Re: Svenska översättningen av Evolution 1.4

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-07-18 22:20:59

Sofia Nilsson:

> Ett StarOffice Calc-dokument med två tabeller är bifogat: i den ena
> tabellen tar jag upp terminologi och i den andra har jag listat
> ändringsförslag till enskilda strängar.

Jag jämför lite med den svenska översättningen av Opera (som
visserligen kanske är off-topic här)...

 > certificate authority
 > certifikatutfärdare

Jag håller med på denna, jag har gått över till "utfärdare" i Opera
numera.

 > thread
 > kedja

Tja, "trådad" är relativt inarbetat, tycker jag. Kedja går väl om man
nu inte tycker om det, men jag tycker inte det är något konstigt att
verba tråd.

 > work offline
 > arbeta i nedkopplat läge

 > work online
 > arbeta i uppkopplat läge

I Opera har jag använt "Arbeta nedkopplad" för "work offline", det är
lite mer koncist och låter bra.

 > public key
 > offentlig nyckel

I Opera använder vi "öppen nyckel"/"hemlig nyckel" enligt
Datatermgruppens rekommendationer. Att införa en *tredje* (utöver
"publik" nyckel) vore väldigt förrvirrande, emrm.


Resten (i arket) såg bra ut.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.