Slrn, del 5

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-16 13:02:54

> #: src/print.c:315
> msgid "Error writing to print process"
> msgstr "Fel vid skrivning till utskiftprocess"

Utskrift...

> #: src/score.c:1222 src/score.c:1233
> msgid "Missing COLON."
> msgstr "Saknar COLON."

Är det strängen "COLON" eller ett kolon som saknas? I det senare
fallet kan du ju översätta.

> #: src/server.c:130
> msgid "pclose() failed -- check if article was posted"
> msgstr "pclose() misslyckades -- kolla om artikel blev postad"

Gärna "postades" istället för "blev postad".

> #: src/server.c:201
> #, c-format
> msgid "Unable to locate inews program \"%s\""
> msgstr "Kunde inte hitta inews program \"%s\""

inews-program

> #: src/slrn.c:263 src/slrn.c:270
> #, c-format
> msgid "Unable to create lock file %s."
> msgstr "Kunde inte skapa lås-fil %s."

låsfil, ett ord.

> #: src/slrn.c:915
> #, c-format

> "-f newsrc-file Name of the newsrc file to use.\n"
> "-f newsrc-file Namn på newsrc-fil att använda.\n"

"newsrc-file" skall väl bytas ut mot ett filnamn, så du kan översätta
till "newsrc-fil".

> #: src/slrn.c:966
> #, c-format
> msgid "%s is not a supported option."
> msgstr "%s är inte en flagga med stöd."

Låter lite konstigt. Kanske "... inte ne stödd flagga."?

> #: src/slrn.c:968
> #, c-format
> msgid "%s is not supported."
> msgstr "%s har inte stöd."

Kanske "%s är inte stött." eller "%s stöds inte."

> #: src/slrn.c:1088
> #, c-format
> msgid "Unable to open %s for debugging."
> msgstr "Kunde inte öppna %s för debuggning."

Felsökning kanske?

> #: src/slrn.c:1136
> msgid "The -d and --create flags must not be specified together."
> msgstr "-d och --create flaggorna får inte användas tillsammans."

Om du börjar med "Flaggorna" kan du börja med stor bokstav och det ser
mer ut som en riktig mening.

> #: src/slrn.c:1193
> #, c-format
> msgid "Could not read specified config file %s\n"
> msgstr "Kunde inte läsa angiven konfiguration fil %s\n"

konfigurationsfil

> #: src/slrn.c:1215
> msgid "Failed to select character set."
> msgstr "Misslyckades med att välja tecken teckenkoder."

Ett "tecken" för mycket verkar det som.

> #: src/slrn.c:1252
> msgid "Unable to select server/post object."
> msgstr "Kunde inte välja server-/postobjekt."
> 
> #: src/slrn.c:1268
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to find a valid hostname for constructing your e-mail address.\n"
> "You will have to specify a hostname in your %s file.\n"
> msgstr ""
> "Kunde inte hitta ett giltigt värdnamn för att konstruera din e-postadress.\n"
> "Du kommer att behöva ange ett värdnamn i din %s fil.\n"

Gärna "måste" istället för "kommer att behöva".

> #: src/slrn.c:1286
> msgid "      slrn will not generate any Message-IDs."
> msgstr "  slrn kommer inte att generera några meddelande-id:n"
> 
> #: src/slrn.c:1287
> msgid ""
> "      Please note that the \"hostname\" setting does not affect this;"
> msgstr ""
> "  Var snäll och notera att \"hostname\"-inställningen inte påverkar detta;"
> 
> #: src/slrn.c:1288
> msgid "      see the \"slrn reference manual\" for details."
> msgstr "  se \"slrn's referensmanual\" för detaljer."

Väldigt olika indentering. Var det meningen?

"Var snäll och" ser nästan bara fånigt ut på svenska i sådana här
sammanhang. Stryk det helt.

> #: src/slrnpull.c:1430
> #, c-format
> msgid "Unable to open overview file %s.\n"
> msgstr "Kunde inte öppna öbersikts fil %s.\n"

översiktsfil (felstavning och särskrivning)

> #: src/slrnpull.c:1768
> #, c-format
> msgid "Unable to open file %s for posting."
> msgstr "Kunde inte öppna fil %s för postning."

Kanske "... för att posta"?

> #: src/slrnpull.c:1775
> #, c-format
> msgid "Server failed post cmd. Code = %d: %s"
> msgstr "Servern misslyckades med post kommandot. Kod = %d: %s"

"post-kommandot" eller "kommandot post".

> #: src/slrnpull.c:1873
> msgid "Server does not permit posting at this time."
> msgstr "Servern tillåter inte postning vid den här tidpunkten."

Kanske "... inte postande just nu."

> #: src/slrnpull.c:1894
> #, c-format
> msgid "Posting of %s failed."
> msgstr "Postning av %s misslyckades."

"Postande" eller "Att posta"

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.