redhat-config-date (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:28:36

Här är uppdateringen av redhat-config-date. Ta gärna en titt. Filen
finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-date.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for redhat-config-date.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.28 2003/01/30 07:24:49 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: dateconfig\n"
G "POT-Creation-Date: Fri Aug 9 19:06:07 2002\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-11 21:56+0200\n"
N "Project-Id-Version: redhat-config-date\n"
N "POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:35:07 2003\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-30 08:35+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.1\n"
 
 
G msgid "Contacting time server"
G msgstr "Kontaktar tidsserver"
G 
G msgid "Contacting time server. Please wait."
G msgstr "Kontaktar tidsserver. Var vänlig vänta."
 #: ../src/date_gui.py:153
N msgid ""
N "The NTP initscript (%s) does not seem to be functioning properly. Try "
N "running 'rpm -V ntp' to see if the initscript has been modified. redhat-"
N "config-date will exit now."
N msgstr ""
N "NTP-initskriptet (%s) verkar inte fungera korrekt. Försök köra \"rpm -V ntp"
N "\" för att se om initskriptet har ändrats. redhat-config-date kommer att "
N "avslutas nu."
N 
 #: ../src/date_gui.py:159 ../src/mainWindow.py:247
N msgid "Error"
N msgstr "Fel"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:54 ../src/mainWindow.py:174
N msgid "Date & Time"
N msgstr "Datum och tid"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:55
N msgid "Change system date and time"
N msgstr "Ändra systemets datum och tid"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:86
N msgid "Please specify an NTP server to use."
N msgstr "Ange en NTP-server att använda."
 
 
 #: ../src/mainWindow.py:132
N msgid "Contacting NTP server. Please wait..."
N msgstr "Kontaktar NTP-server. Var vänlig vänta..."
N 
 #: ../src/mainWindow.py:163
 
G msgid "Error"
G msgstr "Fel"
 #: ../src/redhat-config-date.py:45
N msgid "redhat-config-date requires a currently running X server."
N msgstr "redhat-config-date kräver att en X-server körs för tillfället."
N 
 #: ../src/timeconfig.py:35
N msgid "Cancel"
N msgstr "Avbryt"
N 
 #: ../src/timeconfig.py:35
N msgid "OK"
N msgstr "OK"
N 
 #: ../src/timeconfig.py:37
N msgid "Select the timezone for the system."
N msgstr "Välj tidszonen för systemet."
N 
 #: ../src/timeconfig.py:58 ../src/timezone_gui.py:52
N msgid "System clock uses UTC"
N msgstr "Systemklockan använder UTC"
N 
 #: ../src/timeconfig.py:60
N msgid "Timezone Selection"
N msgstr "Val av tidszon"
N 
 #: ../src/timeconfig.py:84
N msgid "You must be root to run timeconfig."
N msgstr "Du måste vara root för att kunna köra timeconfig."
 
N msgid "You must be root to run redhat-config-date."
N msgstr "Du måste vara root för att kunna köra redhat-config-date."
N 
 #: ../src/timezoneBackend.py:60

# Swedish messages for redhat-config-date.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.28 2003/01/30 07:24:49 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-date\n"
"POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:35:07 2003\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-30 08:35+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.1\n"

#: ../src/date_gui.py:51
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: ../src/date_gui.py:53
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: ../src/date_gui.py:72
msgid "Current Time : "
msgstr "Aktuell tid: "

#: ../src/date_gui.py:77
msgid "Hour : "
msgstr "Timme: "

#: ../src/date_gui.py:88
msgid "Minute : "
msgstr "Minut: "

#: ../src/date_gui.py:100
msgid "Second : "
msgstr "Sekund: "

#: ../src/date_gui.py:116
msgid "Network Time Protocol"
msgstr "Nätverkstidsprotokoll (NTP)"

#: ../src/date_gui.py:124
msgid ""
"Your computer can synchronize its clock with a remote time server using the "
"Network Time Protocol."
msgstr ""
"Din dator kan synkronisera sin klocka med en fjärrtidsserver genom att "
"använda NTP (nätverkstidsprotokoll)."

#: ../src/date_gui.py:133
msgid "Enable Network Time Protocol"
msgstr "Använd nätverkstidsprotokoll"

#: ../src/date_gui.py:140
msgid "Server: "
msgstr "Server: "

#: ../src/date_gui.py:153
msgid ""
"The NTP initscript (%s) does not seem to be functioning properly. Try "
"running 'rpm -V ntp' to see if the initscript has been modified. redhat-"
"config-date will exit now."
msgstr ""
"NTP-initskriptet (%s) verkar inte fungera korrekt. Försök köra \"rpm -V ntp"
"\" för att se om initskriptet har ändrats. redhat-config-date kommer att "
"avslutas nu."

#: ../src/date_gui.py:159 ../src/mainWindow.py:247
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../src/mainWindow.py:54 ../src/mainWindow.py:174
msgid "Date & Time"
msgstr "Datum och tid"

#: ../src/mainWindow.py:55
msgid "Change system date and time"
msgstr "Ändra systemets datum och tid"

#: ../src/mainWindow.py:86
msgid "Please specify an NTP server to use."
msgstr "Ange en NTP-server att använda."

#: ../src/mainWindow.py:102
msgid ""
"A connection with %s could not be established. Either %s is not available "
"or the firewall settings on your computer are blocking NTP connections."
msgstr ""
"En anslutning till %s kunde inte etableras. Antingen är %s inte tillgänglig "
"eller så blockerar brandväggsinställningarna på din dator NTP-anslutningar."

#: ../src/mainWindow.py:132
msgid "Contacting NTP server. Please wait..."
msgstr "Kontaktar NTP-server. Var vänlig vänta..."

#: ../src/mainWindow.py:163
msgid "Date/Time Properties"
msgstr "Egenskaper för datum/tid"

#: ../src/mainWindow.py:175
msgid "Time Zone"
msgstr "Tidszon"

#: ../src/mainWindow.py:176
msgid "Internet Time Servers"
msgstr "Internet-tidsservrar"

#: ../src/mainWindow.py:230
msgid "Help is not available."
msgstr "Hjälp är inte tillgänglig."

#: ../src/redhat-config-date.py:45
msgid "redhat-config-date requires a currently running X server."
msgstr "redhat-config-date kräver att en X-server körs för tillfället."

#: ../src/timeconfig.py:35
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../src/timeconfig.py:35
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../src/timeconfig.py:37
msgid "Select the timezone for the system."
msgstr "Välj tidszonen för systemet."

#: ../src/timeconfig.py:58 ../src/timezone_gui.py:52
msgid "System clock uses UTC"
msgstr "Systemklockan använder UTC"

#: ../src/timeconfig.py:60
msgid "Timezone Selection"
msgstr "Val av tidszon"

#: ../src/timeconfig.py:84
msgid "You must be root to run timeconfig."
msgstr "Du måste vara root för att kunna köra timeconfig."

msgid "You must be root to run redhat-config-date."
msgstr "Du måste vara root för att kunna köra redhat-config-date."

#: ../src/timezoneBackend.py:60
msgid "Error removing /etc/localtime"
msgstr "Fel vid borttagning av /etc/localtime"

#: ../src/timezoneBackend.py:65
msgid "Error copying timezone (from %s): %s"
msgstr "Fel vid kopiering av tidszon (från %s): %s"

#: ../src/timezone_gui.py:58
msgid "Please select the nearest city in your timezone:"
msgstr "Välj den närmsta staden i din tidszon:"

#~ msgid ""
#~ "The NTP initscript (%s) does not seem to be functioning properly. Try "
#~ "running 'rpm -V ntp' to see if the initscript has been modified. redhat-"
#~ "config-date will exit now./etc/rc.d/init.d/ntpd"
#~ msgstr ""
#~ "NTP-initskriptet (%s) verkar inte fungera korrekt. Försök köra \"rpm -V "
#~ "ntp\" för att se om initskriptet har ändrats. redhat-config-date kommer "
#~ "att avslutas nu./etc/rc.d/init.d/ntpd"

#~ msgid "Contacting time server"
#~ msgstr "Kontaktar tidsserver"

#~ msgid "View:"
#~ msgstr "Visa:"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "Verkställ"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "OK"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.