opcodes-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-13 23:31:42

>  # Misstänkt pluralhack!
>  #: ia64-gen.c:1533
>  #, c-format
> N msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks%s\n"
> N msgstr "Varning: rsrc %s (%s) har inga kontroller%s\n"

Brukar vi inte använda %.0s för sådana hack tills de är rättade?

>  #: ia64-gen.c:2436
>  #, c-format
> N msgid "IC note %d in opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
> N msgstr ""
> N "IC-anteckning %d i instruktion %s (IC:%s) är i konflikt med resurs %s\n"
> N "anteckning %d\n"
> N 
>  #: ia64-gen.c:2464
>  #, c-format
> N msgid "IC note %d for opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
> N msgstr ""
> N "IC-anteckning %d för instruktion %s (IC:%s) är i konflikt med resurs %s\n"
> N "anteckning %d\n"

Man säger väl "Står i konflikt ..."?

>  #: ia64-gen.c:2478
>  #, c-format
> N msgid "opcode %s has no class (ops %d %d %d)\n"
> N msgstr "instruktion %s har ingen klass (operationer %d %d %d)\n"

Det är inte operander som %d anger? Har du hämtat koden?

>  #. Invalid offset present.
>  #: ip2k-asm.c:122
> N msgid "offset(IP) is not a valid form"
> N msgstr "avståndet är inte en giltig form"

Du strök "IP" helt? Var det meningen?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.