Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Janne (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-07-18 10:25:15

Njae; snarare "nyckelplatta" eller så - om sammanhanget var rätt.

Detta är teknisk översättning, och det finns en poäng med att hålla sig
nära orginalet. Man ska ha samma betydelse, även (eller särskilt) när
orginalets betydelse är lite underlig. Är det problem med detta är det
mycket bättre att få orginalsträngen fixad än att glida iväg och hitta
på något eget.


On Fri, 2003-07-18 at 09:28, Robert Ojala Milner wrote:
> Det är faktiskt så att författaren har inte tagit hänsyn till att strängen
> kommer att översättas till många andra språk. Jag håller fast vid min
> stundpunkt att meningar bör inte översättas rakt av. Om så vore fallet,
> skulle "keyboard" mycket väl kunna bli "nyckelbord".
-- 

Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.