Re: gettext-tools-0.12 (48%, 198 untranslated)

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-05-21 21:49:23

Jan D.:

>   #: src/format-c.c:176
>   #, c-format
> N msgid "In the directive number %u, the token after '<' is not the name of a format specifier macro. The valid macro names are listed in ISO C 99 section 7.8.1."
> N msgstr "I direktiv nummer %u är symbolen efter \"<\" inte namn på ett formatteringsmakro. Giltiga makronamn är definierade i ISO C 99, kapitel 7.8.1."

formatering stavas bara med ett t.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.