init.d/dhcpd:38 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay:45
#: /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:43 /etc/rc.d/init.d/gkrellmd:31
#: /etc/rc.d/init.d/irda:31 /etc/rc.d/init.d/ntpd:118
#: /etc/rc.d/init.d/ospf6d:33 /etc/rc.d/init.d/ospfd:34
#: /etc/rc.d/init.d/ripd:33 /etc/rc.d/init.d/ripngd:33
#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:73 /etc/rc.d/init.d/vncserver:42
#: /etc/rc.d/init.d/vsftpd:54 /etc/rc.d/init.d/xfs:71
#: /etc/rc.d/init.d/zebra:31
msgid "Shutting down $prog: "
msgstr "Stänger ner $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:160
msgid "Unmounting file systems: "
msgstr "Avmonterar filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:196
msgid "Initializing USB keyboard: "
msgstr "Initierar USB-tangentbord: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:159
msgid "Usage: killproc {program} [signal]"
msgstr "Användning: killproc {program} [signal]"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:174
msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:58
msgid "Run '/usr/sbin/kudzu' from the command line to re-detect."
msgstr "Kör \"/usr/sbin/kudzu\" från kommandoraden för att leta på nytt."

#: /etc/rc.d/init.d/radvd:68
msgid "Usage: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:67
msgid "usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]\n"
msgstr "användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]\n"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:32
msgid "ERROR: [ipv6_log] Missing 'message' (arg 1)"
msgstr "FEL: [ipv6_log] \"message\" saknas (arg 1)"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-aliases:7
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipx:7
msgid "usage: $0 <net-device>"
msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:76 /etc/rc.d/init.d/ipchains:77
msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy"
msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:156
msgid "Loading default keymap"
msgstr "Läser in standardtangentbordslayout"

#: /etc/rc.d/init.d/random:36
msgid "Saving random seed: "
msgstr "Sparar slumpfrö: "

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:122 /etc/rc.d/init.d/isdn:125
msgid "Loading ISDN modules"
msgstr "Läser in ISDN-moduler"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:152
msgid "ERROR: [ipv6_log] Cannot log to channel '$channel'"
msgstr "FEL: [ipv6_log] Kan inte logga till kanalen \"$channel\""

#: /etc/rc.d/init.d/network:72
msgid "Bringing up loopback interface: "
msgstr "Sätter igång loopback-gränssnittet: "

#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:54 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:44
msgid "Reopening $prog log file: "
msgstr "Återöppnar loggfil för $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:200
msgid "Can't find $PRIVOXY_CONF, exit."
msgstr "Kan inte hitta $PRIVOXY_CONF, avsluta."

#: /etc/rc.d/init.d/functions:300
msgid "${base} dead but pid file exists"
msgstr "${base} är död men pid-fil finns"

#: /etc/rc.d/init.d/smb:81 /etc/rc.d/init.d/winbind:65
msgid "Reloading smb.conf file: "
msgstr "Läser om smb.conf-filen: "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:107
msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG: "
msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:275 /etc/rc.d/rc.sysinit:484 /etc/rc.d/rc.sysinit:533
msgid "*** when you leave the shell."
msgstr "*** när du lämnar skalet."

#: /etc/rc.d/init.d/sendmail:58
msgid "Starting sm-client: "
msgstr "Startar sm-client: "

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:36
msgid "Process accounting is enabled."
msgstr "Processbokföring är aktiverad."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:234
msgid "Determining IP information for ${DEVICE}..."
msgstr "Bestämmer IP-information för ${DEVICE}..."

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:188
msgid "Stopping ${NAME} service: "
msgstr "Stoppar ${NAME}-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/lisa:87
msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|status|condrestart}"
msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|status|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:95
msgid "Changing target policies to DENY: "
msgstr "√Ąndrar m√•lpolicy till DENY: "

#: /etc/rc.d/init.d/arpwatch:66 /etc/rc.d/init.d/irqbalance:87
#: /etc/rc.d/init.d/nscd:107 /etc/rc.d/init.d/portmap:89
#: /etc/rc.d/init.d/radiusd:76 /etc/rc.d/init.d/yppasswdd:79
#: /etc/rc.d/init.d/ypserv:74 /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:61
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:258
msgid "Usage: pidofproc {program}"
msgstr "Användning: pidofproc {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/rusersd:26
msgid "Starting rusers services: "
msgstr "Startar rusers-tjänster: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:284
msgid "radvd control enabled, but config is not complete"
msgstr "radvd-styrning är aktiverad, men konfigurationen är inte färdig"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:251
msgid "Checking root filesystem"
msgstr "Kontrollerar rotfilsystemet"

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:226
msgid "$0: Link is down"
msgstr "$0: Länken är nere"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:129
msgid "Active NFS mountpoints: "
msgstr "Aktiva NFS-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:38
msgid "Process accounting is disabled."
msgstr "Processbokföring är inaktiverat."

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:84
msgid "${base} has run"
msgstr "${base} har kört"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:72
msgid "Starting NFS daemon: "
msgstr "Startar NFS-demonen: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:29
msgid "$0: configuration for ${1} not found."
msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."

#: /etc/rc.d/init.d/xinetd:78
msgid "Reloading configuration: "
msgstr "Läser om konfiguration: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:197
msgid "Saving firewall rules to $IP6TABLES_DATA: "
msgstr "Sparar brandväggsregler till $IP6TABLES_DATA: "

#: /etc/rc.d/init.d/innd:26
msgid "Please run makehistory and/or makedbz before starting innd."
msgstr "Var vänlig och kör makehistory och/eller makedbz innan innd startas."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:203
msgid ""
"IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
"otherwise specified"
msgstr ""
"IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
"eller angiven på annat sätt"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:155
msgid "Loading additional $IP6TABLES modules: "
msgstr "Läser in ytterligare $IP6TABLES-moduler: "

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:221
msgid "Stopping $PRIVOXY_PRG: "
msgstr "Stoppar $PRIVOXY_PRG: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:575
msgid "Enabling local filesystem quotas: "
msgstr "Aktiverar kvoter för lokala filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:66
msgid "Starting NFS services: "
msgstr "Startar NFS-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:137
msgid "Active NCP mountpoints: "
msgstr "Aktiva NCP-monteringspunkter: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:118
msgid "WARN   "
msgstr "VARNING "

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:136
msgid "Shutting down NFS services: "
msgstr "Stänger ner NFS-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:317
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:399 /etc/rc.d/rc.sysinit:403
msgid "Loading sound module ($alias): "
msgstr "Läser in ljudmodul ($alias): "

#: /etc/rc.d/init.d/ntpd:112
msgid "$prog: Removing firewall opening for $server port 123"
msgstr "$prog: Tar bort brandväggsöppning för $server port 123"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:133
msgid "Setting clock $CLOCKDEF: `date`"
msgstr "Ställer klockan $CLOCKDEF: `date`"

#: /etc/rc.d/init.d/bootparamd:69 /etc/rc.d/init.d/FreeWnn:71
#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:52 /etc/rc.d/init.d/psacct:48
#: /etc/rc.d/init.d/random:55 /etc/rc.d/init.d/routed:72
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload}"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:51
msgid "Usage: $0 {start}"
msgstr "Användning: $0 {start}"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:281 /etc/rc.d/rc.sysinit:490 /etc/rc.d/rc.sysinit:539
msgid "Unmounting file systems"
msgstr "Avmonterar filsystem"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:130
msgid "Shutting down NFS quotas: "
msgstr "Stänger ner NFS-diskkvoter: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:88 /etc/rc.d/init.d/functions:116
msgid "$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}"
msgstr "$0: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}"

#: /etc/rc.d/init.d/pand:26
msgid "Starting pand: "
msgstr "Startar pand: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:306
msgid "${base} dead but subsys locked"
msgstr "${base} är död men undersystemet låst"

#: /etc/rc.d/init.d/named:33
msgid "$prog: already running"
msgstr "$prog: kör redan"

#: /etc/rc.d/init.d/rstatd:21
msgid "Starting rstat services: "
msgstr "Startar rstat-tjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:60
msgid "Applying ipchains firewall rules: "
msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:94
msgid "ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV}"
msgstr ""
"FEL: kunde inte lägga till vlan ${VID} som ${DEVICE} på enhet ${PHYSDEV}"

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:35
msgid "vncserver startup"
msgstr "uppstart av vncserver"

#: /etc/rc.d/init.d/network:119 /etc/rc.d/init.d/network:130
msgid "Bringing up interface $i: "
msgstr "Sätter igång gränssnittet $i: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/init.ipv6-global:181
msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"

#: /etc/rc.d/init.d/network:196
msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
msgstr "Inaktiverar vidarebefordran av IPv4-paket: "

#: /etc/rc.d/init.d/cups:114
msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/halt:135 /etc/rc.d/init.d/netfs:55
msgid "Unmounting loopback filesystems: "
msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:309
msgid "Checking root filesystem quotas: "
msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:22
msgid "/sbin/$IP6TABLES does not exist."
msgstr "/sbin/$IP6TABLES finns inte."

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:63
msgid "Applying ipchains firewall rules"
msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:320
msgid "Skipping ISA PNP configuration at users request: "
msgstr "Hoppar över ISA PNP-konfiguration på användarens begäran: "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:39
msgid "Please stand by while rebooting the system..."
msgstr "Var vänlig vänta medan systemet startas om..."

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:164
msgid "reload"
msgstr "omläsning"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:39
msgid "Mounting NCP filesystems: "
msgstr "Monterar NCP-filsystem: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:334 /etc/rc.d/rc.sysinit:498
msgid "Setting up Logical Volume Management:"
msgstr "Ställer in logisk volymhantering (LVM):"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:133
msgid "Active SMB mountpoints: "
msgstr "Aktiva SMB-monteringspunkter: "

#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:35
msgid "Extracting kadm5 Service Keys: "
msgstr "Extraherar kadm5-tjänstnycklar: "

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:22
msgid "/sbin/$IPTABLES does not exist."
msgstr "/sbin/$IPTABLES finns inte."

#: /etc/rc.d/init.d/crond:78 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:76
#: /etc/rc.d/init.d/saslauthd:68 /etc/rc.d/init.d/squid:160
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:29 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:36
msgid " If the command 'raw' still refers to /dev/raw as a file."
msgstr " Om kommandot \"raw\" fortfarande refererar till /dev/raw som en fil."

#: /etc/rc.d/init.d/xfs:98
msgid "Restarting $prog:"
msgstr "Startar om $prog:"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:46
msgid "pppd does not exist or is not executable"
msgstr "pppd finns inte eller är inte körbar"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:66
msgid "Stopping INN actived service: "
msgstr "Stoppar INN-actived-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:34
msgid "Generating SSH1 RSA host key: "
msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH1: "

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:176
msgid "Unloading $IPTABLES modules: "
msgstr "Glömmer $IPTABLES-moduler: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:155
msgid "error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen"
msgstr "fel i $FILE: enheten $parent_device:$DEVNUM har redan setts i $devseen"

#: /etc/rc.d/init.d/aep1000:38 /etc/rc.d/init.d/bcm5820:46
msgid "Loading $module module"
msgstr "Läser in $module-modul"

#: /etc/rc.d/init.d/syslog:44
msgid "Shutting down kernel logger: "
msgstr "Stänger ner kärnloggaren: "

#: /etc/rc.d/init.d/ups:44
msgid "Starting UPS monitor (master): "
msgstr "Startar UPS-övervakaren (master): "

#: /etc/rc.d/init.d/halt:119
msgid "Turning off swap: "
msgstr "Stänger av växlingsutrymme: "

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:291
msgid "Stop $command"
msgstr "Stoppa $command"

#: /etc/rc.d/init.d/privoxy:199
msgid "Can't find $PRIVOXY_BIN, exit."
msgstr "Kan inte hitta $PRIVOXY_BIN, avsluta."

# Osäker
#: /etc/rc.d/init.d/halt:35
msgid "Halting system..."
msgstr "Stoppar systemet..."

#: /etc/rc.d/init.d/smb:46 /etc/rc.d/init.d/smb:51 /etc/rc.d/init.d/winbind:40
msgid "Starting $KIND services: "
msgstr "Startar $KIND-tjänster: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:151
msgid "error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen"
msgstr "fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:174
msgid "Enslaving ${DEVICE} to ${MASTER}"
msgstr "Förslavar ${DEVICE} till ${MASTER}"

#: /etc/rc.d/init.d/innd:52
msgid "Stopping INNWatch service: "
msgstr "Stoppar INNWatch-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/iptables:142
msgid "Applying $IPTABLES firewall rules: "
msgstr "Verkställer $IPTABLES-brandväggsregler: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypserv:35
msgid "Starting YP server services: "
msgstr "Startar YP-servertjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:86
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"

#: /etc/rc.d/init.d/isicom:30
msgid "Failed to load module: isicom"
msgstr "Kunde inte läsa in modul: isocom"

#: /etc/rc.d/init.d/rhnsd:46
msgid "Stopping Red Hat Network Daemon: "
msgstr "Stoppar Red Hat Network-demonen: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:195
msgid "Initializing USB HID interface: "
msgstr "Initierar USB HID-gränssnitt: "

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:62
msgid "Starting NFS statd: "
msgstr "Startar NFS statd: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:268
msgid ""
"Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't"
msgstr ""
"Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara "
"aktiverat, men det är det inte"

#: /etc/rc.d/init.d/rusersd:35
msgid "Stopping rusers services: "
msgstr "Stoppar rusers-tjänster: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:665
msgid "Enabling swap space: "
msgstr "Aktiverar växlingsutrymme: "

#: /etc/rc.d/init.d/functions:206 /etc/rc.d/init.d/functions:217
msgid "$base shutdown"
msgstr "nerstängning av $base"

#: /etc/rc.d/init.d/messagebus:22
msgid "Starting system message bus: "
msgstr "Startar systemmeddelandebuss: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:178
msgid "Initializing USB controller ($alias): "
msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:99 /etc/rc.d/init.d/ipchains:100
msgid "Changing target policies to DENY"
msgstr "√Ąndrar m√•lpolicy till DENY"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:340
msgid "Activating swap partitions: "
msgstr "Aktiverar växlingspartitioner: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:131
msgid " umount"
msgstr " avmontering"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:53
msgid "done"
msgstr "färdig"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:252 /etc/rc.d/init.d/sshd:106
msgid "Stopping $prog:"
msgstr "Stoppar $prog:"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:384 /etc/rc.d/rc.sysinit:386
msgid "Finding module dependencies: "
msgstr "Söker efter modulberoenden: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ppp:47
msgid "ifup-ppp for ${DEVICE} exiting"
msgstr "ifup-ppp för ${DEVICE} avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:42
msgid "Starting iSCSI: iscsi"
msgstr "Startar iSCSI: iscsi"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:153
msgid "Loading default keymap: "
msgstr "Läser in standardtangentbordslayout: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-sit:46
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:59
msgid ""
"Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
"restart (IPv6) networking"
msgstr ""
"Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och "
"starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:76
msgid "Mounting proc filesystem: "
msgstr "Monterar proc-filsystem: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:31
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:41
msgid "Users cannot control this device."
msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:693
msgid "Initializing firewire controller ($alias): "
msgstr "Initierar firewire-styrenhet ($alias): "

#: /etc/rc.d/init.d/isicom:36
msgid "Disabling PLX devices... "
msgstr "Inaktiverar PLX-enheter... "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:197
msgid "Initializing USB mouse: "
msgstr "Initierar USB-mus: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:126
msgid "Stopping iSCSI:"
msgstr "Stoppar iSCSI:"

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:97
msgid "Unmounting NFS filesystems (retry): "
msgstr "Avmonterar NFS-filsystem (återförsök): "

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:64
msgid "You need to be root to use this command ! "
msgstr "Du måste vara root för att kunna använda detta kommando! "

#: /etc/rc.d/init.d/network:219
msgid "Currently active devices:"
msgstr "Aktiva enheter just nu:"

#: /etc/rc.d/init.d/isicom:63
msgid "Usage: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
msgstr "Användning: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:156 /etc/rc.d/init.d/nfslock:110
msgid "start"
msgstr "start"

#: /etc/rc.d/init.d/network:180
msgid "Shutting down interface $i: "
msgstr "Stänger ner gränssnittet $i: "

#: /etc/rc.d/init.d/rarpd:65
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:232
msgid "Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored"
msgstr ""
"Varning: gränssnittet \"tun6to4\" stöder inte \"IPV6_DEFAULTGW\", ignorerar"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:78
msgid "Stopping NFS locking: "
msgstr "Stoppar NFS-låsning: "

#: /etc/rc.d/init.d/random:25
msgid "Initializing random number generator: "
msgstr "Initierar slumptalsgenerator: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:126
msgid " cardmgr."
msgstr " cardmgr."

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:44
msgid "Listening for an NIS domain server."
msgstr "Lyssnar efter en NIS-domänserver."

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:277 /etc/rc.d/rc.sysinit:535
msgid "(Repair filesystem)"
msgstr "(Reparera filsystem)"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:172
msgid "Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first"
msgstr "Enheten \"tun6to4\" (från \"$DEVICE\") är redan uppe, stäng ner först"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:238 /etc/rc.d/init.d/autofs:282
#: /etc/rc.d/init.d/autofs:283
msgid "could not make temp file"
msgstr "kunde inte skapa temporär fil"

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:232
msgid "$NAME is attached to $DEVICE"
msgstr "$NAMN är fäst vid $DEVICE"

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:111 /etc/rc.d/init.d/ipchains:112
msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG"
msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG"

#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:88
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:38 /etc/rc.d/init.d/sshd:41
msgid "RSA1 key generation"
msgstr "RSA1-nyckelgenerering"

#: /etc/rc.d/init.d/vncserver:19
msgid "VNC server"
msgstr "VNC-server"

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:27
msgid "InitiatorName file /etc/initiatorname.iscsi is missing!"
msgstr "InitiatorName-filen /etc/initiatorname.iscsi saknas!"

#: /etc/rc.d/init.d/isdn:138
msgid "Unloading ISDN modules"
msgstr "Glömmer ISDN-moduler"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:213
msgid "$base $killlevel"
msgstr "$base $killlevel"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:291
msgid "6to4 configuration is not valid"
msgstr "6till4-konfiguration är inte giltig"

#: /etc/rc.d/init.d/random:45
msgid "The random data source is missing"
msgstr "Slumpdatakällan saknas"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:142
msgid ""
"ERROR: [ipv6_log] Syslog is chosen, but binary 'logger' doesn't exist or "
"isn't executable"
msgstr ""
"FEL: [ipv6_log] Syslog är valt, men binären \"logger\" finns inte eller är "
"inte körbar"

#: /etc/rc.d/init.d/postgresql:239
msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
msgstr ""
"Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"

#: /etc/rc.d/init.d/netdump:164
msgid "initializing netdump"
msgstr "initierar netdump"

#: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:57
msgid "$0: kernel does not have microcode device support"
msgstr "$0: kärnan har inte stöd för mikrokodenheter"

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:176
msgid "Unloading $IP6TABLES modules: "
msgstr "Glömmer $IP6TABLES-moduler: "

#: /etc/rc.d/init.d/pand:35
msgid "Shutting down pand: "
msgstr "Stänger ner pand: "

#: /etc/rc.d/init.d/firstboot:41
msgid "X is now configured. Starting Setup Agent"
msgstr "X är nu konfigurerat. Startar konfigurationsagent"

#: /etc/rc.d/init.d/mars-nwe:23
msgid "Starting NetWare emulator-server: "
msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:65
msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE}"
msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan för enheten ${DEVICE}"

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:328
msgid "Remounting root filesystem in read-write mode: "
msgstr "Monterar om rotfilsystemet i skrivbart läge: "

#: /etc/rc.d/init.d/microcode_ctl:76
msgid "Usage: $0 {start|restart}"
msgstr "Användning: $0 {start|restart}"

#: /etc/rc.d/init.d/autofs:216
msgid "Active Mount Points:"
msgstr "Aktiva monteringspunkter:"

#: /etc/rc.d/init.d/radiusd:37
msgid "Starting RADIUS server: "
msgstr "Startar RADIUS-server: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:13
#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown:20
msgid "usage: ifdown <device name>"
msgstr "användning: ifdown <enhetsnamn>"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:58
msgid "Starting NFS locking: "
msgstr "Startar NFS-låsning: "

#: /etc/rc.d/init.d/pcmcia:86
msgid "Starting PCMCIA services:"
msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:236
msgid " failed; no link present. Check cable?"
msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"

#: /etc/rc.d/init.d/sshd:85
msgid "Configuration file or keys are invalid"
msgstr "Konfigurationsfilen eller nycklarna är ogiltiga"

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:27 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:34
msgid " Please correct your /etc/sysconfig/rawdevices:"
msgstr " Var vänlig och korrigera din /etc/sysconfig/rawdevices:"

#: /etc/rc.d/init.d/routed:41
msgid "Stopping routed (RIP) services: "
msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:112
msgid "DEBUG  "
msgstr "FELS√ĖK  "

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:72 /etc/rc.d/init.d/netfs:152
#: /etc/rc.d/init.d/network:228
msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"

#: /etc/rc.d/init.d/portmap:29
msgid "Networking not configured - exiting"
msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"

#: /etc/rc.d/init.d/network:89
msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel."
msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan."

#: /etc/rc.d/init.d/isicom:20
msgid "Loading isicom firmware... "
msgstr "Läser in fast program för isicom... "

#: /etc/rc.d/init.d/acpid:28
msgid "Starting acpi daemon: "
msgstr "Startar acpi-demonen: "

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:38
msgid "Mounting SMB filesystems: "
msgstr "Monterar SMB-filsystem: "

#: /etc/rc.d/init.d/rawdevices:30 /etc/rc.d/init.d/rawdevices:37
msgid "  you'll have to upgrade your util-linux package"
msgstr "  måste du uppgradera ditt util-linux-paket"

#: /etc/rc.d/init.d/rwhod:23
msgid "Starting rwho services: "
msgstr "Startar rwho-tjänster: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:284 /etc/rc.d/rc.sysinit:493 /etc/rc.d/rc.sysinit:542
msgid "Automatic reboot in progress."
msgstr "Automatisk omstart pågår."

#: /etc/rc.d/init.d/innd:45
msgid "Stopping INND service: "
msgstr "Startar INND-tjänsten: "

#: /etc/rc.d/init.d/psacct:23
msgid "Shutting down process accounting: "
msgstr "Stänger ner processbokföring: "

#: /etc/rc.d/init.d/iscsi:48
msgid "Could not load module iscsi.o"
msgstr "Kunde inte läsa in iscsi.o"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:426
msgid "$STRING"
msgstr "$STRING"

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:65
msgid "Updating /etc/fstab"
msgstr "Uppdaterar /etc/fstab"

#: /etc/rc.d/init.d/keytable:22
msgid "Loading keymap: "
msgstr "Läser in tangentbordslayout: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:211
msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"

#: /etc/rc.d/init.d/gpm:54
msgid "Shutting down console mouse services: "
msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:29 /etc/rc.d/init.d/ypserv:30
msgid "Setting NIS domain name $NISDOMAIN: "
msgstr "Ställer in NIS-domännamnet $NISDOMAIN: "

#: /etc/rc.d/init.d/kudzu:45
msgid "Checking for new hardware"
msgstr "Letar efter ny hårdvara"

#: /etc/rc.d/init.d/nfslock:82
msgid "Stopping NFS statd: "
msgstr "Stoppar NFS statd: "

#: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:27
msgid "ipchains and $IP6TABLES can not be used together."
msgstr "ipchains och $IP6TABLES kan inte användas tillsammans."

#: /etc/rc.d/init.d/netfs:141
msgid "/proc filesystem unavailable"
msgstr "/proc-filsystemet är inte tillgängligt"

#: /etc/rc.d/init.d/nfs:111
msgid "Starting NFS mountd: "
msgstr "Startar NFS mountd: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:88
msgid "Unmounting initrd: "
msgstr "Avmonterar initrd: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:482
msgid "*** An error occurred during the RAID startup"
msgstr "*** Ett fel inträffade under RAID-uppstarten"

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-aliases:159
msgid "error in $FILE: didn't specify device or ipaddr"
msgstr "fel i $FILE: angav inte enhet eller ipadress"

#: /etc/rc.d/init.d/functions:292
msgid "${base} (pid $pid) is running..."
msgstr "${base} (pid $pid) kör..."

#: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:190
msgid "Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable"
msgstr "Den angivna IPv4-adressen \"$ipv4addr\" är inte globalt användbar"

#: /etc/rc.d/init.d/aep1000:73 /etc/rc.d/init.d/amd:39
#: /etc/rc.d/init.d/anacron:24 /etc/rc.d/init.d/arpwatch:35
#: /etc/rc.d/init.d/atd:39 /etc/rc.d/init.d/bootparamd:38
#: /etc/rc.d/init.d/crond:33 /etc/rc.d/init.d/cups:71
#: /etc/rc.d/init.d/dovecot:30 /etc/rc.d/init.d/httpd:63
#: /etc/rc.d/init.d/identd:57 /etc/rc.d/init.d/irqbalance:56
#: /etc/rc.d/init.d/kadmin:47 /etc/rc.d/init.d/kprop:37
#: /etc/rc.d/init.d/krb524:37 /etc/rc.d/init.d/krb5kdc:37
#: /etc/rc.d/init.d/ldap:63 /etc/rc.d/init.d/ldap:70 /etc/rc.d/init.d/lisa:48
#: /etc/rc.d/init.d/mysqld:52 /etc/rc.d/init.d/mysqld:54
#: /etc/rc.d/init.d/named:48 /etc/rc.d/init.d/nscd:58
#: /etc/rc.d/init.d/portmap:55 /etc/rc.d/init.d/pxe:32
#: /etc/rc.d/init.d/radvd:45 /etc/rc.d/init.d/rarpd:32
#: /etc/rc.d/init.d/rwalld:33 /etc/rc.d/init.d/saslauthd:38
#: /etc/rc.d/init.d/snmpd:34 /etc/rc.d/init.d/snmptrapd:30
#: /etc/rc.d/init.d/ups:63 /etc/rc.d/init.d/xinetd:68
msgid "Stopping $prog: "
msgstr "Stoppar $prog: "

#: /etc/rc.d/init.d/ypbind:34
msgid "Binding to the NIS domain: "
msgstr "Binder till NIS-domänen: "

#: /etc/rc.d/init.d/smb:62 /etc/rc.d/init.d/smb:67 /etc/rc.d/init.d/winbind:51
msgid "Shutting down $KIND services: "
msgstr "Stänger ner $KIND-tjänster: "

#: /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions-ipv6:115
msgid "ERROR  "
msgstr "FEL   "

#: /etc/rc.d/init.d/atalk:53
msgid "Shutting down AppleTalk services: "
msgstr "Stänger ner AppleTalk-tjänster: "

#: /etc/rc.d/rc.sysinit:224
#, c-format
msgid "Press Y within %d seconds to force file system integrity check..."
msgstr ""
"Tryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram integritetskontroll av "
"filsystem..."

#: /etc/rc.d/init.d/ipchains:72
msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy:"
msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn:"

#~ msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
#~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"

#~ msgid "No Printers Defined"
#~ msgstr "Inga skrivare är angivna"

#~ msgid "Changing target policies to DROP: "
#~ msgstr "√Ąndrar m√•lpolicy till DROP: "

#~ msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload}"
#~ msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload}"

#~ msgid "yY"
#~ msgstr "jJyY"

#~ msgid "Error initializing device ${DEVICE}"
#~ msgstr "Fel vid initiering av enheten ${DEVICE}"

#~ msgid "nN"
#~ msgstr "nN"

#~ msgid "cC"
#~ msgstr "fFcC"

#~ msgid "Loading firmware"
#~ msgstr "Läser in fast program"

#~ msgid "Changing target policies to DROP"
#~ msgstr "√Ąndrar m√•lpolicy till DROP"

#~ msgid "Usage: isicom {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: isicom {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "Wine binary format handlers are registered."
#~ msgstr "Binärformathanterare för Wine är registrerade."

#~ msgid "The iSCSI module could not be unloaded."
#~ msgstr "iSCSI-modulen kunde inte glömmas."

#~ msgid "Setting default font ($SYSFONT): "
#~ msgstr "Ställer in standardtypsnitt ($SYSFONT): "

#~ msgid "Unregistering binary handler for Windows applications"
#~ msgstr "Avregistrerar binärhanterare för Windowsprogram"

#~ msgid "\\033[0;39m"
#~ msgstr "\\033[0;39m"

#~ msgid "Stopping postgresql service: "
#~ msgstr "Stoppar postgresql-tjänsten: "

#~ msgid " iscsilun"
#~ msgstr " iscsilun"

#~ msgid "Registering binary handler for Windows applications"
#~ msgstr "Registrerar binärhanterare för Windowsprogram"

#~ msgid "Wine binary format handlers are not registered."
#~ msgstr "Binärformathanterare för Wine är inte registrerade."

#~ msgid "\\033[0;31m"
#~ msgstr "\\033[0;31m"

#~ msgid "$1 "
#~ msgstr "$1 "

#~ msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"

#~ msgid "Stopping NFS mountd: "
#~ msgstr "Stoppar NFS mountd: "

#~ msgid "Stopping NFS quotas: "
#~ msgstr "Stoppar NFS-diskkvoter: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"

#~ msgid "Stopping NFS daemon: "
#~ msgstr "Stoppar NFS-demonen: "

#~ msgid "Stopping $prog"
#~ msgstr "Stoppar $prog"

#~ msgid "Not starting $prog: "
#~ msgstr "Startar inte $prog: "

#~ msgid "Applying iptables firewall rules"
#~ msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler"

#~ msgid " modules"
#~ msgstr " moduler"

#~ msgid "Could not find $DRIVER_MODULE.o"
#~ msgstr "Kunde inte hitta $DRIVER_MODULE.o"

#~ msgid "See error log in /var/log/iscsi.log"
#~ msgstr "Se felloggen i /var/log/iscsi.log"

#~ msgid "Usage: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"

#~ msgid "."
#~ msgstr "."

#~ msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
#~ msgstr "Stoppar iSCSI: iscsilun"

#~ msgid "Couldn't load module $DRIVER_MODULE"
#~ msgstr "Kunde inte läsa in modulen $DRIVER_MODULE"

#~ msgid "Usage: (halt|reboot) {start}"
#~ msgstr "Användning: (halt|reboot) {start}"

#~ msgid " cardmgr"
#~ msgstr " cardmgr"

#~ msgid "$prog: No servers in $ntpconf and $ntpstep"
#~ msgstr "$prog: Inga servrar i $ntpconf och $ntpstep"

#~ msgid "\t\t\tWelcome to "
#~ msgstr "\t\t\tVälkommen till "

#~ msgid "Kernel is not compiled with IPv6 support"
#~ msgstr "Kärnan har inte kompilerats med stöd för IPv6"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6AddrToTest' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6AdressAttTesta\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Starting $prog"
#~ msgstr "Startar $prog"

#~ msgid "Tunnel device '$device' creation didn't work - ERROR!"
#~ msgstr "Skapande av tunnlingsenheten \"$device\" lyckades inte - FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-network' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-nätverk\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Missing 'prefix length' for given address '$testipv6addr_valid'"
#~ msgstr ""
#~ "\"prefixlängd\" saknas för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\""

#~ msgid "Missing parameter 'local IPv4 address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"lokal IPv4-adress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Starting junkbuster: "
#~ msgstr "Startar junkbuster: "

#~ msgid "Missing parameter 'IPv4-tunnel address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv4-tunneladress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Tunnel device 'sit0' is still up - FATAL ERROR!"
#~ msgstr "Tunnlingstj√§nsten \"sit0\" √§r fortfarande uppe - √ĖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-adress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "$*"
#~ msgstr "$*"

#~ msgid "Devices with modified configuration:"
#~ msgstr "Enheter med ändrad konfiguration:"

#~ msgid "Don't understand forwarding control parameter '$fw_control' (arg 1)"
#~ msgstr "Förstår inte vidarebefordringsparametern \"$fw_control\" (arg 1)"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"

#~ msgid "Red Hat"
#~ msgstr "Red Hat"

#~ msgid "Bringing up device $device: "
#~ msgstr "Sätter igång enheten $device: "

#~ msgid "Trigger RADVD for IPv6to4 prefix recalculation"
#~ msgstr "Trigga RADVD för IPv6till4-prefixomräkning"

#~ msgid "Missing parameter 'device' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas (arg 1)"

#~ msgid "$prog is running, PIDs: $PIDS."
#~ msgstr "$prog kör redan, PID: $PIDS."

#~ msgid "Shutting down device $device: "
#~ msgstr "Stänger ner enheten $device: "

#~ msgid "Generated 6to4 prefix '$prefix6to4' from '$localipv4'"
#~ msgstr "Genererade 6till4-prefixet \"$prefix6to4\" från \"$localipv4\""

#~ msgid ""
#~ "IPv6to4 configuration needs an IPv6to4 relay address, 6to4 configuration "
#~ "is not valid!"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv6till4-mellanhandsadress, 6till4-"
#~ "konfiguration är inte giltig!"

#~ msgid "Tunnel device 'sit0' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
#~ msgstr ""
#~ "Aktivering av tunnelenheten \"sit0\" fungerade inte - √ĖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'device'"
#~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas"

#~ msgid "Bringing up interface lo: "
#~ msgstr "Sätter igång gränssnittet lo: "

#~ msgid "Usage: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Tunnel creation mode '$IPV6_TUNNELMODE' not supported - skip!"
#~ msgstr "Tunnelskapningsläget \"$IPV6_TUNNELMODE\" stöds inte - hoppar över!"

#~ msgid "Device '$device' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
#~ msgstr "Aktivering av enheten \"$device\" fungerade inte - √ĖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Table: filter"
#~ msgstr "Tabell: filter"

#~ msgid ""
#~ "'prefix length' on given address '$testipv6addr_valid' is out of range (0-"
#~ "128)"
#~ msgstr ""
#~ "\"prefixlängd\" för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\" är "
#~ "utanför intervallet (0-128)"

#~ msgid "Stopping junkbuster: "
#~ msgstr "Stoppar junkbuster: "

#~ msgid "Adding internal IPX network $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "
#~ msgstr ""
#~ "Lägger till internt IPX-nätverk $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "

#~ msgid "Bringing up alias $device: "
#~ msgstr "Sätter igång aliaset $device: "

#~ msgid "Tunnel device '$device' bringing up didn't work - ERROR!"
#~ msgstr "Igångsättning av tunnlingsenheten \"$device\" fungerade inte - FEL!"

#~ msgid "Bringing up route $device: "
#~ msgstr "Sätter igång rutten $device: "

#~ msgid "Given IPv6 MTU is out of range"
#~ msgstr "Angiven IPv6-MTU är utanför intervallet"

#~ msgid "Missing parameter 'forwarding control' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"vidarebefordringsstyrning\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Unmounting loobpack filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "

#~ msgid ""
#~ "Given address of relay is not a globally usable one, 6to4 configuration "
#~ "is not valid!"
#~ msgstr ""
#~ "Eftersom adressen till mellanhanden inte är globalt användbar är 6till4-"
#~ "konfigurationen inte giltig!"

#~ msgid "Table: nat"
#~ msgstr "Tabell: nat"

#~ msgid "Deleting internal IPX network: "
#~ msgstr "Tar bort internt IPX-nätverk: "

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-route' (arg 3)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-rutt\" (arg 3) saknas"

#~ msgid "Given IPv6 address '$testipv6addr_valid' is not valid"
#~ msgstr "Angivna IPv6-adressen \"$testipv6addr_valid\" är inte giltig"

#~ msgid ""
#~ "IPv6 forwarding per device cannot be controlled via sysctl - use "
#~ "netfilter6 instead!"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6-vidarebefordran per enhet kan inte styras med sysctl - använd "
#~ "netfilter6 istället!"

#~ msgid "Turning off accounting: "
#~ msgstr "Stänger av bokföring: "

#~ msgid "Usage: ifdown_ipv6to4_all interfacename"
#~ msgstr "Användning: ifdown_ipv6to4_all gränssnittsnamn"

#~ msgid " Linux"
#~ msgstr " Linux"

#~ msgid ""
#~ "Utility 'ip' (from the iproute package) doesn't exist or isn't executable "
#~ "- non-NBMA-styled tunneling setup won't work!"
#~ msgstr ""
#~ "Verktyget \"ip\" (från paketet iproute) finns inte eller är inte "
#~ "exekverbart - konfigurationer med icke-NBMA-tunnling kommer inte att "
#~ "fungera!"

#~ msgid ""
#~ "Given remote address '$addressipv4tunnel' on tunnel device '$device' is "
#~ "already configured on device '$devnew' - FATAL ERROR!"
#~ msgstr ""
#~ "Angivna fjärradressen \"$addressipv4tunnel\" på tunnlingsenheten \"$device"
#~ "\" √§r redan konfigurerad p√• enheten \"$devnew\" - √ĖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Devices that are down:"
#~ msgstr "Enheter som är nere:"

#~ msgid "$prog not running."
#~ msgstr "$prog kör inte."

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-gateway' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-gateway\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6 MTU' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-MTU\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "\rPress N within %d seconds to not force filesystem check..."
#~ msgstr ""
#~ "\rTryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram filsystemskontroll..."

#~ msgid "\rPress Y within %d seconds to force filesystem check..."
#~ msgstr ""
#~ "\rTryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram filsystemskontroll..."

#~ msgid "Usage: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down ospf6d: "
#~ msgstr "Stänger ner ospf6d: "

#~ msgid "Starting iSCSI nuscsitcpd: "
#~ msgstr "Startar iSCSI-nuscsitcpd: "

#~ msgid "Starting ospfd: "
#~ msgstr "Startar ospfd: "

#~ msgid "Usage: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Starting zebra: "
#~ msgstr "Startar zebra: "

#~ msgid "Shutting down zebra: "
#~ msgstr "Stänger ner zebra: "

#~ msgid "Starting ripd: "
#~ msgstr "Startar ripd: "

#~ msgid "Usage: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Usage: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Usage: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down ospfd: "
#~ msgstr "Stänger ner ospfd: "

#~ msgid "Unmounting proc file system: "
#~ msgstr "Avmonterar proc-filsystem: "

#~ msgid "Usage: routed {start|stop|status|restart|reload}"
#~ msgstr "Användning: routed {start|stop|status|restart|reload}"

#~ msgid "Shutting down ripd: "
#~ msgstr "Stänger ner ripd: "

#~ msgid "Starting ospf6d: "
#~ msgstr "Startar ospf6d: "

#~ msgid "Usage: rstatd {start|stop|status|restart}"
#~ msgstr "Användning: rstatd {start|stop|status|restart}"

#~ msgid "Usage: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 Propagation Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-propagationsserver: "

#~ msgid "Shutting down NFS file locking services: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-fillåsningstjänster: "

#~ msgid "Removing provider '$provider' on device '$device'"
#~ msgstr "Tar bort leverantören \"$provider\" på enheten \"$device\""

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 KDC: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-KDC: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status}"

#~ msgid "Loading mixer settings: "
#~ msgstr "Läser in mixerinställningar: "

#~ msgid "Checking postgresql installation: "
#~ msgstr "Kontrollerar postgresql-installationen: "

#~ msgid "Restarting NFS services: "
#~ msgstr "Startar NFS-tjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 Admin Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-administrationsserver: "

#~ msgid "Stopping Kerberos 5-to-4 Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-till-4-server: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 Propagation Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-propagationsserver: "

#~ msgid "Shutting down ADSL link: "
#~ msgstr "Stänger ner ADSL-länk: "

#~ msgid "rpc.mountd "
#~ msgstr "rpc.mountd "

#~ msgid "Setting up LVM:"
#~ msgstr "Ställer in LVM:"

#~ msgid "Usage: ifdown_ipv6_tunnel_all interfacename IPv4-tunneladdress"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: ifdown_ipv6_tunnel_all gränssnittsnamn IPv4-tunneladress"

#~ msgid "Usage: $0 yes|no [device]"
#~ msgstr "Användning: $0 yes|no [enhet]"

#~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv6-address/IPv6-prefixlength"
#~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv6-adress/IPv6-prefixlängd"

#~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv4-tunneladdress IPv6-route"
#~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv4-tunneladress IPv6-rutt"

#~ msgid "Usage: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#~ msgid "Starting Kerberos 5-to-4 Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-till-4-server: "

#~ msgid "Bringing up ADSL link: "
#~ msgstr "Sätter igång ADSL-länken: "

#~ msgid "Shutting down NFS lockd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS lockd: "

#~ msgid "Starting NFS file locking services: "
#~ msgstr "Startar NFS-fillåsningstjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 KDC: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-KCD: "

#~ msgid "Usage: $0 IPv6-network IPv6-gateway [device]"
#~ msgstr "Användning: $0 IPv6-nätverk IPv6-gateway [enhet]"

#~ msgid "Starting postgresql service: "
#~ msgstr "Startar postgresql-tjänsten: "

#~ msgid "Adding provider '$prov' on device '$device'"
#~ msgstr "Lägger till leverantören \"$prov\" på enheten \"$device\""

#~ msgid "Shutting down NFS statd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS statd: "

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 Admin Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-administrationsserver: "

#~ msgid "Stopping rarpd daemon: "
#~ msgstr "Stoppar rarpd-demonen: "

#~ msgid "Generating $proto $algo host key: "
#~ msgstr "Genererar $algo-värdnyckel för $proto: "

#~ msgid "$proto $algo key generation"
#~ msgstr "$algo-nyckelgenerering för $proto"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.