Re: Vim

Författare: Janne (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-08-01 13:11:56

On Fri, 2003-08-01 at 00:50, Johan Svedberg wrote:
> Hej!
> 
> För en tid sedan erbjöd jag mig att översätta Vim, vilket jag nu gjort.
> Då detta är min första översättning samt att det är relativt många
> strängar är jag helt övertygad om att det finns en hel del felaktigheter
> i min översättning. Jag vore därför väldigt tacksam för alla råd och
> synpynkter som ni experter har att komma med. :-)

Har bara granskat början än så länge; kommer mera.

Några generella saker:

"line" -> "rad", inte "linje"

"Unable" -> "Kan inte"/"Kunde inte". 


> #: buffer.c:1500
> msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
> msgstr "W14: Varning: Lista ?ver filnamn ?verfl?dig"

"överflödig" får en helt annan betydelse än det var tänkt här. Kanske
något i stil med "W14: Varning: Filnamnslistan flödar över"


Översättning av "Tag" - du har använt "märke" på andra håll, vilket är
mycket bättre.


> #: edit.c:955
> msgid "'thesaurus' option is empty"
> msgstr " 'thesaurus' flagga ?r tom"
                                                                         Det är väl ingen flagga vad jag minns, utan ett kommando som körs. Inte helt säker, dock.

> #: edit.c:2701
> msgid "Scanning tags."
> msgstr "S?ker igenom m?rken."

Här använder du "märken", medan du använde "Tag" ovan. "Märke" kanske är
det bästa alternativet.

> #: edit.c:3473
> msgid "Word from other line"
> msgstr "Ord från annan linje"

"Ord från annan rad". Generellt finns det en hel del ställen där "line"
ska bli "rad", snarare än "linje".


> #: eval.c:1275
> #, c-format
> msgid "E107: Missing braces: %s"
> msgstr "E107: Saknar klammerparantes: %s"

Hmm. "hakparentes" eller "klammer"; tror inte man kan sätta ihop dom på
det sättet.


> #: eval.c:2399
> #, c-format
> msgid "E112: Option name missing: %s"
> msgstr "E112: Flaggnamn saknas: %s"

Kan man använda "flagga" generellt för "option", egentligen? En del är
ju inte flaggor. "Inställning", kanske?


> #: eval.c:9048
> msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
> msgstr "E132: Djupet på functionsanropet är högre än 'maxfuncdepth'"

"Funktionsanropet"


> #: ex_cmds2.c:4086 ex_cmds2.c:4106 ex_cmds2.c:4121 ex_cmds2.c:4143
> #, c-format
> msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
> msgstr "E619: fil \"%s\" är inte en stött PostScript källfil"

"en stödd". Håller också med Tomas att "resursfil" är bättre.> #: ex_cmds.c:1273
> msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
> msgstr "E136: viminfo: För många fel, skippar resten av filen"

"skippar" låter väldigt svengelskt. "hoppar över" eller "ignorerar",
kanske.


> #: ex_cmds.c:1737
> msgid "Illegal starting char"
> msgstr "Otillåten start-tecken"

"Otillåtet"


> #: ex_cmds.c:2166
> msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
> msgstr "E140: Använde ! för att skriva ofullständig buffer"

Vet inte om Tomas har rätt här. Det ser ut som ett felmeddelande för att
man "Använde ! för at ...", snarare än ett råd till användaren. Du får
kolla.


> #: ex_cmds.c:2575
> msgid "Edit File"
> msgstr "Editera Fil"

Man brukar väl använda "Redigera" på svenska. Inte säker på om man ska
köra på det i ett program som Vim, dock.


> #: ex_cmds.c:3471
> msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
> msgstr "E146: Reguljära uttryck kan inte vara åtskillda av bokstäver"

"åtskilda"


> #: ex_cmds.c:4416
> msgid ""
> "\n"
> "# Last Substitute String:\n"
> "$"
> msgstr ""
> "\n"
> "# Senast ersatta sträng:\n"
> "$"

Ska det inte vara "# Senaste ersättningssträng:\n" - alltså att
orginalet refererar till den sträng man senast ersatte andra strängar
med?


> #: ex_cmds.c:5181
> #, c-format
> msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s"
> msgstr "E154: Dublicerat märke \"%s\" i fil %s"

"Duplicerat"


> #: ex_cmds.c:5288
> #, c-format
> msgid "E160: Unknown sign command: %s"
> msgstr "E160: Okänt signaturkommando: %s"

Kanske skulle felrapportera "sign", då det inte riktigt funkar som term
för signatur på engelska. Betyder ju snarare skylt eller stjärntecken,
och jag tvivlar på att det är vad som åsyftas :)


> #: ex_eval.c:557
> #, c-format
> msgid "Exception discarded: %s"
> msgstr "Undantag avdankade: %s"

"slängda" kanske? Tomas' "förkastade" är okej också. 

Generellt också så är "Exception" -> "Undantag" inte helt lyckat.
"Avbrott" är bättre.


> #: fileio.c:1896
> msgid "[fifo/socket]"
> msgstr "[fifo/uttag]"

Översätter man "socket" som "uttag"? Vore värt att kolla upp.


> #: fileio.c:1956 fileio.c:3854
> msgid "[crypted]"
> msgstr "[krypterad]"

Lägga in en buggrapport på den här också, kanske; ska vara "[encrypted]"


> #: fileio.c:5513
> msgid ""
> "&OK\n"
> "&Load File"
> msgstr ""
> "&OK\n"
> "&Ladda Filen"

"Läs in", kanske?


> #: fileio.c:5611
> #, c-format
> msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
> msgstr "E462: Kunde inte förbereda för att ladda om \"%s\""

"läsa om"?
-- 

Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.