Testmeddelande till nya listan

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-08-20 08:26:17

Detta är ett testmeddelande för att se att listarkivet fungerar med den
nya listkonfigurationen.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.