Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Robert Ojala Milner (Robert.Ojala.Milner_at_utb.kristianstad.se)
Datum: 2003-07-18 09:28:52

Det är faktiskt så att författaren har inte tagit hänsyn till att strängen
kommer att översättas till många andra språk. Jag håller fast vid min
stundpunkt att meningar bör inte översättas rakt av. Om så vore fallet,
skulle "keyboard" mycket väl kunna bli "nyckelbord".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.