Re: gettext-tools-0.12 (48%, 198 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-23 23:17:19

>  #: src/format-c.c:744
>  #, c-format
> N msgid "The string refers to argument number %u but ignores argument number %u."
> N msgstr "Strängen refererar till argument nummer %u men ugnorerar argument nummer %u."

Ignorerar

> N msgid "   --clear-obsolete    set all messages non-obsolete\n"
> N msgstr "   --clear-obsolete    ta bort föråldrad-markering från alla meddelanden\n"

Det skall väl inte vara bindestreck i "föråldradmarkering". Det är
ett lite klumpigt ord och skulle kanske vinna på en omskrivning, men
om det skall stå där bör det vara utan bindestreck.

>  #: src/xgettext.c:689
> N msgid "Output details:\n"
> N msgstr "Reultatdetaljer:\n"

Det fattas ett "s" där.

>  #: src/msgattrib.c:431 src/msgcat.c:378 src/msgcomm.c:379 src/msgconv.c:310
>  #: src/msgen.c:286 src/msgmerge.c:483 src/msgunfmt.c:380 src/msguniq.c:344
>  #: src/xgettext.c:691
> N msgid " -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
> N msgstr " -e, --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"

Att det är standardläget nämner du inte?

>  #: src/msgattrib.c:437 src/msgcat.c:384 src/msgcomm.c:385 src/msguniq.c:350
>  #: src/xgettext.c:697
> N msgid " -i, --indent        write the .po file using indented style\n"
> N msgstr " -i, --indent        indentera resultatet\n"

Är översättningen avsiktligt så fri, eller är det en miss?

>  #: src/msgfilter.c:394
> N msgid " -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
> N msgstr " -n, --quiet, --silent    undertryck automatisk utskrift av resultat\n"

Är detta "pattern space" i sed:s mening? I så fall är jag tveksam
till om det är bra att översätta det med bara "resultatet". En
direktöversättning med "mönsterutrymmet" vore bättre i så fall.

>  #: src/msgmerge.c:517
> N msgid " -q, --quiet, --silent    suppress progress indicators\n"
> N msgstr " -q, --quiet, --silent    visa inte framstegsindikatorer\n"

De brukar översätta "progress" med "förlopp" i GUI-sammanhang. Det
kanske passar här också?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.