Slrn, sista delen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-23 18:40:03

Då fick jag äntligen tagit mig tid att gå igenom resten av dina
översättningar av slrn också. Det var ett omfattande arbete du lagt
ner! Bra gjort!

> " -d SPOOLDIR     Spool directory to use.\n"
> " -d RULLKAT      Rullkatalog att använda.\n"

Jag har inget strålande motförslag, men "rullkatalog" känns inte som
det förklarar vad det handlar om.

> " --logfile FILE    Use FILE as the log file.\n"
> " --logfile FIL    Använd fil som logg-fil.\n"

Kanske fersalt FIL i förklaringen också.

> #: src/slrnpull.c:2254
> msgid "The slrnpull spool directory has not been defined."
> msgstr "Katalogen för slrnpull-rullen har inte blivit definierad."

Rulla igen.

> #: src/slrnpull.c:2362
> #, c-format
> msgid "Unable to open new groups file %s.\n"
> msgstr "Kunde inte öppna nya grupper filen %s.\n"

"Nya-grupper-filen" eller "filen för nya grupper".

> #: src/slrnpull.c:2466
> #, c-format
> msgid ""
> "%s appears corrupt, expected to see: NEWGROUPS yymmdd hhmmss GMT, I will "
> "patch the file up for you."
> msgstr ""
> "%s verkar trasig, förväntade att se: NEWGROUPS yymmdd hhmmss GMT, jag kommer "
> "att lappa ihop filen åt dig."

Skriv "ååmmdd" istället för "yymmdd".

> #: src/slrnpull.c:2684 src/slrnpull.c:3037
> #, c-format
> msgid "Unable to stat %s."
> msgstr "Kunde inte fråga %s."

"Ta status på" brukar vi normalt översätta det med.

> #: src/slrnpull.c:2989
> #, c-format
> msgid "malloc error. Unable to expire group %s."
> msgstr "malloc fel. Kunde inte förfalla grupp %s."

malloc-fel

> #: src/slrnpull.c:3150
> msgid "Termination requested. Shutting down."
> msgstr "Termination efterfrågad. Stänger ned."

"begärd" blir LITE mindre omständligt.

> #: src/slrnpull.c:3239
> #, c-format
> msgid "Unable to read headers file for group %s.\n"
> msgstr "Kunde inte läsa huvud-filen för grupp %s.\n"

Både "huvud" och "fil" är vanliga svenska ord, så mellan dem behövs
inget bindestreck när de skrivs ihop.

> #: src/slrnpull.c:3283 src/slrnpull.c:3310
> #, c-format
> msgid "Unable to write headers file for group %s.\n"
> msgstr "Kunde inte skriva huvud-fil för grupp %s.\n"
>
> #: src/slrnpull.c:3318
> #, c-format
> msgid "Error while writing headers file for group %s.\n"
> msgstr "Fel vid skrivning av huvud-fil för grupp %s.\n"

D:o

> #: src/sltcp.c:217
> #, c-format
> msgid "Failed to resolve %s\n"
> msgstr "Misslyckades att lösa %s\n"

Är det (DNS-)namnuppslagning det handlar om? I så fall passar nog
t.ex. "slå upp" bättre.

> #: src/sltcp.c:571
> msgid "Possible protocol error\n"
> msgstr "Troligt protokoll-fel.\n"

"Möjligt" är kanske närmare betydelsemässigt.

"Protokollfel" behöver heller inget bindestreck.

> #: src/spool.c:1046
> #, c-format
> msgid "Local spool directory '%s' doesn't exist."
> msgstr "Lokal rullkatalog \"%s\" existerar inte."

En rulla till som jag inte gillar.

> #: src/startup.c:162
> msgid "Memory Allocation Failure"
> msgstr "Minnesallokering misslyckades"

Egentligen står det minnesallokeringsfel/minnesallokeringsmisslyckande.

> #: src/startup.c:164
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: Line %d\n"
> "%sMemory Allocation Failure"
> msgstr ""
> "%s: Rad %d\n"
> "%sMinnesallokering misslyckades"

D:o

> #: src/startup.c:283
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: line %d:\n"
> "%serror defining key."
> msgstr ""
> "%s: rad %d:\n"
> "%sfel vid definiering av tangent."

Hellre "definition".

> #: src/startup.c:358
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: line %d:\n"
> "%sInvalid regular expression."
> msgstr ""
> "%s: rad %d:\n"
> "%sOgiltigt reguljärt uttryck.."

En punkt på slutet räcker.

> #: src/startup.c:844
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: Obsolete variable on line %d: %s\n"
> "Please make use of the header_display_format command instead."
> msgstr ""
> "%s: Föråldrad variabel på rad %d: %s\n"
> "Var snäll och gör användning av header_display_format kommandot istället."

"Please" behöver inte översättas alls här. "Använd kommandot
header_display_format istället."

> #: src/startup.c:852
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: Obsolete variable on line %d: %s\n"
> "Please make use of the group_display_format variable instead."
> msgstr ""
> "%s: Föråldrad variabel på rad %d: %s\n"
> "Var snäll och gör användning av group_display_format variabeln istället."

Motsvarande.

> #: src/startup.c:1653
> msgid "Unable to initialize S-Lang readline library."
> msgstr "Kunde inte initialisera S-Lang readline bibliotek."

Här däremot skall det vara bindestreck, eftersom det ena ordet är
utländskt: "readline-bibliotek".

> #: src/version.c:101
> msgid ""
> "\n"
> " Backends:"
> msgstr ""
> "\n"
> " Motorer:"

Hmm, inte ordagrannt. Vad för slags bakändar handlar det om?

> #: src/version.c:155
> msgid "\t* Note: This version is a developer preview.\n"
> msgstr "\t* Notera: Den här versionen är en utvecklarversion.\n"

Ännu närmare vore "förhandvisning/förhandsversion för utvecklare".
Men du kanske inte behöver krångla till det så, det framgår vad det
handlar om. (Som alltid är det du som avgör i slutändan.)

> #: src/xover.c:970
> msgid "Server closed connection. Cannot recover."
> msgstr "Server stängde anslutning. Kan inte återkspa."

Fattas lite där på slutet.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.