Re: gFTP

Författare: David Weinehall (tao_at_acc.umu.se)
Datum: 2003-02-27 09:04:51

On Mon, Feb 24, 2003 at 10:24:14PM +0100, Göran Uddeborg wrote:
> David Weinehall:
> > Trunkera är en existerande
> > svenskt ord som bland annat används inom matematiken,
> 
> Nja, det får väl ändå anses svengelskt? Det används säkert svengelska
> inom matematiken liksom de flesta andra forskningsområden. Ordet är
> inte etablerat nog att få vara med i SAOL i varje fall.

Är nog tonvis med matematiska termer som inte finns med i SAOL; den är
ju inte direkt något under av referens för matematiska termer... Vad
säger exempelvis NE?

> > Kapa kan väl snarare missuppfattas som ett
> > försök till piratdåd :-)
> 
> Jag associerade till att kapa ett träd eller en bräda. Och då stämmer
> det bättre.

Trunkering i filhanteringssammanhang kan faktiskt betyda att man
förlänger en fil också. En aning ologiskt kan det verka, men man kan
säga att man tar den filstam man har (trunk) och lägger till
ytterligare.

Som programmerare anser jag att det vore ytterst olyckligt att använda
en icke vedertagen term när det finns en vedertagen term redan.


/David
-- 
 /> David Weinehall <tao@acc.umu.se> /> Northern lights wander   <\
// Maintainer of the v2.0 kernel  // Dance across the winter sky //
\> http://www.acc.umu.se/~tao/  </  Full colour fire      </

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.