Re: gFTP

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-28 00:29:50

David Weinehall writes:
> Är nog tonvis med matematiska termer som inte finns med i SAOL; den är
> ju inte direkt något under av referens för matematiska termer... Vad
> säger exempelvis NE?

NE:s ordbok har inte med det.  Själva uppslagsverket har däremot med
termer som trunkering och trunkeringsfel.

> Som programmerare anser jag att det vore ytterst olyckligt att använda
> en icke vedertagen term när det finns en vedertagen term redan.

Som programmerare håller jag inte med om att termen är vedertagen i
det här sammanhanget.  Jag kan hålla med dig när det gäller bortfall
av de sista bitarna vid matematiska beräkningar (vilket är vad
artiklarna i uppslagsverket handlar om).  Men inte när det gäller att
kapa filer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.