Re: Svenska översättningen av Evolution 1.4

Författare: Janne (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-07-18 22:59:22

Efter en genomtitt:

"Tråda". Alltså, jag förstår din poäng, Sofia, men 'tråda', "trådad
diskussion' och så vidare är den enda termen jag någonsin hört användas.
Jag upplever termen som rätt inarbetad, och låter inte underligt i mina
öron.

"Publik nyckel" Göran föreslår att vi behåller den. Peter Karlsson
föreslår istället "Öppen nyckel", vilket har fördelen av att vara
'officiell'. Jag har inga starka känslor åt någondera hållet (även om
jag också tycker mig höra "publik" som vanligaste term), men tycker väl
att det ska vara endera av dessa. Fler kommentarer?
-- 

Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.