Re: Vim

Författare: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Datum: 2003-08-01 03:35:38

On 01 August, 2003 - Johan Svedberg sent me these 141K bytes:

> Hej!

Helu.

> För en tid sedan erbjöd jag mig att översätta Vim, vilket jag nu gjort.
> Då detta är min första översättning samt att det är relativt många
> strängar är jag helt övertygad om att det finns en hel del felaktigheter
> i min översättning. Jag vore därför väldigt tacksam för alla råd och
> synpynkter som ni experter har att komma med. :-)
> 
> -- 
> Johan Svedberg, winkle@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~winkle

allmänt:
buffer -> buffert (hej menthos!)
linje -> rad?

> #: buffer.c:2685
> msgid "[New file]"
> msgstr "[Ny fil"

.. och en ]

> #: buffer.c:2686
> msgid "[Read errors]"
> msgstr "[Läs fel]"

Läsfel

> #: buffer.c:2688 fileio.c:1918
> msgid "[readonly]"
> msgstr "[endast läsbar]"

hm. frågan om man ska köra på skrivskyddad istället?

> #: buffer.c:4470
> msgid ""
> "\n"
> "# Buffer list:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "# Buffer lista:\n"

Buffertlista

> #: buffer.c:4503
> msgid "[Error List]"
> msgstr "[Error Lista]"

Fellista?

> #: buffer.c:4516 memline.c:1501
> msgid "[No File]"
> msgstr "[Ingen Fil]"

"Ingen fil" .. det där med att ha Stor Bokstav I Alla Ord Är En
Engelskskada .. ;)

> #: diff.c:750
> msgid "Patch file"
> msgstr "Patch fil"

Patchfil

> #: diff.c:1001
> msgid "E98: Cannot read diff output"
> msgstr "E98: Kan inte läsa skilje utdata"

skiljeutdata

> #. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
> #: edit.c:41
> msgid " ^X mode (^E/^Y/^L/^]/^F/^I/^K/^D/^V/^N/^P)"
> msgstr " ^X läge (^E/^Y/^L/^]/^F/^I/^K/^D/^V/^N/^P)"

^X-läge

> #. Scroll has it's own msgs, in it's place there is the msg for local
> #. * ctrl_x_mode = 0 (eg continue_status & CONT_LOCAL) -- Acevedo
> #: edit.c:44
> msgid " Keyword Local completion (^N/^P)"
> msgstr " Lokal nyckelordskomplettering"

Glömd (^N/^P) ..

> #: edit.c:47
> msgid " Tag completion (^]/^N/^P)"
> msgstr " Tag komplettering (^]/^N/^P)"

Hm. inte särskrivning iaf.. hm.. Tag.. förslag?

> #: edit.c:48
> msgid " Path pattern completion (^N/^P)"
> msgstr " Sökvägsmönster komplettering (^N/^P)"

ihop..

> #: edit.c:52
> msgid " Thesaurus completion (^T/^N/^P)"
> msgstr " Tesaurkomplettering (^T/^N/^P)"

Synonymkomplettering

> #: edit.c:56
> msgid "Hit end of paragraph"
> msgstr " Stötte på slutet på paragraf"

Inget blanksteg före i originalet.
> 
> #: edit.c:955
> msgid "'thesaurus' option is empty"
> msgstr " 'thesaurus' flagga är tom"

Bort med blanksteg före och bindestrecka-ihop ;)

> #: edit.c:1159
> msgid "'dictionary' option is empty"
> msgstr "'dictionary' flagga är tom"

bindestreck

> #: edit.c:2350
> msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
> msgstr " (sätt in) Rulla (^E/^Y)"
> 
> #: edit.c:2352
> msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
> msgstr " (byt ut) Rulla (^E/^Y)"

Hmm..

> #: eval.c:2481
> #, c-format
> msgid "E114: Missing quote: %s"
> msgstr "E114: Saknar citering: %s"
> 
> #: eval.c:2613
> #, c-format
> msgid "E115: Missing quote: %s"
> msgstr "E115: Saknar citering: %s"

.. citattecken?

> #: eval.c:5386
> msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
> msgstr "anropar inputrestore() oftare än inputsave()"

anropade

> #: eval.c:6301
> msgid "E240: No connection to Vim server"
> msgstr "E240: Ingen anslutning till Vim server"

Vim-server

> #: eval.c:6398
> msgid "E277: Unable to read a server reply"
> msgstr "E277: Oförmögen att läsa ett server svar"

Kunde inte läsa ett serversvar?

> #: eval.c:6426
> msgid "E258: Unable to send to client"
> msgstr "E258: Oförmögen att sända till klient"
> 
> #: eval.c:6474
> #, c-format
> msgid "E241: Unable to send to %s"
> msgstr "E241: Oförmögen att sända till %s"

Hm. Oförmögen låter så tafatt på nå sätt.. eller?

> #: ex_cmds2.c:83
> msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
> msgstr "Intar Debug-läge. Skriv \"cont\" för att fortsätta"

Avslutande punkt.

> #: ex_cmds.c:2082 ex_cmds.c:2347 ex_cmds2.c:754
> msgid "Save As"
> msgstr "Spara Som"

Spara som

> #: ex_cmds2.c:779 ex_docmd.c:8917
> msgid "Untitled"
> msgstr "Otitulerad"

Namnlös?

> #: ex_cmds2.c:1918
> msgid "Source Vim script"
> msgstr "Läs Vim script"

Vim-skript

> #: ex_cmds2.c:3348
> #, c-format
> msgid " Copy %d of %d"
> msgstr " Kopiera %d av %d"

Kopia skulle jag gissa..

> #: ex_cmds2.c:3778
> msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
> msgstr "E455: Fel vid skrivning av utdata till PostScript fil"

PostScript-fil

> #: ex_cmds2.c:4063 ex_cmds2.c:4688
> #, c-format
> msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
> msgstr "E457: Kan inte läsa PostScript källfilen \"%s\""

bindestrecka..

resursfil? verkar vara extrastuff som bakas in..

> #: ex_cmds2.c:4071
> #, c-format
> msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
> msgstr "E618: fil \"%s\" är inte en PostScript källfil"
> 
> #: ex_cmds2.c:4086 ex_cmds2.c:4106 ex_cmds2.c:4121 ex_cmds2.c:4143
> #, c-format
> msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
> msgstr "E619: fil \"%s\" är inte en stött PostScript källfil"

dito

> #: ex_cmds2.c:4640
> msgid "E324: Can't open PostScript output file"
> msgstr "E324: Kan inte öppna PostScript utdata fil"

PostScript-utfil ?

> #: ex_cmds2.c:4792
> msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
> msgstr "E456: Kan inte hitta PostScript källfilen \"prolog.ps\""
> 
> #: ex_cmds2.c:4823
> #, c-format
> msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
> msgstr "E456: Kan inte hitta PostScript källfilen \"%s.ps\""

bindestrecka

> #: ex_cmds2.c:4841
> #, c-format
> msgid "E620: Unable to convert from multi-byte to \"%s\" encoding"
> msgstr "E620: Oförmögen att konvertera från multi-byte till \"%s\" encoding"

Humm.. nån bra översättning av multibyte? \"%s\"-teckenkodning ...

> #: ex_cmds2.c:4966
> msgid "Sending to printer..."
> msgstr "Skickar till printer..."

skrivare kallar vi det här i sverige ;)

> #: ex_cmds2.c:4970
> msgid "E365: Failed to print PostScript file"
> msgstr "E365: Misslyckades att skriva ut PostScript fil"

bindestrecka

> #: ex_cmds.c:92
> #, c-format
> msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
> msgstr "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"

Oktalt

> #: ex_cmds.c:937
> msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
> msgstr "E135: *Filter* Autokommandon får inte ändra nuvarande buffer"

Hm. ser ut som en särskrivning.. *Filter*-autokommandon ?

> #: ex_cmds.c:1536
> #, c-format
> msgid "Writing viminfo file \"%s\""
> msgstr "Skriver viminfo fil \"%s\""

bindestrecka

> #. Write the info:
> #: ex_cmds.c:1634
> #, c-format
> msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
> msgstr "# Den här viminfo filen blev genererad av Vim %s.\n"

bindestrecka

> #: ex_cmds.c:2159
> msgid "Write partial file?"
> msgstr "Skriv ofullständig fil?"
> 
> #: ex_cmds.c:2166
> msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
> msgstr "E140: Använde ! för att skriva ofullständig buffer"

Använd

> #: ex_cmds.c:2390
> msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
> msgstr "E142: Filen skrevs inte: Skrivning är avstängt med 'write' flaggan"

bindestrecka

> #: ex_cmds.c:2410
> #, c-format
> msgid ""
> "'readonly' option is set for \"%.*s\".\n"
> "Do you wish to write anyway?"
> msgstr ""
> "'readonly' flaggan är satt för \"%.*s\".\n"
> "Önskar du att skriva ändå?"

bindestrecka
Vill du skriva ändå? .. önskar låter konstigt även om originalet är
så..

> #: ex_cmds.c:2575
> msgid "Edit File"
> msgstr "Editera Fil"

fil

> #: ex_cmds.c:3817
> #, c-format
> msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
> msgstr "byt ut med %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

Hm. att få j/n/ .. har du kollat ngt på sånt?

> #: ex_cmds.c:4189
> msgid "(Interrupted) "
> msgstr "(Avbrytet) "

Avbruten

> #: ex_cmds.c:5102
> #, c-format
> msgid "E153: Unable to open %s for reading"
> msgstr "E153: Oförmögen att öppna %s för läsning"

Kan/kunde inte..?

> #: ex_cmds.c:5578
> #, c-format
> msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
> msgstr "E158: Felaktigt buffernummer att byta ut \"<abuf>\" med"

Hm.. knark? :)

> #: ex_docmd.c:7919
> msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
> msgstr "E497: inget autokommando träffnamn att byta ut \"<amatch>\" med"

autokommando-träffnamn ..?

> #: ex_docmd.c:7970
> #, no-c-format
> msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
> msgstr "E499: Tomt filenamn för '%' or '#', fungerar bara med \":p:h\""

filnamn

> #: ex_docmd.c:7972
> msgid "E500: Evaluates to an empty string"
> msgstr "E500: Evaluerar till en tom sträng"
> 
> #: ex_docmd.c:8899
> msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
> msgstr "E195: Kan inte öppna viminfo fil för läsning"

bindestrecka

> #: ex_docmd.c:9072
> msgid "E196: No digraphs in this version"
> msgstr "E196: Inga digrapher i den här versionen"

Hm. borde väl finnas en korrektare term.. eller?

> #: ex_eval.c:423
> msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
> msgstr "E608: Kan inte :throw undantag med 'Vim' prefix"

bindestrecka

> #: ex_eval.c:557
> #, c-format
> msgid "Exception discarded: %s"
> msgstr "Undantag avdankade: %s"

förkastad kanske? avdankad låter inte rätt iaf :)

> #: ex_eval.c:700
> #, c-format
> msgid "%s discarded"
> msgstr "%s avdankad"

..

> #: ex_eval.c:732
> msgid "Error and interrupt"
> msgstr "Fel och avbrytet"

Hmm..

> #: ex_eval.c:810
> msgid "E579: :if nesting too deep"
> msgstr "E579: :if nestad för djupt"

nästlad

> #: ex_eval.c:971
> msgid "E585: :while nesting too deep"
> msgstr "E585: :while nestad för djupt"
>
> #: ex_eval.c:1266
> msgid "E601: :try nesting too deep"
> msgstr "E601: :try nestad för djupt"

..

> #: ex_getln.c:4507
> msgid "'history' option is zero"
> msgstr "'history' flagga är noll"

bindestrecka

> #: ex_getln.c:4748
> msgid "Command Line"
> msgstr "Kommando Linje"

Kommandorad?

> #: ex_getln.c:4749
> msgid "Search String"
> msgstr "Sök Sträng"

Söksträng

> #: ex_getln.c:4751
> msgid "Input Line"
> msgstr "Inmatnings Linje"

Inmatningsrad

> #: ex_getln.c:4781
> msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
> msgstr "E198: cmd_pchar bortom kommando-längden"

kommandolängden?

> #: fileio.c:544 fileio.c:3840
> msgid "[New File]"
> msgstr "[Ny Fil]"
> 
> #: fileio.c:566
> msgid "[Permission Denied]"
> msgstr "[Tillåtelse Nekat]"

Inte Stora Bokst..

> #: fileio.c:672
> msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
> msgstr "E201: *ReadPre autokommandon får inte ändra nuvaranade buffer"

nuvarande

> #: fileio.c:1918
> msgid "[RO]"
> msgstr "[EL]"

Hm. EL? det är Read Only som åsyftas iaf..

> #: fileio.c:2766
> msgid "is read-only (add ! to override)"
> msgstr "är endast-läsbar (lägg till ! för att överskrida)"

skrivskyddad? hn.. överskrida.. tvinga eller ngt?

> #: fileio.c:3072
> msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
> msgstr "E506: Kan inte skriva till backup-fil (lägg till ! för att överskrida)"

säkerhetskopia?

> #: fileio.c:3084
> msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
> msgstr "E507: Stängningsfel för backup-fil (lägg till ! för att överskrida)"
> 
> #: fileio.c:3086
> msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
> msgstr "E508: Kan inte läsa fil för backup (lägg till ! för att överskrida)"
> 
> #: fileio.c:3102
> msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
> msgstr "E509: Kan inte skapa backup-fil (lägg till ! för att överskrida)"
> 
> #: fileio.c:3205
> msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
> msgstr "E510: Kan inte göra backup-fil (lägg till ! för att överskrida)"

..

> #: fileio.c:3267
> msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
> msgstr "E460: Tillgångsgrenen skulle tappas bort (lägg till ! för att "
> "överskrida)"

Nån Mac-tomte på listan?

> #: fileio.c:3917
> msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
> msgstr " E205: Patchläge: kan inte spara orginalfil"
> 
> #: fileio.c:3939
> msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
> msgstr "E206: patchläge: kan inte skapa tom orginalfil"

Borde vara patchmode eller Patchmode på båda i originalet..
>
> #: fileio.c:3954
> msgid "E207: Can't delete backup file"
> msgstr "E207: Kan inte ta bort backup-fil"

säkerhetskopia?

> #: fileio.c:4020
> msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
> msgstr "avsluta inte editorn innan filen är framgångsrikt skriven"

.. innan filen är korrekt sparad?
> 
> #: fileio.c:4109
> msgid "[dos]"
> msgstr "[dos]"
> 
> #: fileio.c:4109
> msgid "[dos format]"
> msgstr "[dos format]"

bindestrecka

> #: fileio.c:4116
> msgid "[mac format]"
> msgstr "[mac format]"
> #: fileio.c:4123
> msgid "[unix format]"
> msgstr "[unix format]"

..

> #: fileio.c:4167
> msgid "[noeol]"
> msgstr "[noeol]"

[inget radslut] ?

> #. don't overwrite messages here
> #. must give this prompt
> #. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
> #: fileio.c:4186
> msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
> msgstr "VARNING: Filen har ändrats sedan läsningen av den!!!"

.. ändrats sen den lästes in?

> #: fileio.c:5459
> msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
> msgstr "E246: FileChangedShell autokommandot tog bort bufferten"

bindestrecka

> #: fileio.c:5485
> #, c-format
> msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
> msgstr "W16: Varning: Läge på filen \"%s\" har ändrats sedan redigeringen "
> "började"

Hm. Mode här åsyftar väl filrättigheter?

> #: fileio.c:5513
> msgid ""
> "&OK\n"
> "&Load File"
> msgstr ""
> "&OK\n"
> "&Ladda Filen"

filen

> #: gui_athena.c:2047 gui_motif.c:1871
> msgid "Vim dialog"
> msgstr "Vim dialog"

bindestrecka

> #: gui_at_sb.c:486
> msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
> msgstr "Rullningslist Widget: Kunde inte hämta geometrin på miniatyrbild."

hm. tror på bara Rullningslist ..

> #: gui.c:473
> msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
> msgstr "E31: 'guifontwide' felaktig"

E231 ..

> #: gui_gtk.c:1563
> msgid "Vim dialog..."
> msgstr "Vim dialog..."

bindestrecka

> #: gui_gtk.c:2161
> msgid "Input _Methods"
> msgstr "Inmatnings _Metoder"

Inmatnings_metoder

> #: gui_gtk.c:2427 gui_motif.c:2768
> msgid "VIM - Search and Replace..."
> msgstr "VIM - Sök och byt ut..."

Sök och ersätt är väl standardöversättning?

> #: gui_gtk.c:2487 gui_motif.c:2920
> msgid "Replace with:"
> msgstr "Byt ut med:"

Ersätt med:

> #: gui_gtk.c:2586 gui_gtk.c:2588 gui_motif.c:2792
> msgid "Find Next"
> msgstr "Hitta Nästa"

nästa

> #: gui_gtk.c:2605 gui_gtk.c:2607 gui_motif.c:2809
> msgid "Replace"
> msgstr "Byt ut"
> 
> #: gui_gtk.c:2618 gui_gtk.c:2620 gui_motif.c:2822
> msgid "Replace All"
> msgstr "Byt ut Alla"

alla

> #: gui_gtk_x11.c:2285
> msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
> msgstr "Vim: Tog emot \"die\" begäran från sessionshanteraren\n"

bindestrecka

> #: gui_gtk_x11.c:4088
> msgid "Font Selection"
> msgstr "Typsnitts Val"

Typsnittsval

> #: gui_w32.c:760
> #, c-format
> msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
> msgstr "E243: Argument stöds inte: \"-%s\"; Används OLE versionen."

Använd OLE-versionen.

> #: gui_w48.c:2048
> msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
> msgstr "Hitta sträng (använd '\\\\' för att hitta '\\')"

Sök?

> #: gui_w48.c:2073
> msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
> msgstr "Hitta & Byt ut (använd '\\\\' för att hitta '\\')"

Sök & ersätt?

> #: gui_x11.c:1479
> msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
> msgstr "Vim E458: Kan inte allokera färgkartsnotering, några färger kan bli "
> "fel"

post i färgkarta?

> #: gui_x11.c:2104
> #, c-format
> msgid "Font '%s' is not fixed-width"
> msgstr "Font '%s' är inte bredd-fixerad"

fast bredd?

> #: gui_x11.c:2127
> #, c-format
> msgid "Font0 width: %ld\n"
> msgstr "Font0 width: %ld\n"

bortglömd..

> #: if_cscope.c:95
> #, c-format
> msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
> msgstr "E560: Användning cs[cope] %s"

Borttappat :

> #: if_cscope.c:124
> msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
> msgstr "Det här scope kommandot stöder inte delning av fönstret.\n"

cscope-kommandot

> #: if_cscope.c:511
> #, c-format
> msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
> msgstr "E564: %s är inte en katalog eller en godkänd cscope databas"
>
> #: if_cscope.c:526
> #, c-format
> msgid "Added cscope database %s"
> msgstr "Lade till cscope databas %s"
> 
> #: if_cscope.c:581
> #, c-format
> msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
> msgstr "E262: fel vid läsning av cscope anslutning %ld"
> 
> #: if_cscope.c:686
> msgid "E561: unknown cscope search type"
> msgstr "E561: okänd cscope söktyp"
> 
> #: if_cscope.c:728
> msgid "E566: Could not create cscope pipes"
> msgstr "E566: Kunde inte skapa cscope-rör"

bindestrecka

> #: if_cscope.c:745
> msgid "E622: Could not fork for cscope"
> msgstr "E622: Kunde inte förgrena cscope"

grena för?

> #: if_cscope.c:890
> msgid "E623: Could not spawn cscope process"
> msgstr "E623: Kunde inte starta cscope process"
>
> #: if_cscope.c:943
> msgid "E567: no cscope connections"
> msgstr "E567: inga cscope anslutningar"
>
> #: if_cscope.c:1017
> #, c-format
> msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
> msgstr "E259: inga träffar funna för cscope förfrågan %s av %s"
>
> #: if_cscope.c:1074
> #, c-format
> msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
> msgstr "E469: felaktig cscopequickfix flagga %c för %c"
> 
> #: if_cscope.c:1131
> msgid "cscope commands:\n"
> msgstr "cscope kommandon:\n"
>
> #: if_cscope.c:1232
> #, c-format
> msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
> msgstr "E625: kan inte öppna cscope databas: %s"

bindestrecka

> 
> #: if_cscope.c:1250
> msgid "E626: cannot get cscope database information"
> msgstr "E626: kan inte hämta cscope databas information"

cscope-databasinformation
> 
> #: if_cscope.c:1275
> msgid "E568: duplicate cscope database not added"
> msgstr "E568: dubblerad cscope databas inte lagd till"
> 
> #: if_cscope.c:1286
> msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
> msgstr "E569: maximalt antal av cscope anslutningar nått"

bindestrecka, nådd

> #: if_cscope.c:1402
> #, c-format
> msgid "E261: cscope connection %s not found"
> msgstr "E261: cscope anslutning %s hittades inte"
> 
> #: if_cscope.c:1436
> #, c-format
> msgid "cscope connection %s closed"
> msgstr "cscope anslutning %s stängd"
>
> #: if_cscope.c:1836
> #, c-format
> msgid "Cscope tag: %s"
> msgstr "Cscope märke: %s"

bindestrecka

> #: if_cscope.c:1993
> #, c-format
> msgid "E609: Cscope error: %s"
> msgstr "E609: Cscope fel: %s"
> 
> #: if_cscope.c:2155
> msgid "All cscope databases reset"
> msgstr "Alla cscope databaser nollställda"
> 
> #: if_cscope.c:2223
> msgid "no cscope connections\n"
> msgstr "inga cscope anslutningar\n"

bindestrecka

> #: if_cscope.c:2227
> msgid " # pid  database name            prepend path\n"
> msgstr " # pid  databas namn            först i sökväg\n"

databasnamn

> #: if_python.c:394
> msgid ""
> "E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
> "loaded."
> msgstr ""
> "E263: Tyvärr, detta kommandot är deaktiverat, Python biblioteket kunde inte "
> "laddas."
>
> #: if_python.c:596
> msgid "can't delete OutputObject attributes"
> msgstr "kan inte ta bort OutputObject attribut"

bindestrecka

> #: if_python.c:603
> msgid "softspace must be an integer"
> msgstr "softspace måste vara en integer"

ett heltal?

> #: if_python.c:790
> msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
> msgstr "E264: Python: Fel vid initialisering av I/O objekt"

bindestrecka

> #: if_python.c:1257
> #, c-format
> msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
> msgstr "<bufferobject (borttaget) vid %8lX>"

..objekt

> #: if_python.c:1756
> msgid "readonly attribute"
> msgstr "endast läsbar attribut"

skrivskyddat?

> #: if_ruby.c:396
> msgid ""
> "E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
> msgstr ""
> "E266: Tyvärr, detta kommandot är deaktiverat, Ruby biblioteket kunde inte "
> "laddas."
> 
> #: if_ruby.c:459
> #, c-format
> msgid "E273: unknown longjmp status %d"
> msgstr "E273: okänt longjmp status %d"

bindestrecka

> #: if_sniff.c:70
> msgid "Retrieve from file"
> msgstr "Ta emot från fil"

Hm.. hämta? Eller vad tror ni? (finns fler förekomster)

> #: if_sniff.c:85
> msgid "Generate docu for"
> msgstr "Generera docu för"

doku(mentation antar jag)?

> #: if_sniff.c:592
> #, c-format
> msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
> msgstr "E275: Okänd SNiFF+ begäran: %s"
> #: if_sniff.c:1018
> msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
> msgstr "E279: Inte en SNiFF+ buffer"
> #: if_tcl.c:1428
> msgid "vim error"
> msgstr "vim fel"

bindestrecka

> #: if_tcl.c:1471
> msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
> msgstr "kan inte skapa buffer/fönster kommando: objekt håller på att tas bort"

bindestrecka

> #: if_tcl.c:1563
> msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
> msgstr "kan inte registrera återkallningskommando: buffer/fönster referens "
> "hittades inte"
> 
> #: if_tcl.c:1724
> msgid ""
> "E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
> msgstr ""
> "E571: Tyvärr, detta kommando är deaktiverat: Tcl biblioteket kunde inte "
> "laddas."

bindestrecka
> 
> #: if_tcl.c:1886
> msgid ""
> "E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
> msgstr ""
> "E281: TCL FEL: Avslutningskoden är inte int!? Var snäll och rapportera detta "
> "till vim-dev@vim.org"

TCL-FEL?

> #: if_xcmdsrv.c:215
> msgid "Unable to register a command server name"
> msgstr "Oförmögen att registrera ett kommandoservernamn"

Kunde inte?

> #: if_xcmdsrv.c:735
> #, c-format
> msgid "E573: Invalid server id used: %s"
> msgstr "E573: Felaktigt server id använt: %s"

bindestrecka

> #: main.c:932 main.c:939 main.c:983 memline.c:3682 memline.c:3686
> msgid "\"\n"
> msgstr "\"\n"

Säker på den? ;)

> #: main.c:1205
> msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
> msgstr "Vim: Varning: Outmatning är inte till en terminal\n"

Utmatning kanske?

> #: main.c:2426
> msgid "-b\t\t\tBinary mode"
> msgstr "-b\t\t\tBinär läge"

Binärläge

> #: main.c:2428
> msgid "-l\t\t\tLisp mode"
> msgstr "-l\t\t\tLisp läge"

bindestrecka

> #: main.c:2479
> msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
> msgstr "--remote <filer>\tRedigera <filer> i en Vim server om möjligt"
>
> #: main.c:2483
> msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
> msgstr "--remote-send <nycklar>\tSkicka <nycklar> till en Vim server och "
> "avsluta"
> 
> #: main.c:2484
> msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
> msgstr "--remote-expr <uttryck>\tEvaluera <uttryck> i en Vim server och skriv "
> "ut resultatet"
> 
> #: main.c:2485
> msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
> msgstr "--serverlist\t\tLista tillgängliga Vim server namn och avsluta"
> 
> #: main.c:2486
> msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
> msgstr "--servername <namn>\tSkicka till/för att bli Vim servern <namn>"

bindestrecka

> #: main.c:2489
> msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
> msgstr "-i <viminfo>\t\tAnvänd <viminfo> istället för .viminfo"
> 
> #: main.c:2491
> msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
> msgstr "-h eller --help\tSkriv ut Hjälp (det här meddelandet) och avsluta"
> 
> #: main.c:2492
> msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
> msgstr "--version\t\tSkriv ut version information och avsluta"

versionsinformation

> #: main.c:2496
> msgid ""
> "\n"
> "Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Argument igenkända av gvim (Motif version):\n"

.. som stöds av gvim?

> #: main.c:2507
> msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
> msgstr "-iconic\t\tStarta vim som icon"

ikon?

> #: main.c:2509
> msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
> msgstr "-name <namn>\t\tAnvänd tillgång som om vim var <namn>"

resurs
>
> #: main.c:2510
> msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
> msgstr "\t\t\t  (Oimplementerat)\n"
> 
> #: main.c:2512
> msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
> msgstr "-background <färg>\tAnvänd <färg> för bakgrunden (också: -bg)"

även: ? (fler förekomster)

> #: main.c:2524
> msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
> msgstr "+reverse\t\tAnvänd inte omvänd video (också +rv)"

missat :

> #: main.c:2525
> msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
> msgstr "-xrm <tillgång>\tSätt den specifierade tillgången"

resurs

> #: main.c:2541
> msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
> msgstr "--socketid <xid>\tÖppna Vim innanför en annan GTK widget"
> #: main.c:2543
> msgid "--help\t\tShow Gnome arguments"
> msgstr "--help\t\tVisa Gnome argument"

bindestrecka

> #: mark.c:658
> #, c-format
> msgid "E283: No marks matching \"%s\""
> msgstr "E283: Inga markeringar matchade \"%s\""

märken hade du väl tidigare?

> #: mbyte.c:409
> msgid "E543: Not a valid codepage"
> msgstr "E543: Inte en godkänd kodsida"

hm. är ju i teckenkodning.. hm.. teckentabell tror jag det kallas?

> #: mbyte.c:4528
> msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
> msgstr "E290: över-pricken stil kräver typsnittsuppsättning"

över pricken-stil?

> #: memfile.c:1261
> msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
> msgstr "E300: Växelfil existerar redan (symlänk attack?)"

symlänksattack?

> #: memline.c:849
> msgid "Use Vim version 3.0.\n"
> msgstr "Använd Vim version 3.0.\n"

:)

> #: memline.c:855
> #, c-format
> msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
> msgstr "E307: %s ser inte ut som en Vim växlingsfil"

bindestrecka

> #: memline.c:922
> msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
> msgstr "E308: Varning: Orginalfil kan ha blivit skadad"

Originalfilen

> #: memline.c:1131
> msgid "E311: Recovery Interrupted"
> msgstr "E311: Återskapning avbryten"

avbruten väl..

> #: memline.c:1137
> msgid ""
> "\n"
> "(You might want to write out this file under another name\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "(Du kanske vill skriva ut den här filen under ett annat namn\n"

hm. spara den här .. ?

> #: memline.c:1139
> msgid ""
> "Delete the .swp file afterwards.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Ta bort .swp filen efteråt.\n"
> "\n"

bindestrecka

> #: memline.c:3729
> msgid "VIM - ATTENTION"
> msgstr "VIM - LYSTRING!"

Inge ! i originalet.. Dock så kommer det en här..

Nu ids jag inge mer ikväll, nu ska jag sova! :)

/Tomas
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.